Artikkelit

Microsoft käyttää UserVoice-nimistä sivustoa kerätäkseen käyttäjiltä ideoita miten kehittää Microsoftin tuotteita ja palveluita. Ideoita voi jättää kuka tahansa. Microsoft Teamsille on oma UserVoice-sivusto, jossa kerätään Teamsiin liittyviä ideoita. Käyn tässä kirjoituksessa läpi kymmenen eniten ääntä saanutta Teams ideaa, jotka Microsoft on ilmoittanut ottaneensa työn alle.

Top 10 työn alla olevaa Microsoft Teams UserVoice ideaa

  1. Yksityiset kanavat
  2. Tiimikalenterit
  3. Useamman tilin käyttäminen Teamsissä
  4. Kanavien siirtäminen toiseen tiimiin
  5. Mahdollisuus nähdä kanavan käyttäjät
  6. Useamman ikkunan tuki chateille
  7. Teamsin suorituskyky
  8. Ilmoituksien määrittäminen tiimeille ja kanaville, ja muut ilmoituksiin liittyvät toiveet
  9. Integraatiot: Planner, SharePoint, Outlook tehtävät/kalenteri
  10. Keskusteluiden siirtäminen kanavasta toiseen

Teamsissä voidaan tällä hetkellä rajata käyttäjien pääsyä ainoastaan tiimeittäin. Tiimi voi olla joko julkinen tai yksityinen. Julkiseen tiimiin pääsee kuka tahansa, yksityiseen vain sinne kutsutut. Jos sinulla on pääsy tiimiin, pääset myös kaikkiin tiimin alla oleviin kanaviin.

Joskus tämä ei ole optimi tapa tai voi jopa estää halutun Teams-rakenteen käytön. Tarve yksityisille tiimeille tulee siitä, että halutaan jostain syystä rajoittaa keskusteluja, sisältöä tai työkaluja. Käyttötapauksia, joissa tällaiset tarpeet nousevat esille ovat mm.:

 • Projektitiimit työskentelevät Teamsissä ja yksittäiselle projektille riittää yhden kanavan tuomat kyvykkyydet, ja pääsy projektin kanavaan halutaan rajata vain projektiryhmälle.
 • Halutaan kutsua varsinaisen tiimiin ulkopuolisia ihmisiä osallistumaan väliaikaisesti tai rajoitetusti tiimin toimintaan. Ulkopuoliset voivat olla omasta organisaatiosta tai kokonaan organisaatioon kuulumattomia ihmisiä.

Microsoft ei ole antanut aikataulua julkaisusta.

Teamsissä näkyvä kalenteri on käyttäjän oma Outlook-kalenteri. Teams-tiimillä on olemassa kalenteri Office 365 ryhmän kautta, mutta tämä kalenteri näkyy vain Outlookissa. Tiimikalentereille on kuitenkin selkeä tarve esim., jotta voidaan helpommin järjestää tiimin yhteiset tapaamiset ja tehtävät, riippumatta siitä miten tiimin kokoonpano vaihtelee. Tiimikalenterit auttavat myös parantamaan omaa työnsuunnittelua ja -jäsentelyä.

Luonnollisesti Teamsin käyttäjät ovat vahvasti sitä mieltä, että Teams-tiimin oma kalenteri pitäisi näkyä Teamsissä. Nykyinen käytäntö vaatii, että käyttäjien on pompittava Teamsin ja Outlookin väliä, jos heidän pitää päästä näkemään tai vuorovaikuttamaan tiimin kalenterin kanssa.

Microsoft on ilmoittanut päivittävänsä Teamsin parannetulla kalenterisovelluksella. Sen tarkemmin ei ole vielä kerrottu mitä ominaisuuksia tullaan näkemään ja onko tiimikalenterit osa tätä julkaisua. Teams roadmap sanoo julkaisuksi huhtikuun 2019, mutta ainakaan toistaiseksi muutosta näy edes Teamsin Developer preview:ssa.

