#ModernWorkMonday

Tällä kertaa #ModernWorkMondayn vieraana nähtiin satamajohdon pioneeri Heikki Nissinen, joka toimi Vuosaaren Sataman synnyttäjänä ja operatiivisena johtajana 13 vuotta. Nissinen oli mukana aamun palavereista iltapäivän keskusteluihin saakka.

Pohdimme yhdessä joustavan työn merkitystä fyysisessä työympäristössä, jota Nissinen myöntää olleen ennen hyvin vähän.

”Joustava työhän on nykyään se toimintamalli, jota tehdään. Aikanaan olin Helsingin Satamassa, jolloin ei ollut joustavaa työtä. Oli 90 nosturia, jokaisessa nosturissa kaksi työntekijää ja kahdessa nosturissa yksi esimies. Kun oli kolme nosturia jonain päivänä töissä, niin kaikki olivat kuitenkin työmaalla.”

Nissinen vei aikoinaan läpi massiivisia muutosprojekteja, jolloin viestinnän merkitys nousi isoon rooliin.

”Viestinnän merkitys muutosjohtamisessa on äärimmäisen tärkeää. Se, että saadaan jokainen oivaltamaan, kuinka tärkeää ja hyödyllistä se on jokaiselle sekä koko työnteon ylpeydelle. Jokaisen työntekijän täytyy kuulua siihen isoon yhteisöön ja olla siitä ylpeä.”

Nykyiset teknologiat ja sitä tukevat työkalut todettiin myös johtamiskulttuurin kehittämisen kannalta hyödyllisiksi.

”Siitä on 6 vuotta, kun aktiivisen työurani lopetin ja silloin tämän kaltaisia työkaluja oli kohtuullisen rajoitetusti. Kyllähän tämä osoittaa sen, että tänä päivänä jos vähänkään tahtoa on, niin on aivan mahtavat mahdollisuudet kehittää työyhteisöä ja ylipäätään johtamiskulttuuria.”

Cloudrivenin maanantain läsnätyöpäivä #ModernworkMonday on perusta joustavalle työviikolle. Haluamme tarjota organisaatiolle mahdollisuuden tutustua uudenlaisiin työskentelytapoihin, jossa yhdistyvät älykkäiden työkalujen hyödyntäminen osana päivittäistä johtamista ja kannustamista.

Mikäli haluat kokea työpäivän meidän kanssa, ota yhteyttä!

  • Alkaa 1

  • Loppuu 1

  • Alkaa 2

  • Loppuu 2