Artikkelit

Nykyaikaisessa organisaatioissa suurin potentiaali kilpailukyvyn, asiakastyytyväisyyden sekä tuottavuuden kannalta on tietotyön alueella. Keskeistä on miten ymmärrämme asiakkaan tilannetta ja tarpeita. Miten asiakkailta saatua tietoa ja palautetta hyödynnetään ja millaisiin johtopäätöksiin sen perusteella päädytään. Miten tuotetaan asiakkaille lisäarvoa. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti haaste on, miten yksilöt ja organisaatiot pysyvät mukana, oppivat, kehittävät toimintaa ja kykenevät hyödyntämään parhaita käytäntöjä.

Minulla on (työurani aikana) ollut mahdollisuus työskennellä osaavien asiakasorganisaatioiden kanssa. Olen ollut myymässä ja toteuttamassa liiketoiminta- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja tietotyön ja tiedonhallinnan alueella Suomessa ja maailmalla. Olen tiedonhallinnan tarjoomakehitystä vetäessäni tuotteistanut ratkaisuja ja päässyt liiketoimintajohtajana ”syömään omaa lääkettä” toteuttamalla asioita käytännössä. Muutoksen haasteet ovat tulleet tutuksi niin johdon, työntekijän kuin teknologiankin näkökulmasta.

Yhteistyö Cloudrivenin kanssa advisorin roolissa mahdollistaa kokemukseni hyödyntämisen asiakashankkeissa. Kiinnostus- ja osaamisalueeni on, mitä teknologialta voi vaatia ja odottaa liiketoiminnan näkökulmasta ja miten eri työkalut toimivat parhaalla tavalla yhteen käyttäjän näkökulmasta niin, että laadukas asiakastyö ja organisaation tavoitteet toteutuvat.

Koen, että Cloudrivenin ratkaisuissa tämä yhdistyy hienosti. Ratkaisut yhdistävät liiketoiminnan tarpeet ja teknologian mahdollisuudet. Ne tuovat asiakkaille arvoa mahdollistamalla tietotyöläiselle luontevan ja loogisen työskentely-ympäristön, mielekkään työn ja sitä kautta asiakkaille paremman palvelukokemuksen. Vuorovaikutteinen työskentely mahdollistaa työssä oppimisen, innovaatiot ja parhaiden käytäntöjen levittämisen organisaatioon kaikissa toiminnoissa; myynnissä, projekteissa, palveluissa ja tukitoiminnoissa läpi koko organisaation. Pelillistetty muutoksen kannustava johtaminen tukee johdon tavoitetta strategian jalkautuksessa ja organisaation osaamisen jatkuvassa kehittämisessä.

Haluatko keskustella ja kuulla lisää, miten teknologiaa voi hyödyntää ja toteuttaa työntekijän kannalta mielekkään ympäristön ja samalla jalkauttaa organisaation strategian ja toimintamallit? Ota yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää tuotteista tai palveluistamme? Onko sinulla tiukka kysymys, johon himoat vastausta? Jätä yhteydenottopyyntö ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Työtuntien tuottavuus ja määrä ratkaisevat pelin. Suomessa tehty kilpailukykysopimus kannusti kasvattamaan työtuntien määrää. Uskoakseni kuitenkin varsin suuri osa ns. korkean jalostusarvon yrityksistä päätti hyödyntää sopimusta ennen kaikkea työtunnin tuottavuutta parantavilla tavoilla. Tämä oli myös Cloudrivenin valinta.

