Entries by Cloudriven

Virta CRM ylitti Fleet Innovationin odotukset

Fleet Innovation on markkinoiden ainoa täysin riippumaton autoasioiden ulkoistuskumppani. Yritys otti vain muutamassa päivässä käyttöön Cloudrivenin Virta CRM:n. Fleetin myyntiprosessi määriteltiin järjestelmään ja myynnin parissa toimiva henkilöstö koulutettiin Virran saloihin.

Only Used Information Systems Are Productive

In order to make the information system as useful as possible and into active use, one must take into consideration the different motivation factors of different user types. This has to be done both when taking the system into use and when the system is in production use. With the help of different game elements the use of, for example, intranet can be merged into a motivating and meaningful part of user’s every-day work tasks.

Vain käytetty tietojärjestelmä on tuottava

Jotta järjestelmäinvestoinnista saataisiin kaikki hyödyt irti ja järjestelmä aktiiviseen käyttöön, täytyy käyttäjätyyppien erilaiset motivaatiotekijät huomioida sekä otettaessa järjestelmää käyttöön että järjestelmän ollessa tuotantokäytössä. Erilaisten pelielementtien avulla esimerkiksi intranetin käyttö voidaan liittää motivoivaksi ja merkitykselliseksi osaksi kunkin käyttäjän päivittäistä työtä hänen työtehtäviensä näkökulmasta.

White Paper: Driving the People Business − How Gamification Creates Sustainable Competitive Advantage for Your Business

Cloudriven’s new white paper Driving the People Business − How Gamification Creates Sustainable Competitive Advantage for Your Business gives an answer to the question of how you can create long-lasting business benefits with gamification. It’s an excellent read for everyone who is interested in business development, management and gamification.

White Paper: Driving the People Business − Kuinka luot pelillistämisen avulla kestävää kilpailuetua?

Cloudrivenin uusi white paper Driving the People Business − How Gamification Creates Sustainable Competitive Advantage for Your Business antaa vastauksia siihen, miten pelillistämisen avulla voidaan saavuttaa kestäviä liiketoimintahyötyjä. Se on erinomainen ja kattava lukupaketti jokaiselle liiketoiminnan kehittämisestä, johtamisesta ja pelillistämisestä kiinnostuneelle.