Tarinat myyvät tuotetta paremmin

Merellinen aamu Purjelaivasatamassa valkenee upeana. Täydellisen kirkkauden rikkoo vain jäänmurtajia osin peittävä mystinen sumu. Vaikka on kiire, pysähdyn hetkeen, joka on kuin sadusta.

Satumaisen hetken kontrasti on melkoinen verrattuna #digitalist-seminaariin, johon olen menossa. Matkalla tilaisuuteen pohdin, kuinka digipalvelut eivät koskaan voi luoda vastaavaa täyteläisyyden tunnetta. Ihmisinä olemme analogisia, moniulotteisia ja komplekseja. Yksittäiset digipalvelut vastaavat usein akuuttiin tarpeeseen, mutta kokonaisuutena haluamme kokea jotain suurempaa.

Seminaarin teema rakentuu tarinan ympärille. Tarina on tapa, jolla maailmaa yksinkertaistava tuote ja arvolupaus muutetaan ihmisille merkitykselliseen muotoon – tarinaksi, johon me voimme samaistua kokonaisuutena sen sijaan, että arvioisimme ainoastaan yksittäistä teknistä palvelua ja sen käyttökokemusta.

Päivän aloittaa vahvasti Comptel todistuksilla siitä, kuinka asiakaskokemuksen ja sitä ohjaavan tarinan tulee olla organisaation arvontuoton keskiössä. Vahvoilla näytöillä Ari Vänttinen osoittaa markkinoinnin olevan uusi myynti. Sloganien ja pelkistettyjen palveluiden sijaan loogisesti kehittyvä tarina luo pohjan haastaa markkinan vakiintuneet olettamukset ja erottua ja menestyä.

Esityksessä käy ilmi, että tarina ei ole tarpeen vain asiakkaalle. Väkevän tarinan kautta luotu strategia sitouttaa myös työntekijät organisaation arvoihin ja visioon. Tarina luo liiman vakiintuneen henkilöstön ja uusien tulokkaiden välille. Se luo pohjan organisaation kulttuurille ja arvon tuottamiselle ilman yksittäisten toimintojen osaoptimointia.

Tämä on myös Med Groupin perustajan Ali Omarin huikean kasvutarinan punainen lanka. Esitys kuvaa yksinkertaistetun värikkäästi sen, kuinka suuri merkitys toiminnan tehokkuudella on. Koska energian määrä on organisaatiossa vakio, tehokkaampi tuotanto luo tilaa kehittämiselle. Organisaation hukka häiritsee organisaation menestyksen ratkaisevan komponentin, ihmisten, toimintaa. Tähän jos mihin yhteiset tarinat ja kokemukset vastaavat. Jaetulla visiolla vältetään #digitalist-standup-Alin suurin pelko eli #paskatiimieitoimi.

Ja mitä tämä lopulta tarkoittaa – itselleni, tänään, juuri nyt? Tapahtuman tauolla jaan Arille organisaatiomme työstämän uuden tarinan saadakseni apua sen edistämiseen. Hän ei ainoastaan lupaa tukeaan, vaan toteaa palvelun todennäköisesti olevan sopiva ratkaisu työn alla olevaan kehityshankkeeseen. Oikeat henkilöt ja esittelyt sovitaan nopeasti.

Ehkäpä Ari on oikeassa: tarina myy tuotetta paremmin.

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin LinkedInissä.