Posts

Rohkeimmat ovat povanneet, että B2B-myyjien ammattikunta kuolee sukupuuttoon muutaman vuoden kuluessa. Sukupuuton syynä on asiakkaiden muuttuva ostokäyttäytyminen. Digitalisaatio niittää kokenutta B2B-myyjää kuin Sampo-Rosenlew Comia C8 -leikkuupuimuri viljaa parhaina päivinään. Digitalisaatio ei ole kuitenkaan vain viikate, vaan myös mannaa monen korville. Meidänkin.

Digitalisaatiokiimasta huolimatta aikalisä voi tulla osalle tarpeeseen. Parhaimmat suomalaiset tekniset innovaatiot kestävät globaalia vertailua vaivatta. Sen sijaan osaamisemme kaupallistamisen saralla vaikuttaa muutamista ilahduttavista poikkeuksista huolimatta usein keskinkertaiselta. Pysäyttävää. Miksi monimutkaisia ja kovaa osaamista vaativia teknisiä innovaatioita tuottava kansakunta ei osaa markkinoida ja myydä? Väitän, että vastaus löytyy itse kullekin B2B-toimijalle pysähtymällä hetkeksi ja pohtimalla seuraavia viittä teemaa oman bisneksen kautta.

1. Vanha totuus pätee: Määrä x Suunta x Laatu = Tulos

Asiakaskontaktien määrä rajoittaa kauppojen määrää. Menestyvä B2B-myyntiorganisaatio varmistaa, että määrä on riittävä. Tämä edellyttää sekä inbound- että outbound -myyntiä. Havaintoni mukaan myös menestyvät inbound-markkinointia tarjoavat yhtiöt houkuttelevat asiakkaita outbound-myynnin toimesta. Toisaalta useat perinteiset outbound–toimijat ovat kasvattaneet inbound-markkinoinnin roolia liiketoiminnassaan. Näiden suhde toki vaihtelee.

Hyvin valittu kohderyhmä (suunta) luo otollisemman ympäristön kaupoille. Ilman määrää suunnan analyysi on arpapeliä.

Toistamalla tarinansa riittävän monta kertaa, kyky kertoa paranee. Niinpä määrä edeltää laatua ja ilman riittävää määrää päävoiton todennäköisyys pysyy pienenä kuin Lotossa lauantaina.

2. Oppimiskyky auttaa irtiottoon

Määrään, suuntaan ja laatuun vaikuttavat parametrit elävät vauhdikkaammin kuin koskaan. Kokonaisia teollisuudenaloja nousee ja kuolee digitalisaation myötä. Murroksessa menestyäkseen on markkinoinnin ja myynnin omaksuttava uusia toimintatapoja, myyntikanavia, tuotteita tai palveluita kiihtyvällä tahdilla. Muutoksen tahdissa ei pysy, jos oppimiskyvyssä on ongelma.

3. Asiakaskokemuksen merkitys kasvaa

Asiakkaiden kokemus koostuu sirpaleisemmasta joukosta kontaktipisteitä. Osa kontaktipisteistä on yrityksen suoran kontrollin ulottumattomissa. Asiakaskokemukset monistuvat riippumatta siitä, suosiiko se kokemuksen tarjoajaa vai ei. Niinpä asiakaskokemusten tasoa tulee nostaa ja vaihtelua pienentää.

4. Myynnin CRM-järjestelmä muuttuu koko organisaation CEM-järjestelmäksi

Myynnin käyttämästä CRM-järjestelmästä tulee kaikkien asiakasrajapinnassa työskentelevien yhteinen väline. Tämän transformaation myötä menestyvissä myyntiorganisaatioissa on vihdoin 360 asteen näkymä asiakkaan tilanteeseen jokaisessa kontaktipisteessä. Yhdistetyn tiedon perusteella on mahdollisuus ymmärtää ja hyödyntää asiakaskokemukseen vaikuttavien tekijöiden merkityseroja asiakkuuksittain. Joku etsii vaivattomuutta, kun toiselle ainoa oikea on aktiivisesti yhteistyötä kehittävä kumppani.

5. Ihmiset ratkaisevat menestyksen

Lopulta asiakkaan kohtaa ihminen. Riippumatta siitä, onko kontaktipiste digitaalisessa maailmassa syntyvä ilmiö, kasvokkain tavattava myyjä tai tuote. Kaikkien näiden takaa löytyy tarpeeksi kaivamalla ihminen. Johtamalla asiakasrajapinnassa vaikuttavia ihmisiä palvellen heidän ja yhtiön intressejä yhtä aikaa, kohtaavat he todennäköisesti asiakkaan paremmin asiakkaan intressejä palvellen. Lisäksi maailman muutoksen tahdissa muuttavat toimintatavat, tuotteet ja järjestelmät tulevat osaksi työtä nopeammin, jos ihmisiä kiinnostaa yrityksen lisäksi itsensä vuoksi.

Listan kirjoittamisen jälkeen huomaa, että itse asiassa aika moni tärkeä asia onkin ihan ennallaan. Ratkaisu vuodelle 2016 ei olekaan vanhojen totuuksien unohtaminen, vaan niiden palveleminen uusilla toimintamalleilla, työkaluilla ja intohimoisesti asiakkaan kokemuksesta välittävillä ihmisillä juuri Sinun asiakkaillesi ja liiketoiminnalle sopivalla tavalla.

Tuntuuko siltä, että teet paljon töitä, mutta et saa juuri mitään aikaiseksi? Ei hätää, et varmasti ole yksin. Kärsin aikaisemmin itsekin vaivasta, jota kutsun säätämiseksi. Se on läheistä sukua keskittymiskyvyttömyydelle, tyhjäkäynnille ja päämäärättömyydelle. Olen päätellyt, että säätämisen yleistyminen erityisesti tietotyöläisten arjessa liittyy siihen, että samanaikaisesti hoidettavia ja seurattavia asioita on yksinkertaisesti liikaa.

Työtehon ja tulosten kannalta säätäminen on turmiollista; sen vakavin oire on nimittäin se, että mikään asia ei tunnu valmistuvan. Tämä johtaa onnettomaan kierteeseen: kun todo-listalta ei voi vetää mitään yli, ei synny onnistumisen kokemuksia, mikä taas johtaa motivaation laskuun.

Onneksi vaivaan on lääke. Aloitin paranemisen välittömästi, kun tulin töihin Cloudriveniin. Vaikka oireita vielä esiintyykin aika ajoin, oloni on helpottunut ja – mikä tärkeintä – voin pyyhkiä ToDo-listalta viikoittain jotain pois. Säätämisestä kärsiville suosittelenkin seuraavaa kolmen kohdan kuuria.

1) Johda viikkoja, älä vuosia

Toimitusjohtajamme Jukan ajaton viisaus on, että muutosta ei voi johtaa viikonlopun yli. Jos tekemistä ei seurata viikoittain, kiusaus siirtää tehtävien hoitaminen eteenpäin on suuri. Liian löysät ja pitkät aikarajat passivoivat, koska ihminen luonnostaan aliarvioi tehtävien suorittamiseen tarvittavan ajan. Viikkotasolla on myös helppo varmistaa, että kaikki tekevät varmasti oikeita, tavoitteiden kannalta merkityksellisiä asioita.

Cloudrivenissä meillä on luonnollisesti tiettyjä strategisia tavoitteita ja mittareita. Sen sijaan, että seuraisimme mittareita vain kvartaaleittain tai kerran vuodessa, pystymme omasta, suorituksen johtamiseen suunnitellusta Habitistamme tarkastelemaan mittareita viikoittain. Näin voimme reagoida nopeasti muutoksiin, ja henkilöstön motivaatio ja sitoutumisaste pysyy korkeana, koska näemme konkreettisesti, että omilla teoillamme on merkitystä.

Oman tekemisemme vaikutukset näkyvät suoraan yrityksen strategisissa mittareissa.

Oman tekemisemme vaikutukset näkyvät suoraan yrityksen strategisissa mittareissa.

2) Valitse kolme asiaa, jotka lupaat saada viikon aikana valmiiksi

Viiden päivän työviikko on yllättävän lyhyt aika, kun taas vuosi tuntuu jo lähes ikuisuudelta. Vuodessa on kuitenkin vain 52 viikkoa, joista työssäkäyvällä kuluu reipas kuukausi kesä- ja talvilomiin sekä arkipyhiin. Työviikkoja kertyy vuodessa keskimäärin noin 47.

Olemme itse tulleet siihen tulokseen, että viikon aikana kannattaa keskittyä kolmen asian hoitamiseen. Siksi lupaamme aina maanantaipalaverissa saada viikon kuluessa valmiiksi valitsemamme kolme tehtävää. Määrä saattaa kuulostaa pieneltä, mutta näiden tehtävien lisäksi meillä on jokaisella omaan toimenkuvaamme liittyviä vastuita, jotka vievät aikaa. Vaikeinta onkin saada mitoitettua tehtävät oikean kokoisiksi: jos haukkaa liian ison palan, aika loppuu kesken. Johtamisjärjestelmämme ansiosta itselleni on muodostunut selkeä käsitys siitä, mitä työviikon aikana ehtii saada aikaiseksi. Tämä helpottaa huomattavasti omaa ajanhallintaa.

47 viikkoa x 3 tehtävää = 141 tehtyä tehtävää vuodessa. Säätämällä ei taatusti päästä tällaisiin lukuihin!

3) Motivoi luomalla positiivista sosiaalista painetta

Maanantain “laputuspalaverissa” käymme yhdessä läpi kaikki edellisen ja alkavan viikon tehtävät. Kun jokainen pääsee vuorollaan kertomaan tekemisistään, luo se positiivisen sosiaalisen paineen tehtävien suorittamiselle. Aina on mukavampi kertoa saavutuksistaan kuin selitellä tekemättä jättämisiään! Kirjoitamme tehtävät post-it-lapuille ja palaamme niihin taas ensi viikon palaverissa.

Seuraamme tehtävien suorittamista myös omassa Habitissamme. Jokaisesta tehdystä “post-it-lapusta” saa pisteitä ja tulosnäkymästä on helppo tarkistaa, kuinka moni on päässyt viikkotavoitteeseensa. Jotta pisteillä olisi merkitystä, niillä voi hankkia Habitin pistekaupasta pieniä palkintoja, kuten pullon kuohuvaa.

Raportoimme ja seuraamme strategisia mittareita Habitissa viikoittain.

Raportoimme ja seuraamme strategisia mittareita Habitissa viikoittain.

Habitissa positiivista sosiaalista painetta luodaan kannustavalla pistekilpailulla. Pisteitä saa suoritetuista tehtävistä.

Habitissa positiivista sosiaalista painetta luodaan kannustavalla pistekilpailulla. Pisteitä saa suoritetuista tehtävistä.

 Pistekaupasta voi hankkia pieniä palkintoja.

Pistekaupasta voi hankkia pieniä palkintoja.

Lopeta siis säätäminen ja aloita saavuttaminen! Kerromme mielellämme lisää siitä, miten voit tehostaa itsesi ja tiimisi johtamista. Jätä sähköpostiosoitteesi alle ja tarjoamme sinulle ilmaisen ensiavun akuuteimpaan hätään.

[contact-form-7 id=”37382″ title=”Sähköpostiosoite”]

Asiakastiimit Virrassa

Asiakastiimit Virrassa

Cloudrivenin Virta on markkinoiden helppokäyttöisin CRM-järjestelmä. Virrasta julkaistaan uusi versio 2-3 kertaa vuodessa, ja asiakkaamme saavat aina uudet ominaisuudet ja parannukset käyttöönsä ilman eri veloitusta.

Virran uusin versio asennettiin asiakkaillemme viime viikolla, ja se sisältää seuraavat uudet ominaisuudet ja parannukset:

Asiakastiimit. Asiakkuudelle voidaan nimetä hoitovastuullinen asiakastiimi, johon kuuluu useita asiakasvastaavia. Kullekin asiakastiimin jäsenelle voidaan määritellä kyseiseen asiakkuuteen liittyvä rooli.

Asiakaspalaute. Virrassa on nyt mahdollista hallinnoida helposti myös asiakaspalautteita. Palautteita voi lisätä ja muokata sekä selata asiakaskohtaisesti.

Asiakaspalautteiden hallinta Virrassa

Asiakaspalautteiden hallinta on Virrassa helppoa.