Teamsissä ei tällä hetkellä ole mahdollista kirjautua käyttämällä useampia tilejä. Kiertoteinä voidaan käyttää esimerkiksi Chromen profiileja ja Teamsin selainversiota. Näin on mahdollista saada useampi eri Teams instanssi auki samanaikaisesti. Hommaa helpottaisi, jos eri Teams-tilit olisi tuettu suoraan yhdessä Teams-selaininstanssissa tai -työpöytäsovelluksessa.

Useampi Teams-tili tulee tarpeelliseksi, jos käyttäjä työskentelee paljon eri asiakkaiden kanssa, joiden organisaatiohin ja tiimeihin käyttäjä on kutsuttu. Käyttäjä voi kuulua useaan organisaatioon, jos hänellä on eri rooleja useammassa yrityksessä. Tällaisia käyttäjiä voivat olla esimerkiksi usean yrityksen hallituksessa työskentelevät ihmiset.

Microsoft on todennut useamman tilin kyvykkyyden Teamsissä tärkeäksi, mutta ei ole tarkemmin antanut ajankohtaa julkaisulle.

Teamsissä kanavat ovat kiinteä osa tiimejä, eikä niitä voi tällä hetkellä siirtää tiimistä toiseen. Ainoa tapa järjestellä kanavia uudelleen on luoda kanavat uudelleen toiseen tiimiin ja kopioida sisältö SharePointissa työtilasta toiseen. Keskustelujen siirtämiseen ei ole minkäänlaista tapaa, vaan ne menetetään jos kanava pitää luoda uudelleen.

Yleisimmät tarpeet kanavien siirtämisille liittyvät Teams-rakenteiden muutoksiin. Näitä muutoksia ovat mm. organisaatiomuutokset, yksittäisten kanavien arkistointi ja jonkin asian tarpeiden kasvaminen ulos yksittäisen kanavan mahdollistamista kyvykkyyksistä.

Microsoft on ilmoittanut ottaneensa kanavien siirtämisen toisiin tiimeihin työn alle, vaikka onkin todennut toteutuksen olevan haastava.

Teamsissä näkee tiimien tietojen kautta, ketä tiimiin kuuluu. Jos halutaan kanavalla ollessa nähdä, ketkä kaikki näkevät kanavalle lisätyn keskustelun, pitää pompata tiimin tietoihin ja takaisin. Tähän liittyen on UserVoiceen lisätty toive nähdä kanavalla ollessa kanavan käyttäjät ja heidän presenssitietonsa.

Itselläni ei ole tullut tarvetta tälle ominaisuudelle, mutta tämän tyyppisen ominaisuuden käyttöön on moni kuitenkin tottunut muissa chat-pohjaisissa palveluissa, esimerkiksi Slackissä. Mikäli Microsoft mielii käännyttää Slackin käyttäjiä Teamsiin ja nopeuttaa Teamsin omaksumista, niin siirtymästä pitää tehdä mahdollisimman kivuton.

UserVoice kertoo, että tämä on Microsoftilla työn alla. Se on ollut jo kaksi vuotta, joten en pidättelisi henkeä tämän suhteen.

Teams toimii vain yhdessä ikkunassa. Toiminnot kuten dokumenttien lukeminen, keskustelut, chatit, kalenteri ja Teams-palaverit ottavat aina pääsisältöalueen haltuunsa. Ongelmia tulee, kun halutaan helposti chatata samalla kun Teamsissä tehdään jotain muuta. Tämän vuoksi useamman ikkunan tuki chateilla keikkuu UserVoicen top-kympissä. Ainoa osittain toimiva kiertotapa on käyttää sekä desktop-sovellusta että selainta. Tällä tavoin saadaan ainakin yksi chatti käyttöön esimerkiksi palaverin rinnalle.

Microsoft on ilmoittanut ottaneessa tämän kyvykkyyden työnalle.

