Aalto-yliopisto hyödyntää generatiivista tekoälyä tehostaakseen henkilökuntansa tiedonetsintää suurista tietomassoista

Aalto.fi on Aalto-yliopiston Drupal-pohjainen verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa tutkimuksesta, opetuksesta ja yliopiston tapahtumista. Yliopiston pääsivuston lisäksi se toimii myös henkilöstön ja opiskelijoiden intranet-sivustona. Sivustolla on yhteensä noin 65 000 sivua kolmella eri kielellä ja se palvelee yli 1,5 miljoonaa käyttäjää vuodessa. Näin valtava sisältöpohja tekee tiedon löytämisestä perinteistä hakua hyödyntäen haastavaa.

Perinteisen haun rinnalle haluttiin tuoda uudenlainen, generatiivista tekoälyä hyödyntävä ratkaisu, jota lähdettiin kehittämään yhdessä Cloudrivenin kanssa.

Aalto.fi -sivuston omistajat halusivat luoda generatiivisen tekoälyassistentin, joka

  • Palvelee käyttäjää hänen haluamallaan kielellä,
  • Koostaa yhden vastauksen eri sivuilta koostettuna, riippumatta siitä millä kielellä sisältö on kuvattu (kaikkia sisältöjä ei ole käännetty),
  • Tarjoaa lähdeviitteet sisältösivuille, sekä
  • Tehostaa merkittävästi tiedon löydettävyyttä ja tiedon hahmottamisen käyttökokemusta.

Aalto-yliopiston johto on kannustanut henkilökuntaansa kokeilemaan ja hyödyntämään tekoälyä aktiivisesti ja vastuullisesti. Tässä hankkeessa vastuullisuus on näkynyt eritoten vastausten laadun tarkkana validointina, sekä tietoturvallisena toteutusmallina, hyödyntäen Azure-pilven kyvykkyyksiä ja parhaita käytäntöjä.

Generatiivinen tekoäly palauttaa lähtökohtaisesti toisistaan eroavia vastauksia, joten täsmälleen oikeita vastauksia on haastavaa lukita. Aallon IT- ja viestintäpalvelut, sekä Perustieteiden korkeakoulun tutkimuskehityspalvelut ja Cloudriven lähtivät yhdessä hakemaan kielirajat ylittävää, vektorihakuun pohjautuvaa ratkaisua, jossa kielimalli pystyy tuottamaan laadukkaita vastauksia useiden käyttäjäsyötettä vastaavien sivujen sisältöjä yhdistämällä.

Riittävään laatutasoon pääsy on edellyttänyt aktiivista kokeilua, ”väärien vastausten” tunnistamista, lähdeaineiston kriittistä tarkastelua ja päivitystä, sekä teknisen ratkaisun konfigurointia havaintojen korjaamiseksi. Eli sujuvaa yhteistyötä sisällönhallinnan ja teknologian saralla – tavoitellun ratkaisun saavuttamiseksi.

Aalto.fi -sivuston omistaja Robert Salven on ollut vaikuttunut tuloksista. ”Kun näimme ChatGPT:n ensimmäistä kertaa, ajattelimme heti että generatiivinen tekoäly voisi merkittävästi parantaa tiedon löydettävyyttä aalto.fi-sivustolla yhdistämällä tietoa useista sivuista ja koostamalla niistä lyhyen ja helposti ymmärrettävän vastauksen käyttäjille. Yllätyimme, kuinka nopeasti saimme luotua testattavan chat-toiminnallisuuden ja kuinka hyvin se vastasi kysymyksiimme jo testivaiheessa. Ero on valtava verrattuna aiempaan käyttökokemukseen, jossa jouduin haun perusteella avaamaan useita sivuja muodostaakseni kokonaisuudesta näkemyksen”.

”On ollut innostavaa ja mukavaa työskennellä tässä projektissa Antin ja Cloudrivenin tiimin kanssa, ja oli mukava nähdä, miten hyvin yhteistyö Siili Solutionsin kanssa sujui, kun aloimme työstää upotettavaa käyttöliittymää Aalto.fi-sivustolle”, Robert jatkaa.

Cloudrivenin Antti Martikaisen mukaan ”Hanke on ollut meille erittäin mielenkiintoinen. Azuren OpenAI ja AI search -palvelut ovat näyttäneet kyntensä ja palvelu palauttaa isoista tietomassoista erittäin laadukkaita vastauksia. Power Platform on puolestaan tuonut selkeää lisäarvoa testausprosessiin.”.

Ratkaisu on kehitetty tietoturvallisesti Microsoft Azuren tarjoamia palveluita hyödyntäen.

Ratkaisu hyödyntää Azure OpenAI -palvelun kautta käytettäviä GPT-malleja, sekä AI search -palvelua. Käytännössä uudenlaisen hakukokemuksen mahdollistaa haun taustalla oleva vektoritietokanta, joka rakentaa hakuindeksiin kielestä riippumattomat merkitystasot. Käyttäjän kirjoittaman syötteen perusteella haetaan tietokannasta sanoihin kytkeytyviä merkityssisältöjä, sekä hyödynnetään yksittäisiä tunnistettuja avainsanoja.

Mukana yhteistyössä on ollut myös Aalto-yliopiston Drupal-kumppani Siili Solutions, joka on integroinut GPT-käyttökokemuksen Aalto.fi -sivustolle, käyttäjille luontevaan kontekstiin.

Yhteistyö jatkuu ja tämän hankkeen osalta tarkennetaan muun muassa käytäntöjä liittyen AI-assistentin päivitettävyyteen ja ylläpitoon.

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu noin 13 000 opiskelijaa ja yli 4 500 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.

Ota yhteyttä