Laskutustiedot. Virran yritys- ja yhteystietosivulla voidaan nyt näyttää asiakkaan laskutustiedot. Tiedot voidaan tuoda integraation kautta Virtaan kaikista yleisimmistä taloushallinnon järjestelmistä.

Laskutustiedot Virrassa

Virrasta näet nyt myös laskutustiedot.

Asiakassopimukset. Tiedot asiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista voidaan näyttää Virrassa. Sopimustiedot voidaan tuoda integraation kautta Virtaan kaikista yleisimmistä sopimustenhallinta- ja taustajärjestelmistä.

Asiakassopimukset Virrassa

Asiakassopimusten tiedot voidaan tuoda myös Virtaan.

Monipuolisempi haku. Virran hakutoiminnallisuutta on parannettu, ja se on nyt aiempaakin monipuolisempi. Haun kohteena voivat olla nyt kaikki CRM:n tietokentät, ja haku on mahdollista kohdistaa vain tiettyihin kenttiin.

Virta-vinkki kevääseen – ota loppukiri myyntiin!

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””]

Kuluvan vuoden ensimmäistä puolikasta on jäljellä enää alle kaksi kuukautta! Nyt onkin siis aika ottaa loppukiri kevään kauppoihin.

Myyntiaktiivisuuden seuraaminen Virrassa on todella helppoa. Voit tarkistaa yhdestä visuaalisesta näkymästä, ovatko tiimisi myyjät päässeet tavoitteisiinsa. Myyjät voivat seurata Virrasta myös, miten he ovat onnistuneet suhteessa omiin myyntitavoitteisiinsa.

Vain aktiivisella myynnillä tehdään tuloksia, joten eipä muuta kuin hihat heilumaan ja tapaamisia kalenteriin!

[/wpcol_1half]

[wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]

Myyjän suoriutuminen suhteessa tavoitteisiin tarjoomien mukaan eriteltynä

Myyjän suoriutuminen suhteessa tavoitteisiin tarjoomien mukaan eriteltynä

[/wpcol_1half_end]

Myynnin tilanne - kaupat

Myyntitiimin toteutuneet kaupat suhteessa tavoitteisiin

Asiakaspalvelu auttaa

Haluatko ottaa uudet ominaisuudet käyttöösi heti tai kokeilla Virtaa, jos et vielä ole asiakkaamme? Ole yhteydessä asiakaspalveluumme ja sovitaan aika perehdytykselle!

[wpcol_1half]

[contact-form-7 id=”1002″ title=”Ota yhteyttä”]

[/wpcol_1half]

[wpcol_1half_end]

 

Asiakaspalvelu / Customer Service
Puh. +358 50 597 0678
asiakaspalvelu@cloudriven.fi

Anu Nevalainen

[/wpcol_1half_end]

Olen itse jo niin tottunut SharePoint-käyttäjä, että kun aloitan missä tahansa tiimissä tai projektissa, alan seuraavaksi kaivata SharePointin ryhmätyötilaa käyttöömme. Viimeisimpänä on pääsyni eläinsuojeluyhdistyksen hallitukseen vajaa vuosi sitten. Hetken seurattuani sähköpostitse käytävää keskustelua sekä liitetiedostojen vaihtoa aloin jo kuumeisesti miettiä, mistä saisin käyttöömme SharePointin ryhmätyötilan, jonne voisimme tallentaa kaikki tiedostot kokouskutsuista ja pöytäkirjoista hoitokotisopimuksiin. Olisi niin paljon helpompi käydä keskustelua keskustelupalstalla sähköpostin sijaan, luoda kalenteri, johon olisi merkattuna kaikki hallituksen kokoukset ja tapahtumat, joissa olemme mukana, pitää yllä tehtävälistaa, hoitokotilistaa, listaa yhdistyksellä hoidossa olevista eläimistä, uuden kodin saaneista jne. Lisäksi uutena hallituslaisena minulla ei ollut mitään mahdollisuutta nähdä menneitä keskusteluita, kun taas keskustelupalstasta olisin päässyt myös historiatietoihin käsiksi.