Uskomme tuottavampien työtuntien salaisuuden tiivistyvän seuraaviin elementteihin:

  1. Ihmisten työ suuntautuu mahdollisimman suoraan ja suurelta osin yrityksen tuotteista tai palveluista maksaville asiakkaille.
  2. Ihmiset osaavat hyödyntää informaatiota ja teknologiaa suuremman asiakasarvon tuottaakseen sekä yksin että yhdessä
  3. Ihmiset voivat hyvin

Asiakkaille suuntautuvan työn määrän tulee luonnollisesti olla varsin korkea riippumatta roolista. Jos tuotekehitys ei ymmärrä asiakkaan tapaa käyttää sovellusta, ei sovelluksesta kovin kummoista synny. En ole myöskään kuullut sellaisesta laskutettavasta projektityöstä, asiakaspalvelutyöstä tai markkinointi- ja myyntityöstä, joka asiakkaasta irrallaan muodostuisi kovinkaan tuottavaksi. Kaikki asiakastyö ei luonnollisesti ole suoraan laskutettavaa, mutta hyvin toteutettuna kaikki asiakastyö voi tuottaa nähtävissä olevassa tulevaisuudessa laskutusta. Cloudrivenin tapa huolehtia asiakkaille arvoa tuottavasta työstä tiivistyy luottamukseen, viikoittaisiin johtamistilanteisiin ja keskeisten informaatiovirtojen saattamiseen jokaisen Cloudriveniläisen viikon osaksi. Kiitos Eero Markelinillejoka kirjoitti kokemuksistaan päivän työvaihdosta Cloudrivenillä.

Ei tarvitse olla kummoinen yliopistotutkija, että ymmärtää informaation ja teknologian hyödyntämiskyvyn parantavan yksilön kykyä tuottaa arvoa asiakkaalle. Helsingin Sanomat julkaisi mainion artikkelin tuottavuudesta rakennusalalla. Alan teknologia on kehittynyt ja kehittyy edelleen, mutta tuottavuudessa ei ole artikkelin mukaan kovin kummoisia loikkia otettu viimeiseen 40 vuoteen. Ei palveluillakaan kovin kehuttavasti artikkelin mukaan mennyt. Minusta olennaisin viesti artikkelissa on, että tuottavuutta kehittääkseen on huomioitava 1) yhteistyö ja informaatiovirrat, 2) kyky hyödyntää teknologiaa  ja 3) johtaminen. Kaikki kolme osa-aluetta ovat keskeisessä osassa meidän toiminnassamme, kuten jo Eeron blogista kävi ilmi. Teknologian hyödyntämisen osalta käytämme useita toisiaan tukevia keinoja, joiden tavoitteena on läpi organisaation parantaa kykyämme tehdä tuottavammin töitä. Yksi näistä on markkinoilla hyvän vastaanoton saanut TrainEngage –palvelumme, joka ohjaa ihmisiä hyödyntämään selainkäyttöisiä sovelluksia järkevästi.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on ihmisten hyvä vointi. Ihmiskäsityksemme on holistinen ja moni käytäntömme tähtää siihen, että Cloudrivenillä olisi hyvä tehdä töitä. Sen lisäksi hyödynnämme alussa esille nostettua kilpailukykysopimusta yksilön valinnan mukaan joko liikuntaan tai uuden oppimiseen.

Näiden painopisteiden myötä Cloudrivenin alkuvuosi on sujunut mielestämme tyydyttävällä tasolla. Myyntimme on kasvanut verrokkivuodesta reilu 70 % ja liikevaihtokehityskin näyttää myönteiseltä. Luonnollisesti sijoitamme kasvuumme merkittävästi, mutta emme kassan kantokykyä enempää. Taloudellisista tuloksista kiittäminen on paitsi valintojamme, niin erityisesti työntekijöitämme ja asiakkaitamme. Tyytyväiset tekijät tuottavat asiakkaille arvoa.


Oletko halukas oppimaan lisää uuden työn tavoista ja hakemaan ideoita johtamiseen oman organisaation ulkopuolelta? Mikäli ”työnkierto” ja tutustuminen toimintaamme kiinnostaa, olethan yhteyksissä!

