Onko innovointi ylikulutettu hypesana?

,

Ilosanomaa innovoinnin ihanuudesta ja tarpeellisuudesta on toitotettu jo pitkään. Ihmiset ovat alkaneet jopa hieman ärsyyntyä koko ’innovointi’-sanasta. On otettu kiertoilmaisuja käyttöön, kuten ’ideointi’ tai ’avoin ajatustenvaihto’. Oikeastaan aivan sama mitä ilmaisua käytetään, tarve on edelleen olemassa. Kuinka moni teistä ’innovointi’-sanalle nenäänsä nyrpistelevistä on oikeasti tehnyt jotain sen eteen, että organisaatiossanne todella hyödynnetään koko henkilöstön luovaa potentiaalia kasvattamaan liiketoimintaa?

Yrityskulttuurien yleisimmät haasteet tänä päivänä liittyvät yrityskulttuurin menneisyyteen jämähtämiseen ja vaikeuteen sopeutua muuttuvaan markkinaan. Muutos ei ole uutta, vaan sitä on aina ollut. Muutoksen nopeus on vain kiihtynyt niin kovaksi, että yritysten ja yrityskulttuurien on vaikea pysyä mukana. Kilpailu kovista osaajista on kuitenkin niin kovaa, että houkuttelevan yrityskulttuurin rakentaminen on monesti välttämätöntä, jos yritys haluaa pysyä kiinnostavana.

Ideointia tukevassa yrityskulttuurissa toteutuvat seuraavat perusajatukset:

 • Usko työntekijöiden kykyyn luoda hienoja ideoita, jotka mahdollistavat yrityksen kasvun
 • Kannusta ajattelun monimuotoisuuteen ja ideoiden jakamiseen
 • Mahdollista työntekijöille aika luovuudelle ja ideoinnille
 • Koettele liiketoimintaa rohkeasti. Kilpailijat tekevät sen joka tapauksessa

Yleisimmät virheet ideointia tukevan yrityskulttuurin rakentamisessa ovat huonot palkitsemismallit ja ideoiden siiloutuminen. Ideointiin liittyvien palkitsemismallien tulisi kannustaa ideoiden synnyttämiseen, koska lopputuloksiin keskittyvät mallit johtavat helposti siihen, että kynnys ideointiin nousee. Ideoiden siiloutuminen on taas ideoiden monimuotoisuuden este ja vie yritykseltä pois ajatustenvaihdon potentiaalia. Organisaation yhteistyö ideoiden ympärillä tuottaa rikkaampia ideoita, kun eri taustaiset ihmiset ovat mukana ideoiden kehittämisessä.

On myös tärkeää pohtia, minkälaista ideoiden keräämistä, arviointia sekä hallitsemista tukevia prosesseja ja työkaluja yritys tarvitsee. Prosessit antavat sovitun tavan viedä idea ajatuksesta markkinoille. Työkalut taas mahdollistavat prosessin systemaattisen ja tehokkaan toteutuksen. Office 365 tarjoaa paljon palveluita, joiden avulla ideoita voidaan kerätä, arvioida ja hallita. Yritykselle sopiva ratkaisu suunnitellaan ja Office 365-palvelut valitaan ideointiprosessien pohjalta. Tässä muutamia esimerkkejä miten Office 365-palveluita voidaan hyödyntää osana ideointiprosesseja:

 • PowerApps: ideoiden keräys ja listaaminen, äänestäminen, lisätietojen keräys
 • Flow: ideointiprosessien vaiheiden automaattinen tiedottaminen, tiedonkulun ohjaus
 • Teams: ideoiden ympärillä tapahtuva keskustelu, ideoihin liittyvien tiedostojen kanssa tehtävä yhteistyö
 • Yammer: ideoiden ympärillä tapahtuva keskustelu
 • SharePoint: ideoihin liittyvien tiedostojen kanssa tehtävä yhteistyö, hallinnointinäkymät
 • Power BI: ideointiprosessien KPI:n visualisointi
 • Planner: ideointiprosessien tehtäväsuunnittelu
 • Forms: äänestys, lisätietojen keräys

Nyt kannattaa unohtaa se ’innovointi’-sanan parjaaminen ja tarttua mahdollisuuteen, jonka teidän oma henkilöstönne tarjoaa. Jos ja kun haluatte kehittää avointa ja ideointiin kannustavaa yrityskulttuuria, ottakaa yhteyttä, niin mietitään miten teidän Office365 investointia hyödyntämällä voidaan mahdollistaa ideointia tukeva yrityskulttuuri.