Entries by Jukka Koskenkanto

Yrityksen strategia muuttuu – muuttuuko tekeminen?

En ole koskaan tavannut toimitusjohtajaa, joka pitäisi oman yrityksensä strategiaa erityisen huonona. Hallitukset vapauttavat tällaiset toimitusjohtajat nopeasti tehtävistään etsimään vihreämpinä siintäviä laidunmaita. Sen sijaan olen tavannut lukuisia toimitusjohtajia, jotka kuvailevat strategian toteuttamista haastavaksi.

Strategy changes – does the work change?

I have never met a CEO who would consider the strategy of his company particularly bad. Company board meetings usually relieve this type of CEO’s from their duties quite quickly to look for greener grass behind the fence. Instead I have met several CEO’s who consider the implementation of the strategy quite challenging.