Sitä edellinen tarpeeni on reilun vuoden takaa, kun hankin mieheni kanssa remonttia vaativan talon. Äkkiä olimme kotona tilanteessa, jossa molempien piti päästä yhdessä suunnittelemaan remontin aikataulua, budjettia, katsomaan kuvia, kaavioita, pohjapiirustuksia, urakoitsijoiden yhteystietoja sekä lataamaan tiedostoja. Mies tosin hoksasi ensin käyttää koko projektiin SharePointin työtilaa, mutta nyt sinne on tallennettuna kaikki tarvittavat tiedostot, kuvat, aikataulu ja budjetti, seuraavat tehtävät kiireellisyysjärjestyksessä sekä lukuisia yhteystietoja.

Lempilapseni on työelämässä suunnittelemani työtila koulutusten hallinnoimiseen. Vieressä kuva työtilan etusivusta alkuperäisessä SharePoint 2010 -asussaan. Kokonaisuus ei syntynyt yhdeltä istumalta, vaan sinne on lisäilty pikku hiljaa asioita tarpeiden ilmaantuessa. Tämä mielestäni on tärkein tekijä työtiloja suunniteltaessa: pitää ensin miettiä tarpeet − miksi työtilaa tarvitaan, mihin sitä voisi käyttää, mikä on se haaste, joka sillä pyritään ratkaisemaan. Itselläni koulutustilan suhteen oli kaksi haastetta: mistä löytyy oikea koulutusmateriaali sekä mihin minut on luvattu kouluttamaan (milloin, missä, mitä, kuka, häh?).

Koulutuksen työtila SharePoint 2010:ssä

Koulutuksen työtila SharePoint 2010:ssä

Ensimmäinen haaste oli helposti ratkaistavissa. Loin kirjaston, johon latasin kaikki olemassa olevat koulutusmateriaalit (lähemmäs sata tiedostoa). Mietin, mitä tietoja kustakin tiedostosta tarvitsen ja miten voisin helpoiten materiaalin löytää. Tästä syntyi mittava joukko erilaisia sarakkeita eli metatietoja, joista etusivulla on nostettuina vain osa. Nyt jos tarvitsen tiettyä materiaalia, löydän sen muutamalla sarakkeen suodatusklikkauksella. Myöhemmin vielä loin oman kirjaston asiakkaille erikseen räätälöidyille materiaaleille sekä organisaatiomme sisäisille koulutusmateriaaleille. Toki nämä voisivat olla kaikki samassa kirjastossa, mutta eri sisältötyypeillä (content type) tallennettuina. Erilliset kirjastot mahdollistavat erilaiset käyttöoikeudet eri kirjastojen välillä sekä extranetissä jakamisen. Enhän toki halua sisäisiä koulutusmateriaalejamme jakaa kaikkien käyttöön.

Toinen haaste olikin vaikeampi. Miten saan myyjät käyttämään koulutustyötilaani ja kirjaamaan sinne myydyt/sovitut koulutukset? Teknisesti haaste ei ollut vaikea. Loin sivustolle oman luettelon, johon laitoin juuri ne kentät, joiden tietoja tarvitsen mennessäni kouluttamaan (esim. myyjän, asiakkaan ja yhteyshenkilön nimet, mitä koulutetaan, mikä versio ohjelmistosta, kuinka pitkä koulutus, koulutuspaikan osoite jne.). Luettelon lopussa oleva “Lisää uusi kohde” -painike vain on kovin pieni, joten käytettävyys ei myyjän kannalta ollut kovin hyvä. Lisäsin siksi työtilan etusivulle ison painikkeen “Luo uusi koulutus”, johon siis kopioin luettelon lopussa olevasta “Lisää uusi kohde” -painikkeen linkin, jolloin painike avaa uuden luettelokohteen lisäämislomakkeen. Nyt minun piti vain tarpeeksi monta kertaa toistaa myyjille, että käyvät koulutussivustolla aina myytyään koulutuksen. Enempää ei tarvinnut selittää tai ohjeistaa, sillä painikkeen kyllä huomasi ja lomakkeen osaa kuka tahansa täyttää.