Jätä yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää tuotteista tai palveluistamme? Onko sinulla tiukka kysymys, johon himoat vastausta? Jätä yhteydenottopyyntö ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Tiesitkö, että Microsoft Excel täyttää ensi kuussa 33 vuotta? Ihmetteletkö, miksi kollegat eivät ole kuulleetkaan tärkeistä muutoksista, vaikka lähetit heille selkeästi muotoillun sähköpostin aiheesta? Entä haluaisitko joskus tehdä töitä jossain muualla kuin avokonttorin hälinässä? Eli tuntuuko joskus siltä, että työkalut, toimintatavat ja työympäristö eivät aina vastaa nykypäivän vaatimuksia ja tarpeita?

Olen tänä vuonna mukana työnantajani järjestämässä PostNord Professionals –koulutuksessa. Tavoitteena on antaa työntekijöille työkaluja ja valmiuksia haastaa vanhat tavat ja luoda uusia mahdollisuuksia mm. luovan ongelmanratkaisun ja muutosjohtamisen avulla. Ilokseni olen saanut huomata, että konsernissamme ymmärretään muutoksen lähtevän ihmisestä.

Yksi tehtävistä on ollut seurata ja tarkkailla, miten muualla tehdään töitä – joko omassa konsernissa tai sen ulkopuolella. Cloudriven oli vakuuttanut minut innovatiivisuudellaan JP Wirran ja Jukka Koskenkannon toimesta jo keväällä, kun he pitivät meille onnistuneen sales excellence –workshopin. Kysyvä ei tieltä eksy, joten sain mahdollisuuden tutustua Cloudrivenin toimintaan yhden päivän ajan.

Ja tuo päivä alkoikin pirteästi, sillä tapana on aloittaa viikko aamujumpalla. Vieras sai tietenkin kunnian vetää tuon jumpan. Toivottavasti tietotyöläisten akilleen kantapää – lonkan koukistajat – saivat hieman vetreyttä ja virtaa työpäivään. Verryttely taisi ainakin olla siitä kevyemmästä päästä, sillä pistoolikyykyt ja yhden käden punnerrukset on kuulemma jo kokeiltu.

Pian tuli selväksi, että Cloudriven elää niin kuin saarnaa – jopa toimistotilat elävät joustavasti tarpeen mukaan. Miksi investoida lasipalatseihin, kun henkilöstö tekee töitä siellä missä se on järkevintä ja tehokkainta? Tänä päivänä toimistolla oli tavallista enemmän väkeä paikalla, sillä maanantait ovat lähipäiviä. Kun etätyö on normi, tarvitaan säännöllisesti myös fyysistä läsnäoloa. Vaikka töitä tehdään ajasta ja paikasta riippumatta, yhteisöllisyys alkaa ihmisten välisistä kohtaamisista.

Viikko- ja myyntipalavereissa oli selkeä rakenne, mutta tärkeintä ei ollut perinpohjainen asioiden läpikäynti, vaan vuorovaikutus ja informaatiovirta niiden pohjalta. Aiheina oli mm. työkavereiden innostaminen uudella blogilla, kiittäminen ja auttaminen, jotka kaikki johtavat vääjäämättömästi vahvaan yhteishenkeen. Kun mukaan on otettu työkalujen ja tavoitteiden pelillistäminen, tämä tapahtuu kuin huomaamatta.

Cloudrivenillä kaikki ovat sisällöntuottajia, kaikki ovat myyjiä ja kaikki auttavat toisiaan. Kaikilla on ajankohtainen ymmärrys siitä, mitä yritys tavoittelee. Ja yrityksellä on ymmärrys siitä, mistä ihmiset motivoituvat ja millä tavalla he haluavat tehdä töitä.

Cloudrivenin aamujumppa alkamassa

Onneksi hekin ovat vain ihmisiä. Haasteet ovat loppujen lopuksi samoja – miten esimerkiksi kiteyttää yrityksen ratkaisut ja palvelut viestiin, joka on helposti asiakkaiden ymmärrettävissä? Joskus ratkaisuja pitää etsiä laatikon ulkopuolelta – toivottavasti antamistani kommenteista ja ideoista oli apua.