Teamsin suorituskyvyn parantaminen on ollut jo pitkään Teams käyttäjien toivelistalla. Käyttäjien haasteet liittyvät yleensä Teamsin yleiseen hitauteen, suureen muistin käyttöön tai prosessorin (CPU) kuormitukseen. Itselläni Teams on toiminut varsin mallikkaasti. Lähinnä käynnistyksen tai tenantin vaihdon yhteydessä kestää tovin, että Teams alkaa ns. ’vastaamaan’, sekä keskustelujen selaaminen voisi olla vikkelämpää.

Microsoft on jo pitkään työstänyt päivityksiä, jotka parantavat Teamsin suorituskykyä kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla. Päivityksiä tulee jatkuvasti ns. fixeinä, eikä käyttäjien tarvitse odottaa minkään erillisen ison päivityspaketin valmistumista. Microsoft kerää säännöllisesti palautetta Teamsin suorityskyvystä uusien fixien toteuttamista varten.

Vaikuttaa siltä, että Microsoft ottaa suorituskykyyn liittyvät palautteet tosissaan ja tekee kovasti töitä tämän eteen.

Teamsin ilmoitusten määrittäminen rajoittuu tällä hetkellä pääasiallisesti siihen missä ilmoitus näytetään. Vaihtoehtoina Windowsin banneri, sähköposti, molemmat, feedi tai ei ollenkaan.

Teamsin käyttäjät toivovat kuitenkin rikkaampia kyvykkyyksiä säätää ilmoitusten toimintaa. Esimerkkejä:

 • Mahdollisuus ottaa ilmoitukset pois kanavakohtaisesti
 • Kanavat pitäisi oletuksena olla seurattuja (Follow this channel/Seuraa tätä kanavaa), mahdollisuudella lopettaa seuraaminen. Nyt oletuksena vain Yleinen-kanavan viestit tuottavat ilmoituksia ilman, että viestissä on mainittu tiimi, kanava tai henkilö
 • Ilmoituksille pitäisi olla äänet ja mahdollisuus valita kunkin ilmoitustyypin ääni. Tällä hetkellä Teamsissä ilmoituksen yhteydessä ei tule mitään ääntä.
 • Kanavakeskusteluiden banner-ilmoituksiin viestin sisältö

Microsoft on ilmoittanut työstävänsä ilmoituksiin liittyviä parannuksia, mutta ei kerro sen tarkemmin minkälaisista päivityksistä on kyse.

Muiden Office 365-palveluiden käyttäminen Teamsissä on yksi tärkeimmistä Teamsin ominaisuuksista. Näistä palveluista tärkeimmät ovat Planner, SharePoint ja Outlook. Nykytila on varsin hyvä ehkä Outlookia lukuunottamatta.

Planneri toimii jo nyt varsin hyvin, mahdollistaen suunnitelmien luonnin tiimien kanaviin sekä Planner-appin käytön Teamsissä paremman kokonaiskuvan saamiseksi.

SharePoint integraatio on ollut toistaiseksi Files-/Tiedostot-tabin varassa, mikä on itsessään hieno juttu ja osa Teamsin ydintoiminnallisuuksia. Tämän lisäksi SharePointista voidaan näyttää sisältöä sivujen ja listojen muodossa käyttämällä SharePoint-tabia. Website-tabilla voikin sitten tuoda minkä tahansa SharePoint-sivuston upotettuna Teamsiin.

Lisää on kuitenkin luvassa SharePoint-rintamalla. Files-/Tiedostot-tabi tulee kehittymään niin, että SharePointin ja OneDriven tiedostonäkymät tullaan tuomaan myös Teamsiin. Tavoitteena on yhtenäinen tapa esittää ja hallita tiedostoja koko Office 365:ssa.

Outlook näkyy Teamsissä ainoastaan Meetings-appina, joka käytännössä näyttää kalenterinäkymän kuluvasta päivästä tai vaihtoehtoisesti listan kuluvan ja seuraavan neljän päivän kalenterimerkinnöistä. Microsoft on työstämässä uutta Calendar-appia, mutta vielä ei ole tietoa mitä ominaisuuksia se pitää sisällään.