Viimeistelynä loin luetteloon eli koulutuskalenteriin työnkulun, joka lähettää aina kohdetta muokattaessa sähköpostilla koulutuksen perustiedot lomakkeeseen merkitylle kouluttajalle, joten minun tai muidenkaan kouluttajien ei tarvitse käydä työtilassa jatkuvasti kurkkimassa, onko lisätty uusia koulutuskeikkoja. Muut mahdollisesti kokemattomat kouluttajat huomioon ottaen lisäsin sivun, jossa ohjeistetaan koko prosessi koulutuksen myynnistä koulutuspalautteiden analysointiin (muokkaa materiaali, lähetä materiaali yhteyshenkilölle, luo koulutuspalautelomake, jne.). Tämän kaavion loin MS Visiolla. Näin harvakseltaan kouluttavakin muistaa joka kerta tehdä oikeat asiat ennen ja jälkeen koulutuksen. Vielä myöhemmin lisäsin koulutusmateriaali-kansioon yhden metatiedon lisää sekä linkkiluettelon, tiedon työtilan ylläpitäjästä, kommentointimahdollisuuden jne. Eihän Roomaakaan rakennettu päivässä.

Viimeisimpänä päivitin työtilani SharePoint 2013 -aikaan. Koko idea on luotu jo SharePoint 2010 -aikaan, joten siinä ei ole lainkaan huomioitu SharePoint 2013:n uusia ominaisuuksia. Viimeisen kipinän tähän sain WonderLauran ja Jennifer Ann Masonin vastikään Las Vegasin SharePoint-konferenssissa esittelemistä vinkeistä. Kuvia vertaamalla ehkä jo huomaakin, että lisäsin etusivulle hieman visuaalisuutta kuvallisten linkkien muodossa, otin käyttöön Oslo-layoutin (vasen navigaatio onkin ylhäällä, joten sisällölle jää enemmän tilaa), sekä vaihdoin kommentti-työkalun tilalle Yammerin Koulutus-ryhmän feedin. Mitä mieltä olet muutoksista?

Koulutuksen työtila SharePoint 2013:ssa

Koulutuksen työtila SharePoint 2013:ssa

Anu

P.S. Arvaapa muuten, oliko nopea operaatio, kun esimieheni halusi tietää kuinka monta koulutusta minulla kaikkiaan viime vuonna oli!

Viime blogikirjoituksessani yritin innostaa lukijoita OneNoten käyttöön kertomalla lyhyesti ohjelman hyvistä puolista ja helppokäyttöisyydestä. Nyt ajattelin antaa konkreettisia käyttövinkkejä ja kertoa, miten itse käytän OneNotea. Itselläni on käytössä neljä eri OneNote-tiedostoa: töihin liittyvä yrityksen yhteinen (sijainti: SharePoint-intranet), töihin liittyvä henkilökohtainen OneNote (sijainti: oma SkyDrive), kotiin liittyvä perheen yhteinen (sijainti: miehen SkyDrive) sekä kotiin/vapaa-aikaan liittyvä omani (sijainti: oma SkyDrive). Valaisen kaikkien näiden mahdollisia käyttötarpeita ja toivottavasti saat poimittua ainakin joitain ideoita omaan käyttöösi!

OneNoteni on varsinainen aarreaitta.

Organisaation OneNoteen on helppo kirjata asiakaspalaverien muistiinpanot, sisäisissä viikkopalavereissa sovitut asiat sekä järjestämissämme asiakastilaisuuksissa esiin tulleet asiat. Kahden jälkimmäisen osalta kenen tahansa organisaation jäsenen on helppo etsiä ja lukea sovitut ja keskustellut asiat yhdestä paikasta, kun jokainen palaveri ja tilaisuus on omalla sivullaan. Asiakastapaamisten muistiinpanot on nopea lähettää vaikka jo ennen tapaamispaikalta poistumista myös asiakkaalle painikkeella Lähetä sivu sähköpostitse / Email Page. Muistiinpanot on selkeästi ja siististi järjestelty, ja asiakkaat harvoin vaativat erillistä, virallista pöytäkirjamaista muistiota. Ylös kirjaamiini kohtiin merkkaan aina OneNoten omilla havainnollisilla tageilla eli tunnisteilla, jäikö jokin kysymys vielä auki tai onko jokin kohta erityisen tärkeä. Projektipalaverissa sovitut seuraavat tehtävät voi myös priorisoida kätevästi tagien avulla. Palaverin jälkeen kukin organisaatiomme jäsen voi käydä itse merkkaamassa tehtävistä itselleen kuuluvat Outlookiin tehtäviksi jälleen yhtä painiketta klikkaamalla. Näin tehtävät näkyvät merkkaajan omassa Outlook-ohjelmassa.

