Matkamme palkituksi kasvuyhtiöksi

Teknologiaosaajista yrittäjiksi

Cloudrivenin perustajien yhteinen työhistoria ulottuu kauas aikaan ennen yhtiön perustamista. Vuosituhannen vaihteen jälkeen urapolut kohtasivat Quartal Content Management Oy:ssä Microsoft teknologiakonsultoinnin ja ohjelmistotoimitusten parissa. Monen Microsoft-pilven keskeisten palveluiden osalta osaaminen ulottuukin ensimmäisiin versioihin saakka mukaan lukien muun muassa SharePoint 2001 ja Microsoft CRM 1.0.

Yritysjärjestelyiden myötä työnantajan nimi vaihtui ensin Satama Interactiveksi ja sittemmin Trainers’ House Oyj:ksi. Matkan varrella Microsoftin alustoihin perustuneiden räätälöityjen projektitoimitusten mielekkyys kyseenalaistettiin perustajien keskuudessa voimakkaasti ja syntyi alustoja laajentavia tuotteita, joilla nopeutettiin käyttöönottoon kuluvaa aikaa ja siten mahdollistettiin asiakkaille sovellusten tuottamista hyödyistä nauttiminen ripeämmin. Tuotteisiin lukeutui muun muassa tietojemme mukaan ensimmäinen tuotteistettu Yritys 2.0 ideologiaa edustanut SharePointia laajentanut sosiaalinen intranet ”Sydän” ja myynnin digitalisaatiota vauhdittanut Dynamicsia laajentanut liveroolipeli Blarp (business live action role play).

Pilviteknologioiden kypsyessä perustajat näkivät mahdollisuuden keskittyä kansainvälisille markkinoille suunnatun B2B SaaS palvelun kehittämiseen oman yrityksen puitteissa. Liiketoimintakauppojen jälkeen Cloudriven syntyi vuonna 2012 neljän perustajan toimesta ja päättivät etsiä idean, jolla kansainväliset areenat olisivat valloitettavissa.

Toiminnan vakiinnuttaminen ja tuoteliiketoiminnan kehitys

Yhtiön ensimmäiset vuodet toiminta keskittyi skaalaavien sovellusideoiden etsimisen lisäksi toiminnan vakiinnuttamiseen ja hyvien asiakassuhteiden rakentamiseen. Yhtiön kokoluokka kasvoi nopeasti hieman toistakymmentä henkilöä työllistäväksi toimijaksi. Asiakastyytyväisyyden vaaliminen vakiintui keskeiseksi toimintaa ohjaavaksi tekijäksi.

Sovellusideoita tuotteistettiin ja testattiin markkinoilla toistakymmentä. Ideoista useampi osoittautuikin kelvolliseksi liiketoiminnan lähteeksi, vaikka hutejakin sattui. Yhtiö toteutti muun muassa Windows 8 käyttöjärjestelmälle sovelluksen, jonka avulla aktiiviseen B2B myyntiin uskoneet asiakkaat olisivat pystyneet monitoroimaan tapaamisten määriä nopeasti ja haasteisiin pureutuen. Vastaavalla tavalla Windows puhelimelle suunnattu Call Tracker sovellus mahdollisti puheluiden soittamisen CRM tietojen perusteella ja kirjaamiseen automaattisesti CRM tietokantaan jo vuonna 2013.

Lopulta pelillistetyt konseptit muodostuivat SaaS-palveluliiketoiminnan kannalta keskeisiksi. Syntyi TrainEngage alusta kannustavan oppimisen ja muutosjohtamisen tueksi ja Happit selainkäyttöisten sovellusten kouluttamiseen suoraan alla olevan sovelluksen sisällä. Happit palkittiin Euroopan parhaana O365 laajennuksena ja yhtiö vastaanotti myös Microsoftin vuoden ISV kumppanipalkinnon.

Tuoteliiketoiminnasta asiantuntijapalveluihin

Happitin yhtiöittämisen myötä Cloudriven päätti keskittyä asiantuntijapalveluliiketoiminnan kehittämiseen Microsoft-pilven parissa vuoden 2018 lopussa. Päätöstä vauhditti laaja-alainen kokemuksemme sovellusten kehittämisestä, alustojen konfiguroinnista, tietojen migroinnista, integraatioista ja sovellusten ylläpidosta Microsoft-pilven saralla.

Yhtiön päätös otettiin markkinoilla hyvin vastaan ja muutos konkretisoitui Covidin sävyttämän vuoden 2020 myötä kasvutarinaksi. Liikevaihtomme kasvoi yli 46 % ja henkilöstömäärä kasvoi yli 30:n uusien cloudrivereiden lukeutuessa osaamisalueensa huippuihin Suomessa ja Microsoft ekosysteemissä laajemmin.

Tarina jatkui 2021 ja johti liikevaihdon 26,9% kasvuun. Vuonna 2022 kasvu vauhdittui 36,2 %:in ja henkilöstömäärä saavutti 40 hengen rajapyykin.

Kansainvälinen Cloudriven

Yhtiön osaaminen on tunnustettua. Suomi on edelläkävijämarkkina kansainvälisesti Microsoftin pilvipalveluiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä liiketoimintakriittisten ratkaisuiden alustana. Cloudriven on palvellut sekä Suomessa pääkonttoria pitäviä että kansainvälisiä asiakkaitaan menestyksekkäästi Suomesta käsin. Elokuussa 2023 yhtiö otti suuren askeleen kansainvälistymismatkallaan laajentamalla omistajapohjaa uudella enemmistöomistajalla Modirum Groupilla. Konsernilla on toimipisteitä yli 15 maassa ja se toimittaa asiantuntijapalveluiden lisäksi tietoturvakriittisiä 3-D Secure ja taktisia komento- ja kontrolliratkaisuita laajasti tunnetuille asiakkaille muun muassa finanssisektorilla ja julkishallinnossa.

Microsoft Solution Partner Designation - Modern Work
Suomen vahvimmat