Joskus keskustelu Teamsissä voi päätyä väärään kanavaan tai jokin keskustelua kasvaa niin isoksi, että olisi järkevää luoda uusi kanava ja siirtää keskustelu sinne. Tällaisia tarpeita nousee, kun halutaan esimerkiksi siivota tai moderoida Teamsin keskusteluja tai kuljettaa myyntiprosessissa käytyä keskustelua mukana koko myyntiprosessin tai vaikka projektin ajan.

Teamsissä ei tällä hetkellä ole mahdollista siirtää keskusteluja kanavien tai tiimien välillä. Microsoft on kuitenkin ilmoittanut viime lokakuussa, että se on ottanut keskustelun siirtämiseen liittyvät kyvykkyydet työn alle. Tälläkään kerta Microsoft ei tosin sen tarkemmin kerro sen tarkemmin mitä he aikovat tehdä tai milloin päivitykset tulee ulos.

Tässä olivat kymmenen tämän hetken halutuinta Teams ominaisuutta. Näitä ja muita ideoita voi seurata UserVoice-palvelussa. Microsoft 365 tiekartta-sivusto on myös hyvä paikka seurata mitä on kehitteillä ja julkaisuputkessa. UserVoice- ja tiekartta-sivusto eivät välttämättä korreloi mitenkään toisiaan, joten ei kannata ihmetellä jos tiekartasta puuttuu asioita, jotka ovat ilmoitettu UserVoicessa työn alle otetuiksi.

Ilosanomaa innovoinnin ihanuudesta ja tarpeellisuudesta on toitotettu jo pitkään. Ihmiset ovat alkaneet jopa hieman ärsyyntyä koko ’innovointi’-sanasta. On otettu kiertoilmaisuja käyttöön, kuten ’ideointi’ tai ’avoin ajatustenvaihto’. Oikeastaan aivan sama mitä ilmaisua käytetään, tarve on edelleen olemassa. Kuinka moni teistä ’innovointi’-sanalle nenäänsä nyrpistelevistä on oikeasti tehnyt jotain sen eteen, että organisaatiossanne todella hyödynnetään koko henkilöstön luovaa potentiaalia kasvattamaan liiketoimintaa?

Yrityskulttuurien yleisimmät haasteet tänä päivänä liittyvät yrityskulttuurin menneisyyteen jämähtämiseen ja vaikeuteen sopeutua muuttuvaan markkinaan. Muutos ei ole uutta, vaan sitä on aina ollut. Muutoksen nopeus on vain kiihtynyt niin kovaksi, että yritysten ja yrityskulttuurien on vaikea pysyä mukana. Kilpailu kovista osaajista on kuitenkin niin kovaa, että houkuttelevan yrityskulttuurin rakentaminen on monesti välttämätöntä, jos yritys haluaa pysyä kiinnostavana.

Ideointia tukevassa yrityskulttuurissa toteutuvat seuraavat perusajatukset:

 • Usko työntekijöiden kykyyn luoda hienoja ideoita, jotka mahdollistavat yrityksen kasvun
 • Kannusta ajattelun monimuotoisuuteen ja ideoiden jakamiseen
 • Mahdollista työntekijöille aika luovuudelle ja ideoinnille
 • Koettele liiketoimintaa rohkeasti. Kilpailijat tekevät sen joka tapauksessa

Yleisimmät virheet ideointia tukevan yrityskulttuurin rakentamisessa ovat huonot palkitsemismallit ja ideoiden siiloutuminen. Ideointiin liittyvien palkitsemismallien tulisi kannustaa ideoiden synnyttämiseen, koska lopputuloksiin keskittyvät mallit johtavat helposti siihen, että kynnys ideointiin nousee. Ideoiden siiloutuminen on taas ideoiden monimuotoisuuden este ja vie yritykseltä pois ajatustenvaihdon potentiaalia. Organisaation yhteistyö ideoiden ympärillä tuottaa rikkaampia ideoita, kun eri taustaiset ihmiset ovat mukana ideoiden kehittämisessä.

