Valtavat tietomassat kuriin ja kaikkien saataville myös mobiilisti

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut koki isoja muutoksia toukokuun alussa 2017, kun se yhtiöitettiin ja irrotettiin Lahden kaupungista erilliseksi kokonaisuudeksi. Laitoshuoltopalveluilla oli aiemmin käytössä vain yksi työtila Lahden kaupungin intranetissä, joka ei vastannut suuren joukon tarpeisiin.

Cloudriven ratkaisi Siklan sisäisen tiedonkulun ja viestinnän haasteet

Sikla haki apua sisäisen viestintänsä yhtenäistämiseen. Tiedonkulun ja viestinnän suurimmiksi pullonkauloiksi olivat yrityksen kasvun myötä muodostuneet konsernin maantieteellisesti ja toiminnallisesti hajautetut yksiköt, jotka haluttiin saada yhtenäistettyä viestinnällisin keinoin.

Qentinel varmistaa asiakkailleen laadukkaat palvelut panostamalla organisaation omaan nopeaan ja jatkuvaan oppimiseen

Qentinelin uuden tiimityötä lisäävän toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa organisaation toiminnan läpinäkyvyys sekä tarvittavan tiedon helppo jakaminen ja saatavuus. Tärkein tavoite on, että nopea oppiminen ja kehittyminen ovat jatkuvaa, mikä näkyy myös asiakkaille tuotettavina entistä laadukkaampina palveluina.

MPY matkalla kohti ICT-alan parasta asiakaskokemusta

MPY etsi kokonaisvaltaista, ketterästi laajennettavaa ja helppokäyttöistä ratkaisua asiakaskokemuksen hallintaan. Toimittajan asiantuntemus, hyvä palvelu ja kehityspanos liiketoiminnan digitalisaatiota edistäviin ratkaisuihin oli tärkeä valintaperuste.

Mobiili-intranet kehittää Lumonin monimuotoista työkulttuuria

  Lumonin tavoitteena oli viedä viestintä uudelle tasolle, jolloin nykyisen intranetin asema nähtiin keskeisenä kehityskohteena. Osa työntekijöistä toimii myös liikkuvassa työssä, jolloin viestinnän saavutettavuuteen haettiin uudenlaista ratkaisua.

Kotipizza Group siirtyi sähköposteista työtiloihin

Kotipizza Group kehitti konsernin sisäistä viestintää siirtymällä sähköposteista yhteisen intranetin käyttöön. Tavoitteena oli luoda avoin ympäristö, jossa henkilöstö voi työskennellä ja jossa dokumentit ovat helposti kaikkien saatavilla.

Santa Monica Networksillä panostetaan kokonaisvaltaiseen asiantuntijuuteen asiakkaiden palvelemiseksi

Kasvun ja myyntiorganisaation uudelleen järjestelyjen myötä Santa Monica Networksillä oli tarve kehittää tapoja tehdä yhteistyötä sekä systematisoida myyntiprosessia asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellytti myös niitä tukevien järjestelmien kehittämistä.

Pelillistäminen toi potkua Maikkarin myyntiin

MTV Oy:n mediamyynti kaipasi asiakasrajapinnassa tapahtuvaan työhön uudenlaista otetta ja työn mittaamisesta haluttiin tehdä kokonaisvaltaisempaa.

Trainers’ House pelillisti muutoksen johtamisen

Tukeakseen paremmin asiakkaidensa muutoshankkeita ja -johtamista Trainers’ House otti käyttöön täysin uudenlaisen, pelillistetyn valmennustyökalun Pulssin.

HENRY ry kehittää jäsentensä osaamista verkossa

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry otti TrainEngagen käyttöön tarjotakseen jäsenilleen mahdollisuuden oman HR-osaamisensa kehittämiseen – missä ja milloin tahansa.

Asiakkaitamme