Löytyykö klassiselle SharePointille vielä käyttökohteita?


Minulla oli kunnia olla puhumassa SharePoint ja Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaarissa joulukuussa klassisen ja modernin SharePointin eroista. Puheeni tarkoitus oli valaista hieman aihetta kuinka tehdä valinta klassisen ja modernin SharePointin välillä. Alkuvuodesta 2018 puheeni sisältö olisi voinut olla vielä melko erilainen, mutta kehitys on mennyt vuoden aikana niin paljon eteenpäin, että klassisen SharePointin valinnalle on vaikea enää keksiä hyviä perusteita, jos ollaan SharePoint Onlinessa. Vaikka moderni SharePoint onkin lähes aina luonnollinen ja oikea valinta, identifioin puheessani viisi eri skenaariota, jossa klassista SharePointia voi edelleen harkita. Tosielämässä varmaan näissäkin viidessä skenaariossa houkutus valita moderni SharePoint nousee suureksi, sillä modernin puolesta puhuu niin moni seikka.

Moderniin siirtyminen maksaa

On luonnollista, että SharePoint-ratkaisutoimittajat hehkuttavat modernin SharePointin ominaisuuksia eikä sen hyötyjä käykään kiistäminen. Toimittajilla on kuitenkin usein myös oma lehmä ojassa, sillä uuden version julkaisun jälkeen kaikilla on kiire saada huomio siirrettyä siihen, jotta asiakastoteutuksia saataisiin työn alle mahdollisimman nopeasti. Asiat eivät ole kuitenkaan mustavalkoisia, vaan kaikissa valinnoissa on aina puolensa. Uuden teknologian käyttöönotto pelkästään teknologian takia on harvoin järkevää, vaan siitä saatavat hyödyt on pystyttävä osoittamaan. Mikäli käyttöskenaario on sellainen, että modernin SharePointin tuomat hyödyt eivät pääse siinä realisoitumaan, voi klassinen SharePoint olla edelleen järkevämpi valinta.

Klassinen alusta voikin puoltaa paikkaansa vielä sellaisissa skenaarioissa, joissa ei ole migraatiotarvetta moderniin. Ratkaisuissa, joiden elinkaari on lyhyt ei jouduta maksamaan ylimäärisen migraatioprojektin tuomaa lisähintaa.

Valintoja tehtäessä on hyvä pitää mielessä, että moderni SharePoint on ainoa alusta, joka kehittyy jatkossa. Klassisen alustan osalta lähinnä odotellaan jo Microsoftin ilmoitusta mihin vuoteen asti sitä tullaan tukemaan. Vaikka tukivuosia on varmaankin jäljellä vielä paljon, on hyvä tiedostaa, että ennen pitkää migraatioprojekti tulee eteen. Klassinen alusta voikin puoltaa paikkaansa vielä sellaisissa skenaarioissa, joissa ei ole migraatiotarvetta moderniin. Ratkaisuissa, joiden elinkaari on lyhyt ei jouduta maksamaan ylimäärisen migraatioprojektin tuomaa lisähintaa. Tällöin ei myöskään jää niin paljon harmittamaan, ettei modernin alustan tarjoamista sisällöntuotannon tuottavuushyödyistä päästä hyötymään.

Ulkoasun visuaalinen ilme

SharePointin modernit viestinnälliset sivustot näyttävät visuaalisesti hyvältä, kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä. Rehellisyyden nimissä voitaneen kuitenkin todeta, että ulkoasua ylistävät ovat harvoin designereita. Visuaalisesta brändistä vastaavien ihmisten ambitiotasot ja sitä kautta vaatimukset ulkoasun suhteen voivat vaihdella suurestikin.

Mikäli annettu ulkoasu ei riitä tarpeisiin, vaihtoehtona voi ajatella klassista SharePointia sen suuremman ulkoasun muokkausmahdollisuuden vuoksi.

Modernin SharePointin visuaalisuus perustuu pitkälti sisältönä julkaistaviin kuviin eikä sisältöalueiden ulkopuoliseen designiin pysty suuremmin enää vaikuttamaan. Microsoftin Office UI on nyt kaikilla sivustoilla vallitseva look & feel eikä sen muuttaminen tunnu enää järkevältä. Lisäksi käyttöliittymä vaihtelee moderneillakin sivustoilla edelleen klassisen ja modernin välillä, kunnes Microsoft saa kaikki näkymät portattua moderniin ulkoasuun. Kunnes se tapahtuu, yhtenäisen käyttökokemuksen tuottaminen kaikille käyttäjille ei onnistu. Mikäli annettu ulkoasu ei riitä tarpeisiin, vaihtoehtona voi ajatella klassista SharePointia sen suuremman ulkoasun muokkausmahdollisuuden vuoksi. Samalla tulee tietenkin tiedostaa hinta, jonka siitä joutuu maksamaan muiden käytettävyysominaisuuksien jäädessä vaatimattomammalle tasolle.

Tarvitsetko klassisia sivustomalleja?

Klassinen puoltaa paikkaansa myös skenaarioissa, joissa vastaavaa ominaisuutta ei vielä löydy modernista SharePointista. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. tarve yhteisö-, wiki- tai blogisivustoille, jotka ovat vahvasti SharePointin DNA:ssa. Lähteäkö rakentamaan omaa yhteisösivustotoiminnallisuutta modernien web partien avulla, käyttääkö klassista yhteisösivustoa sekaisin modernien sivustojen kanssa vai tehdäkö vähän sinnepäin olevan ratkaisun esim. modernin SharePointin uutisilla. Klassista ja modernia yhdistelevä hybridiympäristö on tässä todennäköisesti vahvoilla.