On myös tärkeää pohtia, minkälaista ideoiden keräämistä, arviointia sekä hallitsemista tukevia prosesseja ja työkaluja yritys tarvitsee. Prosessit antavat sovitun tavan viedä idea ajatuksesta markkinoille. Työkalut taas mahdollistavat prosessin systemaattisen ja tehokkaan toteutuksen. Office 365 tarjoaa paljon palveluita, joiden avulla ideoita voidaan kerätä, arvioida ja hallita. Yritykselle sopiva ratkaisu suunnitellaan ja Office 365-palvelut valitaan ideointiprosessien pohjalta. Tässä muutamia esimerkkejä miten Office 365-palveluita voidaan hyödyntää osana ideointiprosesseja:

 • PowerApps: ideoiden keräys ja listaaminen, äänestäminen, lisätietojen keräys
 • Flow: ideointiprosessien vaiheiden automaattinen tiedottaminen, tiedonkulun ohjaus
 • Teams: ideoiden ympärillä tapahtuva keskustelu, ideoihin liittyvien tiedostojen kanssa tehtävä yhteistyö
 • Yammer: ideoiden ympärillä tapahtuva keskustelu
 • SharePoint: ideoihin liittyvien tiedostojen kanssa tehtävä yhteistyö, hallinnointinäkymät
 • Power BI: ideointiprosessien KPI:n visualisointi
 • Planner: ideointiprosessien tehtäväsuunnittelu
 • Forms: äänestys, lisätietojen keräys

Nyt kannattaa unohtaa se ’innovointi’-sanan parjaaminen ja tarttua mahdollisuuteen, jonka teidän oma henkilöstönne tarjoaa. Jos ja kun haluatte kehittää avointa ja ideointiin kannustavaa yrityskulttuuria, ottakaa yhteyttä, niin mietitään miten teidän Office365 investointia hyödyntämällä voidaan mahdollistaa ideointia tukeva yrityskulttuuri.

Minkälaisia kanavia pitkin sisäinen viestintä kulkee nykypäivänä eri organisaatioissa? Mitä ne ovat perinteisesti olleet? Perinteisiä kanavia sisäiseen viestintää on yleensä kolme: tiedotustilaisuudet, sähköposti ja intranet. Ovatko nämä enää nykypäivänä kurantteja tapoja viestiä? Tiedotustilaisuudet kyllä. Pelkästään sen vuoksi, että joskus on tärkeää kuulla asioista suoraan viestin lähteeltä, saada kasvot ja ääni viestille. Edes videoviestit eivät tätä korvaa täysin. Tarve sisäisille tiedotustilaisuuksille kuitenkin vähenee koko ajan, muiden viestintätapojen kehittyessä. Sen sijaan sähköpostin ja intranetin rooli viestinnässä on selkeästi isommassa muutoksessa. Sähköposti etenkin koetaan nykyään huonosti kohdistavana ja hitaana. Intranetinkin vakaa asema viestintäkanavana horjuu.

Minkälainen muutos sisäisessä viestinnässä on käytössä?

Organisaatioiden muuttuminen yhteisöllisemmiksi vaikuttaa monen muun asian ohella myös sisäiseen viestintään. Sisäisen viestinnän ei tarvitse olla enää yksisuuntaista, vaan siitä voidaan tehdä vuorovaikutteista. Ihmiset kokevat olevansa paremmin mukana yrityksen toiminnassa, kun heillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin muutoinkin kuin jokavuotisessa henkilöstökyselyssä. Samalla yrityksen toiminnan kehittäminen ketteröityy, kun palautetta ja ideoita saadaan nopeasti.

Yammer ja Teams sisäisen viestinnän korvaajina?