OneNoten sivujen ja välilehtien avulla pidät muistiinpanosi järjestyksessä.

OneNoten sivujen ja välilehtien avulla pidät muistiinpanosi järjestyksessä.

Oma työ-OneNoteni on minulla työkoneessa jatkuvasti näytön laitaan kiinnitettynä. Sinne olen kirjannut mm. usein tarvitsemiani tietokoneiden nimiä, jotta näen ne nopeasti yhdellä vilkaisulla ja voin tarvittaessa kopioida koneen osoitteen. Samoin kirjaan sinne kaiken tärkeän työhön liittyvän itselleni muistiin: olen luopunut pöydälle liimattavista tarralapuista jo aikapäiviä sitten. Muotoilen mm. blogikirjoitukset aina ensin OneNoteen omiksi sivuikseen.

Perheeni kanssa yhteinen OneNote on vapaalla ahkerassa käytössä. Kirjaamme sinne mm. kauppalistan, joka on erityisen kätevä puhelimessa. Listaan voi pitkin päivää tai viikkoa kirjata kaupasta tarvittavia asioita, joita voi helposti järjestellä esim. hyllysijainnin mukaan. Kannattaa muistaa kuitenkin päivittää puhelimen näkymä ennen kassoille menoa siltä varalta, että kauppareissun aikana lista on päivittynyt. OneNoten mobiililiittymässä ei nimittäin toistaiseksi ole automaattista, reaaliaikaista päivitystä. Olemme kirjanneet OneNoteen myös ystäviemme osoitteita, jolloin matkoilla ollessamme ne löytyvät helposti. Jo ennen lomamatkaa lähetämme suoraan selaimesta OneNoteen kohdetietoja sisältäviä web-sivuja, karttoja sekä tietysti passin kopiot ja lentoliput. Kun olemme perillä matkakohteessa, voimme kätevästi lueskella offline-tilassa “web-sivuja” tabletin tai kannettavan näytöltä, eikä meidän tarvitse käyttää internetiä ulkomailla tai tuhlata paperia ja mustetta tulostamiseen. Muuhunkin suunnitteluun OneNote sopii hienosti. Jos tulee tarve esimerkiksi isommille hankinnoille, lähetämme verkkosivuilta tiedot mahdollisista vaihtoehdoista suoraan OneNoteen omiksi sivuikseen vertailua ja selailua varten. Tämä on paljon helpompaa kuin käyttää oman koneen ja selaimen kirjanmerkkejä. Lisäksi se säästää aikaa.

Oma henkilökohtainen OneNoteni on varsinainen aarreaitta. Tallennan sinne mm. verkosta löytämiäni reseptejä sekä käsityö- ja askarteluohjeita. Pidän yhdellä sivulla kirjaa kaikkien läheisteni lahjoista: mitä olen milloinkin antanut kenellekin ja tulevia lahjaideoita. Samoin pidän kirjaa tilatuista lehdistä: ovatko ne kestotilauksia ja mihin asti tilaus kestää. Aiemmin kaikki nämä asiat olivat muistin varassa tai lapuilla, jotka oli helppo hävittää.

OneNote vapaa-ajalla

Käyttämällä värejä ja piirroksia voit korostaa tekstin tärkeimmät kohdat. Muistiinpanoihin voit liittää myös kuvia.

Kuten toivottavasti huomaat, OneNote on hyödyllinen niin työssä kuin vapaalla. Ohjelma kannattaa olla työpöydällä jatkuvasti auki, sillä muutenhan se on melkein sama, käynnistääkö muistiinpanoja tehdäkseen Muistion vai OneNoten. Puhelin kannattaa myös ilman muuta valjastaa OneNote-käyttöön, jotta tärkeät kauppalistat, muistilistat ja palaverimuistiot ovat myös mobiilisti käytettävissä.

Käyttötapauslistani ei varmasti ole täydellinen, joten jos sinulla on hyviä vinkkejä, kommentoi ihmeessä tai ota yhteyttä! Kuulen niistä erittäin mielelläni.