Ja myönnetään – Excel on hyvä työkalu, käytän sitä itsekin päivittäin. Pyrin silti tekemään joka päivä jotain uutta tai jotain tuttua, mutta toisella tavalla. Tulokset vaikuttavat lupaavilta. Kiitos Cloudriven!

Eero Markelin
PostNord Strålfors Oy


Jätä yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää tuotteista tai palveluistamme? Onko sinulla tiukka kysymys, johon himoat vastausta? Jätä yhteydenottopyyntö ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Tänä kesänä on riittänyt jälleen vitsiä Suomen keleistä. Kun Helsingissä hellerajaa ei olla vielä elokuuhun mennessä paljoa paukuteltu, on itselläni työpiste vielä töihin palattuanikin ollut siinä valmiustilassa, että kauniin kesäpäivän sattuessa voin tehdä töitä joustavammin esimerkiksi kesämökin terassilta. Asiakkaat tavoitan tarvittaessa virtuaalisesti ja työkavereiden kanssa sometellaan päivän mittaan paikasta riippumatta. Meillä etätyö onkin normi. Siitä ei sen kummemmin puhuta. Sitä tehdään. Tämä tilanne on myös monessa muussa suomalaisyrityksessä.

Kun fyysiset kohtaamiset vähenevät, nousee kysymyksesi, miten yhteisöllisyyttä rakennetaan etänäkin. Digitalisaatio on mahdollistanut sen, että työympäristömme ei rajoitu enää konttorien seinien sisään. Saman aikaisesti suhtautumisemme työhön on muuttunut etenkin uusien sukupolvien siirtyessä työelämään. Etä- ja läsnätyössä työympäristö pitääkin nähdä aiempaa monimuotoisempana ja joustavampana kokonaisuutena.

Itse koen, että edellä mainitun haasteen sijaan digikausi on tuonut ennen kaikkea mahdollisuuden, jossa kahvipöytäkeskusteluiden ja lounasporukoiden sijaan meillä on todelliset valmiudet luoda yhteiset sosiaaliset kanavat – kanavat, jotka ylittävät perinteiset tiimi- ja organisaatiorajat. Yhdistäähän sosiaalinen media jo nyt yhteisöt ympäri maailmaa. Mutta kuinka tällaista yhteisöllisyyttä sitten rakennetaan yrityksissä? Listasin muutaman käytännön vinkin, joita esimerkiksi meillä hyödynnetään vuorovaikutteisen työyhteisön kehittämiseksi.

#1 Sisäinen sähköposti on nykyajan työhäirintää sekä kaiken lisäksi typerää

On sanomattakin selvää, että etätyö edellyttää toimivia yhteyksiä ja yhdessä sovittuja viestintäkanavia. Moni organisaatio silti hairahtuu luulemaan, että sähköpostikeskustelu on se oikea tapa kommunikoida. Näin ei ole. Se on häiritsevää sekä tiedon pirstaloimista ja sen piilottelua tietotyön murroksessa, jossa pyrkimyksenä on avoin kommunikaatio. Yhteisölliset työkalut kuten Yammer ja Teams sen sijaan mahdollistavat monipuolisemman keskustelukanavan, joista avun saa osoitetun henkilön lisäksi laajemmalta ryhmältä. Sähköpostiviesteillekin on toki paikkansa, mutta kun pysähtyy kokeilemaan yhteisöllisiä kanavia yhä useammassa tilanteessa, ovat edut havaittavissa erittäin nopeasti. Somen ja intranetin yhdistäminen onkin selkeä askel kohti yhteisöllistä työyhteisöä.

