Tag Archive for: julkinen sektori

Johtaminen on helppoa ja hauskaa

Ei johtaminen oikeasti ole vaikeaa. Vaikeita tilanteita toki tulee eteen, mutta lähtökohtaisesti kyse on ihan normaalista kahden ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta. Johtamisessa on kyse ihmissuhdetaidoista. Kaikkein tärkeintä on aito kiinnostus toisesta ihmisestä ja työyhteisössä kiinnostus toisen työstä.