Entries by Cloudriven

Trainers’ House Gamified Change Management

To offer better support for their clients’ change management initiatives Trainers’ House developed an innovative, gamified coaching tool Pulse with Cloudriven. “We wanted to think big and decided to introduce something completely unique in the coaching industry. We polished the Pulse service concept together with Cloudriven’s top-notch professionals. They understood quickly our needs and bravely suggested us new ideas concerning gamification”, says Antti Kiukas, Chief Innovation Officer at Trainers’ House.

Information Worker Has a Lot to Learn But Never Enough Time

It’s impossible to separate learning from work in today’s world. Studying isn’t anymore a strictly defined part of life, which precedes working life. Especially in information work, executing tasks successfully requires constant learning and adoption of new things, because the problems at hand seldom are similar in content or even by nature.

Tietotyöläisellä on paljon opittavaa ja aina liian vähän aikaa

Oppimista ja työntekoa on nykypäivänä mahdotonta erottaa toisistaan. Opiskelu ei enää ole tiukasti rajattu elämänvaihe, joka edeltää työelämään siirtymistä. Tehtävien menestyksekäs suorittaminen edellyttää erityisesti tietotyössä koko ajan uusien asioiden oppimista ja omaksumista, koska ratkottavat ongelmat harvoin ovat sisällöltään tai edes luonteeltaan samanlaisia.