#2 Jokaisella on roolinsa sisällöntuottajana

Edelliseen viitaten uskon, ettei mikään luo yhtä paljon yhteenkuuluvuutta kuin se, että työntekijät kokevat, että heitä kuullaan ja että heidän ideoita arvostetaan. Vaikka koko henkilöstön muuttaminen sisällöntuottajiksi saattaa kuulostaa pilvihattaroiden piirtelyltä, tulisi sen olla silti jokaisen yhteisöllisyyteen pyrkivän organisaation tavoitetila. Teknologiajohtajamme Ilija kirjoitti vastikään, kuinka meillä haastettiin olemassa olevat kommunikaatiotavat ja panostettiin yhteisölliseen keskusteluun ja innovointiin. Pienenkin idean tai mielipiteen äänen sanomista ei tulisi enää tietoyhteiskunnassa ”pelätä”. Sisällöntuottajan rooleja on myös erilaisia. Toimitusjohtajan blogi, työntekijän jakama kehitysidea ja kommentti yhteisessä Yammer-keskustelussa ovat kaikki esimerkkejä avoimen yritysviestinnän sisällöntuotannosta.

#3 Nähdään kun sovitaan

Vaikka teknologia mahdollistaa sen, että käytännössä voimme työskennellä paikkariippumattomasti, syntyy yhteisöllisyys myös edelleen vahvasti kasvotusten tapaamisissa. Etenkin esimiesten tulisi varmistaa, että he ovat läsnä alaisilleen tarvittaessa. Itsellämme on käytössä mm. coworking-tilat ja yhteiset maanantaiset viikkopalaverit, jotka ovat kiva tapa aloittaa viikko työkavereiden kanssa. Perjantaisin järjestämme taas rennompimuotoisia palavereja, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Lähes kaikkia ovat silti aina paikalla. Riittävän usein järjestettyjen fyysisten kohtaamisten jälkeen yhteisöllisyyttä on helpompi rakentaa myös digitaalisissa kanavissa.

#4 Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa – video vieläkin enemmän

Videoviestintä on edelleen kasvava trendi organisaation sisäisenä viestinnänvälineenä sen vaikuttavuudesta johtuen. Kun joustavassa työssä etäpalaverien määrä on kasvanut, luo videoyhteys Skype-palavereissa aivan toisenlaisen yhteisöllisen kokemuksen kuin pelkkä ääniyhteys. Videot mahdollistavat myös vaikuttavan tavan viestiä yhdessä aika- ja paikkariippumattomasti. Johdon terveiset, tiedotteet, koulutukset tai asiakaskokemusten jakaminen ovat vain muutamia esimerkkejä yrityksen videoviestinnän mahdollisuuksista.

#5 Johda muutosta tietoisesti ja esimerkillä

Lopulta kyse on jälleen kulttuurista. Jokaisessa yrityksessä on oma kulttuurinsa, jonka pohjana on etenkin sen johtajiensa tuottama perintö. Kulttuuri kertoo koko työyhteisölle mitkä ovat arvomme, kuinka johdamme ja olemme johdettavina. Mieti siis luotko yhteisöllistä työyhteisöä, jossa tuetaan avoimuutta, luovuutta ja innovaatioita. Toisin sanoen työkalut ja teknologia ovat mahdollistajia, mutta niiden sujuva käyttö lähtee yrityksen syvemmästä olemuksesta ja siitä kokeeko työyhteisö, että heitä kannustetaan viestimään avoimesti.

Me Cloudrivenilla autamme organisaatioita kehittämään vuorovaikutteisia työyhteisöjä, joissa innovointi ja fiksummat tavat tehdä työtä yhdessä mahdollistetaan digitalisaatiota ja kannustavaa johtamista hyödyntämällä. Ole siis yhteydessä, jos sinä tai yrityksesi pohditte näitä teemoja!


Jätä yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää tuotteista tai palveluistamme? Onko sinulla tiukka kysymys, johon himoat vastausta? Jätä yhteydenottopyyntö ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Uusi teknologia sekä uudet ratkaisut sytyttävät ainakin minussa liekin joka kerta. Mietin aktiivisesti, miten niitä voisi käyttää erilaisissa tilanteissa ja innostun, koska parhaimmillaan uusi teknologia synnyttää uuden tavan toimia tai ratkaisee jonkin ongelman.

