Innovader – yhteisöllisiä menestysideoita

Organisaation kehitys on perinteisesti tapahtunut erillisten funktioiden toimesta. Nykyinen vaatimus erittäin nopeasta, asiakaslähtöisestä vasteesta haastaa myös liiketoiminnan kehityksen mallin. Yhteisöllisten palveluiden mahdollistaminen organisaatiossa kannustaa ideoiden tuottamiseen ja kehittämiseen lähellä asiakasrajapintaa. Kuitenkin usein kehitysideoiden hyödyntämisen estää se, että linkkiä liiketoimintaan ei löydy ja omistajuus puuttuu.

Cloudrivenin Innovader on Office 365 -palveluihin perustuva ideoiden keräämiseen, jatkokehittämiseen ja arviointiin keskittyvä sovellus. Se muuntaa yhteisölliset Yammer-keskustelut idea-aihioiksi. Yksittäiset kehitysideat tuodaan yhteisöllisen hakupalvelun (Office Graph) avulla työntekijöiden näkyville. Siten varmistetaan, että yksittäiset kullanarvoiset ideat eivät hautaudu muun keskustelun joukkoon ja saadaan käyttöön eri roolien tuoma täydentävä näkemys.

Innovaderin käyttöliittymä mukailee tuttua Office 365 -käyttökokemusta.

Innovaderin käyttöliittymä mukailee tuttua Office 365 -käyttökokemusta.

Ideoiden antamisen ja jatkotyöstön lisäksi Innovader mahdollistaa pinnalle nousevien ideoiden kategorisoinnin ja seurannan vastuullisten tahojen osalta. Näin organisaatio voi varmistaa, että asiakasrajapinnassa nousevat ideat tulevat kuulluiksi ja arviointi tehdään laaja-alaisesti. Kehitysvastaavien päätöksellä täytäntöön laitettavat ideat voidaan hallita kunkin organisaation oman kehitysmallin mukaisesti. Jatkotyöstöä varten idea voidaan siirtää Office 365 Planner -työkaluun.

Innovaderin käyttökohteita ovat esimerkiksi:

  • Yhteisöllinen aloitelaatikko
  • Liiketoiminnan kehitys
  • Tuote- ja palveluinnovaatioiden kerääminen
  • Joukkoistettuun päätöksen teko
  • Tuote-tiekartan priorisointi
  • Strategiatyön tuki