#ModernWorkMonday - Joustavaa työtä fyysisessä ympäristössä

Tällä kertaa #ModernWorkMondayn vieraana nähtiin satamajohdon pioneeri Heikki Nissinen, joka toimi Vuosaaren Sataman synnyttäjänä ja operatiivisena johtajana 13 vuotta. Nissinen oli mukana aamun palavereista iltapäivän keskusteluihin saakka.

#ModernWorkMonday - Vieraana Lumon Oy

Cloudrivenin maanantain läsnätyöpäivä #ModernworkMonday on perusta joustavalle työviikolle. Haluamme tarjota organisaatiolle mahdollisuuden tutustua uudenlaisiin työskentelytapoihin, jossa yhdistyvät älykkäiden työkalujen hyödyntäminen osana päivittäistä johtamista ja kannustamista.

Cloudriven's TrainEnage is taking part to Microsoft Turbopump

Cloudriven’s TrainEngage was selected to Microsoft Turbopump program for autumn 2017. The program aims in accelerating the growth of promising Finnish startup companies.

Cloudriven Oy panostaa digitalisaatioon ja uuteen työhön – johto ostaa Trainers’ House Oyj:n omistaman osuuden yhtiöstä

Cloudriven Oy:n johto on ostanut Trainers’ House Oy:n omistaman osuuden yhtiöstä. Oston myötä Cloudrivenin omistus on kokonaisuudessaan toimivalla johdolla ja hallituksen jäsenillä tai niiden määräysvaltayhtiöillä.
, ,

Laadukas yhteistyö luo Qentinel brändiä – Verkostomaista työtä tuetaan Office 365 palveluilla

Qentinel on suomalainen, laadun johtamiseen ja varmistamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen tavoitteena on ollut ketteröittää toimintaa ja siirtää päätöksentekoa mahdollisimman lähelle asiakasrajapintaa. Tiimityötä lisäävän toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa organisaation toiminnan läpinäkyvyys sekä tiedon helppo jakaminen ja saatavuus.