Pelkkä miettiminen ei kuitenkaan riitä, vaan otan uudet teknologiat myös käyttöön todellisissa tilanteissa. Vain siten saan kokemusta, miten homma oikeasti toimii. Jos mahdollista, pyydän seurakseni myös ryhmän rohkeita. Näin saan palautetta heiltä, ja yhdessä käymme läpi niin hyviä kuin mahdollisesti kehitettäviä puolia.

Tällainen tilanne oli mm. 20 vuotta sitten TKK-kanavalla silloisessa Teknillisessä Korkeakoulussa Otaniemessä. Koordinaattorina vastasin mm. videoneuvottelulaitteiden teknisestä toimivuudesta. Tarjosimme koulun henkilökunnalle mahdollisuuden tehdä yhteistyötä eri yliopistojen ja organisaatioiden kanssa hyödyntäen videopohjaista kommunikaatiota.

Pääsin hyödyntämään silloista uutta teknologiaa myös hyvin henkilökohtaisesti: minulle ja vaimolleni oli syntynyt poika, jolle järjestimme ristiäiset. Koska osa vaimoni pohjoisessa asuvasta suvusta ei päässyt paikalle, tilanne päätettiin ratkaista uutta teknologiaa hyödyntäen. Täydennyskoulutuskeskus Dipolin videoneuvottelutila muuttui kastejuhlapaikaksi pappeineen ja tarjoiluineen. Vastaava tila löytyi Videralta Oulun Technopoliksesta ja nämä kaksi paikkaa yhdistettiin videoneuvotteluyhteydellä. Pappi saapui Dipoliin, osa vieraista oli paikan päällä ja osa virtuaalisesti etänä Oulussa. Poika sai nimen, kakkua syötiin ja jutusteltiin niin paikallisesti kuin etänä olleiden sukulaisten kanssa.

Kun palaamme kesälomilta täynnä virtaa, on hyvä hetki pysähtyä miettimään, miten voimme kehittää organisaatiomme, tiimimme tai omaa toimintaamme, kommunikointia ja innovointia hyödyntäen erilaisia työkaluja uusin tavoin. Tiedän, että sinulla on iso nippu lukemattomia sähköposteja sekä erilaisia keskustelusäikeitä organisaation sisäisissä some-kanavissa kuten Yammerissa, Microsoft Teamsissä, Slackissä. Varaa kuitenkin hetki aikaa siihen, että teet päätöksen, miten itse voit kehittää toimintaasi.

Kävimme vastaavaa keskustelua omassa organisaatiossamme ja haastoin itseni sekä muut alentamaan kynnystä mm. omien ideoiden esittämiselle aikaisin jo siemenvaiheessa. Sisäinen Innovader-työkalumme kannustaa antamaan palautetta ja kehittämään ideaa yhdessä. Vastuu ideoiden tuottamisesta on silti jokaisella työntekijällä. Toinen helppo tapa testata uutta on pitää Skype-kokous ääniyhteyden sijaan videokokouksena. Näin etänä olo muuttuu enemmän läsnäoloksi. Kolmantena keinona on miettiä, voisiko sähköpostiviestin julkaistakin sisäisessä some-kanavassa kohdentaen sen mahdollisesti yhdelle tai useammalle henkilölle. Informaatio välittyy samalla laajemmalle joukolle vähentäen sisäisen sähköpostin määrää.

Innovaatiot ovat uudistumisen, kilpailukyvyn ja työhyvinvoinnin potkureita. Ne syntyvät yhdessä mutta, viime kädessä muutos alkaa meistä jokaisesta – uskallatko sinä ottaa ensi askeleen? Jos tarvitset apua, olethan yhteyksissä. Voimme auttaa sinua sekä organisaatiotasi monin tavoin matkalla kohti sujuvampaa ja avoimempaa työskentelyä.

Innovatiivista syksyn alkua!

Jätä yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää tuotteista tai palveluistamme? Onko sinulla tiukka kysymys, johon himoat vastausta? Jätä yhteydenottopyyntö ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.