Cloudriven kehittää yrityskäyttöön pelialustaa, joka muuttaa yrityksesi strategian käytännön teoiksi. Pelialustan avulla yrityksen johto voi määritellä, mitä tehtäviä strategian toteuttamiseksi tarvitaan ja seurata näiden tehtävien toteutumista.

 

Pelillistä liiketoimintasi

Pelialusta motivoi työntekijöitäsi, kumppaneitasi ja asiakkaitasi saavuttamaan asetetut tavoitteet antamalla välittömästi palautetta tekojen tai tekemättömyyden perusteella. Kehittämämme työkalu on innostava ja kannustava väline käyttäytymisen johtamiseen.

Pelillistämällä voit

  • sitouttaa ja motivoida
  • johtaa ja viestiä strategiaa
  • kouluttaa

Kun pelillistät liiketoimintasi, kasvatat asiakasuskollisuutta ja asiakasosuutta (share of wallet) sekä lisäät työntekijöiden osallisuuden tunnetta, motivaatiota ja oppimista.

Mitä on pelillistäminen?

Pelillistämisellä (gamification) tarkoitetaan pelimekaniikan ja -ajattelun soveltamista viihdepelien sijaan liiketoimintaan, koulutukseen ja muihin vastaaviin ympäristöihin, jotka eivät tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan peleistä. Pelillisiä elementtejä yrityssovelluksissa ovat mm. erilaiset pisteytykset, tulostaulut ja ranking-listat, edistymispalkit, kunniamerkit (badges), tasot ja tehtäväkokonaisuudet (quests).

Pelien on todettu olevan tehokas keino ratkoa ongelmia, lisätä sitoutumista ja tehostaa oppimista. Tutkimusyhtiö Gartnerin ennusteen mukaan 70 prosenttia Global 2000 -organisaatioista käyttää pelillisiä elementtejä sisältäviä sovelluksia vuonna 2014.

Liiketoiminnan näkökulmasta pelillistämisessä on kyse ennen kaikkea asiakkaiden, kumppanien ja henkilöstön käyttäytymisen muuttamisesta haluttuun suuntaan. Liiketoimintahaasteet voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

  • Miten saamme asiakkaat asioimaan enemmän verkossa?
  • Mitä teemme, kun kumppaniyritykset eivät jaksa tutustua myyntimateriaaleihin?
  • Kuinka lisäämme henkilöstön vuorovaikutusta intranetissä?
  • Millä tavoin voisimme parantaa myyjien aktiivisuutta kontaktoinnissa?

Lue lisää siitä, mitä pelillistäminen on blogistamme.

Sitouta ja motivoi henkilöstöäsi

Yrityksen strategian toteuttamisen kaksi suurinta haastetta ovat näkemyksemme mukaan:

  • strategiaviestintä – henkilöstö on epävarma siitä, miten strategia vaikuttaa heidän jokapäiväiseen työhönsä
  • muutoksen johtaminen – vanhojen toimintatapojen muuttaminen on vaikeaa ja vie paljon aikaa

Usein yrityksen strategia viestitään henkilöstölle laveasti ylätasolla, jolloin työntekijän henkilökohtaisten tavoitteiden suhde yrityksen strategisiin tavoitteisiin jää epäselväksi. Työntekijät ovat epävarmoja siitä, miten heidän pitäisi muuttaa jokapäiväistä työtään, jotta strategia toteutuisi.

Ihminen noudattaa luonnostaan aikaisemmin oppimiaan ja omaksumiaan käyttäytymismalleja. Muutokset yrityksen strategiassa edellyttävät kuitenkin yleensä muutoksia henkilöstön käyttäytymisessä ja tekemisessä. Vanhoista toimintatavoista on luovuttava, kun opetellaan uutta; olipa se sitten uusi myyntimalli tai toiminnansuunnitteluprosessi. Muutokset eivät kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan niitä pitää johtaa.

Välitön palaute on tehokkain tapa vaikuttaa henkilöstön käyttäytymiseen, motivaatioon ja sitoutumiseen. Olemme rakentaneet alustamme pelimekaniikan siten, että se tukee ja ohjaa henkilöstöä tekemään oikeita asioita oikeaan aikana. Välittömän palautteen ansiosta työntekijät tietävät aina, miten he ovat onnistuneet suhteessa omiin ja koko yrityksen tavoitteisiin.

Lue lisää Cloudrivenin käyttäytymisen johtamisen mallista blogistamme.

Kasvata asiakasuskollisuutta ja sitoutumista

Mitä jos voisit houkutella asiakkaitasi viettämään enemmän aikaa tuotteesi ja brändisi parissa? Pelillistäminen on tehokas väline asiakkaiden sitouttamiseen sekä asiakaskäyttäytymisen mittaamiseen ja johtamiseen.

Tuomalla peleistä tuttuja elementtejä verkkopalveluihisi ja mobiilisovelluksiisi kannustat asiakkaitasi tutustumaan palvelujen sisältöön syvällisemmin, ja voit ohjata heitä suorittamaan haluamiasi toimintoja, kuten tilaamaan uutiskirjeen, täyttämään kyselyn tai kommentoimaan. Koukuttavilla pelillisillä ominaisuuksilla varmistat, että asiakkaasi vierailee sivuillasi uudelleen, ja verkosta kerätyt arvokkaat liidit voit valjastaa myynnin käyttöön.

Pelialustamme mahdollistaa myös asiakkaiden käyttäytymisen mittaamisen, jotta voit seurata, miten asiakkaita aktivoivat pelilliset ominaisuudet toimivat suhteessa asettamiisi tavoitteisiin. Analytiikkatiedon perusteella voit kehittää ominaisuuksia entistä paremmiksi.

Haluatko kokeilla pelillistämistä omassa organisaatiossasi?

Etsimme parhaillaan eri toimialoilta ennakkoluulottomia pilottiasiakkaita, jotka haluavat kokeilla, miten pelillistämisen ja käyttäytymisen johtamisen avulla voidaan saavuttaa parempia tuloksia. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

 

Antero Törhönen

Antero Törhönen
liiketoimintajohtaja
050 528 1678
etunimi.sukunimi@cloudriven.fi

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *