Kun muutoksen tahti kiihtyy ja organisaatioiden pitää reagoida sekä asiakkaiden että henkilöstön tarpeisiin yhä nopeammin, intranetin rooli muuttuu. Keskitetyn viestinnän sijaan intranet on yhä enemmän arjen työväline, jonka avulla parannetaan organisaation ketteryyttä, palvelukykyä ja valmiutta reagoida muuttuviin tilanteisiin.

Kuinka käyttäjät pysyvät muutoksessa mukana ja kuinka kannustaa heitä oppimaan intranetin uusia, tehokkaampia käyttötapoja?

Tule kuulemaan lisää Cloudrivenin ja Microsoftin yhteistyössä järjestämään maksuttomaan aamiaisseminaariin!

Aamiaisseminaarin ohjelma

Aika: ti 25.10.2016 klo 8.15–10.45
Paikka: Microsoft-talo, Keilalahdentie 2–4, Espoo

08:15 Aamiainen

08:45 Kannustavasti kohti uutta työtä – digitaalisia työympäristöjä meille analogisille ihmisille
JP Wirta, Head of Moderni Work, Cloudriven Oy

09:00 Video-terveiset: Julkishallinnon prosessien tehostaminen kannustavien ohjeiden avulla
Zürichin kaupunki, Sveitsi

09:05 Liiketoimintaa tukeva intranet – Kokemuksia liiketoimintasovelluksiin linkitetystä intrasta ja miten vastata käyttäjien haasteisiin
Janne Strömberg, kehityspäällikkö, MPY Palvelut Oyj

09:45 Aidosti käyttäjälähtöinen intranet – Miten Energiavirasto tuo ohjeistuksen osaksi intran käyttökokemusta ja helpottaa SharePointin käyttöä?
Jukka Moisanen, hallintojohtaja, Energiavirasto

10:15 TrainEngage Embed – Miten luodaan kontekstiin ja ajankohtaan sidottu kannustava intranet-ohjeisto
Jussi Mori, Founder, Motivation Hacker, Peaches Industries GmbH
Antti Jokinen, Chief Technology Officer, Cloudriven Oy

10:35 Yhteenveto aamupäivän annista
JP Wirta, Head of Moderni Work, Cloudriven Oy

10:45 Tilaisuus päättyy