#ModernWorkMonday

Moderni työ ei ole vain aika- ja paikkariippumatonta teknologiaa. Se on mitä suurimmassa määrin toimintamallin muutos- ja johtamishaaste sekä kysymys yrityksen kyvystä uudistua. #ModernWorkMonday -konseptissamme kannustamme yrityksiä tutustumaan erilaisiin tapoihin johtaa ja työskennellä digitalisoituvassa maailmassa. Viime maanantain vieraanamme ollut Lumon Oy halusi tutustua, kuinka ketterän kasvuyrityksen johtamismalleja voi skaalata kansainväliseen organisaatiokulttuuriin.

Vahvasti kansainvälistyneen Lumonin tavoitteena on kehittää globaalia organisaatiokulttuuria ja viestintää, jossa mobiili ja yhteisöllinen intranet on ollut muutoksen jalkauttamisen keskeinen kanava. Modernin työn maanantaista Lumonin henkilöstön kehityspäällikkö Kimmo Hilliaho ja henkilöstö- ja turvallisuuspäällikkö Veikko Nissilä toivoivat saavansa erilaisia näkemyksiä teknologian hyödyntämiseen päivittäisessä johtamisessa.

“Halusimme nähdä, miten te toteutatte teidän päivittäistä johtamista. Oli mielenkiintoista nähdä, kuinka ketteriä olette ja pystyisikö sitä soveltamaan myös meille?” kertoo Veikko.

Päivä alkoi tutustumalla Cloudrivenin viikkopalaveriin, jossa käydään läpi koko firman tasolla tärkeät asiat ja pyritään myös tarjoamaan jokaiselle työntekijälle tuki tulevan viikon tehtävissä onnistumiseen.

”Kyllä teidän tapa aloittaa tämä viikko pysäytti jollakin tapaa. Siinä on aika tehokkaasti käyty kaikki viikon taskit läpi myynnistä projektien hoitoon. Siinä on monelle yritykselle paljon opittavaa”, toteaa Kimmo.

Myös kannustava ja pelillistetty johtamismenetelmä herätti ajatuksia.

”Toiminnalle on laitettu selkeät mittarit, joita toteuttamalla saa pisteitä sen mukaan, onko asioita tehnyt vai ei. Mielestäni tämän on todella houkuttelevaa johtamista”, jatkaa Veikko.

Cloudrivenin maanantain läsnätyöpäivä #ModernworkMonday on perusta joustavalle työviikolle. Haluamme tarjota organisaatiolle mahdollisuuden tutustua uudenlaisiin työskentelytapoihin, jossa yhdistyvät älykkäiden työkalujen hyödyntäminen osana päivittäistä johtamista ja kannustamista.


Mikäli haluat kokea työpäivän meidän kanssa, ota yhteyttä!

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false”]