Office 365 ja IoT – Internet of Office 365 Things

Kaikille taitaa olla jo selvää että IoT on ja tulee olemaan iso business. Kaikille ei kuitenkaan ole selvää että IoT:n mukanaan tuomiin liiketoimintamallien muutoksiin pitäisi jo viimeistään nyt ryhtyä. Jos yrityksesi ei lähde muutokseen mukaan, kilpailijasi lähtee ja hoitaa sinut ulos markkinoilta. Näin sanoo esimerkiksi Kevin Ashton, joka on Internet Of Things -fraasin kehittäjä. Aika rankkaa tekstiä. On vaikea ennustaa miten todellisuudessa tulee käymään, mutta se on varmaa että todella isosta muutoksesta on kyse ja että jokaisen yrityksen pitää suhtautua siihen vakavasti.

Kun itse teen töitä Office 365:n parissa, herää minulle kysymys siitä miten IoT tulee näkymään omassa työnkuvassani ja asiakkaissani. Pitääkö minun välittää IoT:sta? IoT liitetään vahvasti datan keräämiseen, datan analysointiin ja koneoppimiseen. Onko tällä yhtään mitään tekemistä Office 365:n kanssa ja kuinka se vaikuttaa liiketoimintaan? Miksi joku hissin anturidata pitäisi kiinnostaa minua?

 

Jos yrityksesi ei lähde muutokseen mukaan, kilpailijasi lähtee ja hoitaa sinut ulos markkinoilta

 

Valtava määrä raakadataa erilaisista laitteista ei yksistään paljoa lämmitä, ellei siitä saada mitään tolkkua. Dataa voidaan tietysti analysoidaan esimerkiksi erilaisilla Azuren palveluilla, mutta todellinen arvo syntyy kun data visualisoidaan ymmärrettävään ja liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavaan muotoon. Esimerkiksi sijaintiin perustuvasta informaatiosta ei saa kaikkea irti perinteisellä taulukkonäkymällä, vaan näkemystä pitää hakea esimerkiksi karttanäkymällä. Tässä on selkeä rooli Microsoft Power BI-palvelulla, jolla voidaan rakentaa rikkaita dashboardeja ja raportteja, joilla voidaan porautua dataan monella tasolla.

Hyvä esimerkki Power BI:n ja IoT yhteistyöstä on Helsingin Bussiliikenne Oy, joka kerää dataa liikenteestä, kuljettajan suorituskyvystä ja polttoaineen kulutuksesta. Yritys otti käyttöönsä myös Power Map:n jonka avulla se pystyy näkemään millä reiteillä on eniten viivästyksiä ja bussien hajoamisia, ja yhdistämään tämän tiedon yksittäisten kuljettajien suorituskykyyn liikennetapahtumien tai asiakaspalautteen avulla.

 

Datan esittäminen ymmärrettävässä ja oivalluksia mahdollistavassa muodossa on tärkeää monessa IoT-ratkaisussa

 

Toinen mielenkiintoinen tapaus on ThyssenKrupp, joka on rakentanut Power BI:n ja hissien sensoreista saatavan datan avulla ennustavia ja ennakoivia raportteja, joita hyödyntämällä kenttäteknikot pystyvät paremmin huolehtimaan hissien toimintakyvyn ylläpidosta. Ratkaisun avulla pystytään ennustamaan esimerkiksi hissien ongelmatilanteita ja huollon tarvetta.

Datan esittäminen ymmärrettävässä ja oivalluksia mahdollistavassa muodossa on tärkeää monessa IoT-ratkaisussa. Ilman visuaalista ilmentymää dataan, jää näkemys ohueksi, ja saavutettavissa olevat hyödyt puolitiehen. Eikä aina voi kaikkia hyötyjä nähdä etukäteen. Joskus vain kannattaa kokeilla erilaisia tapoja esittää dataa. Lopputuloksena voi olla yllättäviäkin oivalluksia ja mittavia hyötyjä.

Office 365-palveluista on siis selkeitä hyötyjä IoT-ratkaisuissa. Tämä kannattaa pitää mielessä ratkaisuja suunniteltaessa. Power BI on yksi esimerkki, vaan ei ainoa…