Useat teknologiaratkaisut, kuten Microsoft Yammer ja Teams, tukevat sisäisen viestinnän yhteisöllistymistä. Viestintä on nopeaa ja helposti kohdistettavaa. Mutta korvaako Yammer ja Teams sähköpostin ja intranetin sisäisen viestinnän kanavina? Tähän ei voi vastata yleispätevästi, vaan vastaus pitää hakea kunkin organisaation toimintatavoista. Joissakin organisaatiossa kuten vaikka meillä Cloudrivenillä, sisäinen viestintä tehdään kokonaan Teamsissä. Sähköpostia meillä käytetään vain ulkoiseen viestintään ja intranetilla on edelleen oma roolinsa, mutta se on enemmän pysyvän tiedon varasto kuin viestintäkanava. Näin meillä, mutta jossain toisessa organisaatiossa voidaan sisäiseen viestintään käyttää Yammeria, Teamsin keskittyessä mahdollistamaan ryhmätyöskentelyn tarpeet. Sisäisen viestinnän muutos tehdään eri tavoilla eri organisaatioissa.

Mistä tiedät miten sinun organisaatiossasi tulisi kehittää sisäistä viestintää tai toimintatapoja? Kartoita, kysele, haastattele, selvitä miten ihmiset tekevät työtään ja mikä heitä motivoi. Osallistamalla koko henkilöstö toimintatapojen kehittämiseen, saavutetaan muutos, joka palvelee juuri sinun organisaation uniikkia yhteisöä.

Jätä yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää tuotteista tai palveluistamme? Onko sinulla tiukka kysymys, johon himoat vastausta? Jätä yhteydenottopyyntö ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Ilija kirjoitti aiemmin blogissaan tietojen hillomisesta ja jakamisesta. Aion avata nyt oman sanaisen arkkuni, kun sain ”ahaa”-elämyksen pohtiessani oikeaa tapaa aikatauluttaa ja määrittää tehtäviä kollegoiden kesken. Uskon, että löysin Plannerista unelmien pelikentän. Vai löysinkö?

Monesti oikeaa ratkaisua tulee etsittyä liian kaukaa. Meillä, kuten monella muulla organisaatiolla on käytössä Microsoft 365 palvelut. Meillä näiden palveluiden kouluttaminen ja räätälöiminen kuuluu liiketoimintaan. Silti toisinaan ratkaisua ongelmiin tulee ensin etsittyä kolmannen osapuolen ratkaisuista. Miksi näin? Jos joku on liian lähellä, se helposti on myös näkymättömissä. Pätee myös tähän. Avasin siis silmäni ja tutkin asiaa suurennuslasilla, läheltä.


Pelikenttänä Planner


Tarpeeni oli melko yksinkertainen: Alusta, jolle voin aikatauluttaa tehtäviä, määrittää omistajat ja ylläpitää avointa keskustelua. Hetken Office 365 palveluita tutkiessani oivalsin tähän tilanteeseen oikean työkalun: Microsoft Planner. Planner on nimensä mukaisesti suunnittelu-alusta, joka kytkeytyy saumattomasti muihin Microsoftin palveluihin.

Päätin, että suunnittelen tulevat webinaarit, blogikirjoitukset ja videot omille riveilleen. Merkkasin jokaisen sisällön värikoodeilla kolmeen eri liiketoiminnan osa-alueeseen: ”Myynnin ja markkinoinnin teknologiat”, ”Sisäinen tiedonkulku” ja ”Oppiminen ja muutos”. Näin pystyn seuraamaan sisällöntuotantoa eri osa-alueittain ja näen mitä meillä on ”putkessa”.Tiedonkantajana teams


Kun alusta oli luotu ja hommat näennäisesti paketissa, mietin: ”Miten se jengi löytää tän alustan?”. Meidän sisäinen tieto liikkuu pääosin Microsoft Teamsin sisällä, joten loogisesti tämä unelmien alusta tulisi myös saada linkitettyä Teamsiin. Omasta mielestäni numero uno sisäisen tiedonkulun hallintaan. Kuten Planner, kytkeytyy myös Teams muihin Office 365 palveluihin.

