Entries by Cloudriven

Motivate People Through Data

“Gamification is about motivating people through data.” Above all gamification is about how you can use game elements to affect people’s behavior. In other words, how you can motivate people to act according to the set goals. Data is needed because a) data is the only reliable source to find out what behaviors need to be changed to reach the goals and b) making data transparent is an effective way to motivate.

Ota data haltuun – käytä sitä motivointiin!

“Gamification is about motivating people through data.” Pelillistämisessä on ennen kaikkea kyse siitä, miten peleistä tuttujen elementtien avulla vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen; siis motivoidaan heitä toimimaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Dataa taas tarvitaan, koska a) vain datan avulla voidaan luotettavasti selvittää ne käyttäytymiset, joihin pitää vaikuttaa, jotta tavoitteisiin päästään, sekä b) datan tekeminen näkyväksi on tehokas tapa motivoida.