Päätin, että Teamsiin se Planner laitetaan. Ja niinhän se laitettiin, hyvinkin yksinkertaisesti. Loin Teamsiin uuden kanavan ”Blogit ja webinaarit”, jossa voidaan käydä avointa keskustelua aiheesta sekä pingailla käyttäjiä.

Teams tarjoaa kanavillaan muokattavat välilehdet, joihin saa upotettua Plannerin kuin vettä vain. Loin ylänavigaatioon ”Blogit ja webinaarit” välilehden, josta pääsen suoraan kiinni Planneriin. Done. Ongelma ratkaisu.Yhdistäjänä flow


Kun Planner ja Teams oli hanskassa, mietin taas: ”Miten sen jengin nyt saa käymään keskustelua täällä Teamsissa?”. Vaikka Planner lähettää muistutuksen sähköpostilla suoraan henkilölle, jolle uusi tehtävä on määritetty, se ei takaa Teams -kanavan käyttöä.

Päätin hyödyntää Microsoft Flow -sovellusta ja määrittää sillä työnkulun Plannerista Teamsiin. Flow:n avulla pystyy luomaan uskomattoman määrän työnkulkuja Office 365 palveluiden sekä myös kolmannen osapuolen palveluiden, kuten vaikka Slackin välillä.

Muutamalla komennolla ja ehdolla sain luotua työnkulun, jolla Teams -kanavalle ilmestyy ilmoitus aina kun uusi tehtävä luodaan Planneriin. Helppoa ja ilman koodaamista. Flow:n avulla ei tässä tapauksessa pysty pingaamaan Teamsissa ketään dedikoitua käyttäjää, vaan pingaus täytyy tehdä manuaalisesti. Tosin Ilija totesi, että ”annas kun poika näytän” ja alkoi rakentamaan edistyneempää arkkitehtuuria. Täten sekin asia saadaan kuulemma hoidettua. Siitä lisää myöhemmin.Oliko unelmien pelikenttä vain kuvitelmaa?


Niin kuin monesti uusien teknologioiden käyttöönotossa käy, kävi tässäkin kämmi. Eihän sitä omaksuttu. Ilman mitään pohjatietoa tai tarkempaa selostusta lähdin hehkuttamaan tätä alustaa Graalin maljana ja vuosituhannen sisällöntuotantokoneena. Unohdin kysyä kaverilta. Kysyä kaverilta apua näinkin yksinkertaiselta tuntuvan koneiston jalkauttamiseen.

Juttelin viisaan ja vanhemman konkarin kanssa, joka ihmetteli tätä paasausta ja tajusin oman kuolemattomuuteni. Intoilin liikaa ja unohdin tärkeimmät kysymykset, joihin en antanut vastausta: ”Miten tämä hyödyttää mun työntekoa?” ja ”Mitä arvoa tämä tuottaa?”.

Vaikka paasasin ja tunsin onnistuneeni tässä käyttöönotossa, muut eivät sitä kokeneet helpoksi ja siinä on ongelma. Vaikka jokainen käyttöönotto on aina prosessi ja vaatii usein muutoksia yksilötasolla, tulisi silti aina muistaa perustella ne tärkeimmät kysymykset.

Suunnitteletko Office 365 käyttöönottoa? Ota yhteyttä meihin.

Jätä yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää tuotteista tai palveluistamme? Onko sinulla tiukka kysymys, johon himoat vastausta? Jätä yhteydenottopyyntö ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Cloudrivenin ja Peikon yhteistyön tavoitteena oli sisäisen tiedonkulun ja yhteistyön kehittäminen sekä yhtenäisen yrityskulttuurin vahvistaminen yrityksessä, jolla on myyntitoimistot yli 30 maassa ympäri maailmaa.