MPY

MPY matkalla kohti ICT-alan parasta asiakaskokemusta –  kumppaninaan Cloudriven

MPY Palvelut Oyj on suomalainen tietotekniikkapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka palveluksessa on 130 ICT-alan ammattilaista. 

”Tuotamme palveluja yli 2000 organisaatiolle sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tavoitteenamme on toimialan paras asiakaskokemus. Yhdessä tekemällä saamme asioita aikaan ja varmistamme asiakkaan menestyksen. Mielestämme parempi ICT tarkoittaa asiakkaan liiketoimintatarpeisiin sopeutuvia palveluita, joilla lisätään tuottavuutta ja kilpailukykyä”, kertoo MPY:n asiakkuus-ja myyntijohtaja Sari Törmälä

”Asiakaskokemuslähtöinen palvelu vaatii prosessien ja työvälineiden osalta sitä, että kaikilla asiakasrajapinnassa työskentelevillä on oltava käytössään reaaliaikainen näkymä asiakkuuksien tilanteeseen.”

MPY etsi kokonaisvaltaista, ketterästi laajennettavaa ja helppokäyttöistä ratkaisua asiakaskokemuksen hallintaan. Toimittajan asiantuntemus, hyvä palvelu ja kehityspanos liiketoiminnan digitalisaatiota edistäviin ratkaisuihin oli tärkeä valintaperuste.

Ensimmäisessä vaiheessa Cloudrivenin Virta CRM otettiin MPY:llä käyttöön asiakkuuksien hoidossa ja myynnissä. Positiivisten kokemusten myötä käyttöä laajennettiin asiakaspalveluun.

MPY käyttää asiakastiedon seurannassa ja prospektoinnissa Vainu-palvelua, josta tuleva asiakkuusdata tuodaan Virtaan. 

”Tavoitteena on, että tulevaisuudessa asiakasvastuuhenkilömme näkevät suoraan yhdestä paikasta, onko yrityksessä aloittanut äskettäin uusi avainhenkilö ja mitä ajankohtaisia uutisia yrityksestä on kirjoitettu”, Sari sanoo.

Toisessa vaiheessa koko henkilöstön sisäistä viestintää ja yhteistyötä tehostettiin Microsoftin SharePoint -ratkaisulla, joka integroitiin osaksi asiakkuudenhallintaa. Nyt kaikki asiakkuuksiin liittyvät dokumentit löytyvät CRM:n kanssa linkitettynä asiakaskohtaisista SharePoint-työtiloista. 

SharePoint-palveluiden siirto Microsoftin O365-alustalle on käynnissä. Cloudriven toimii myös luotettuna kumppanina MPY:n asiakkailleen tarjoamissa O365-lisäarvopalveluiden käyttöönotoissa.

Olemme olleet todella tyytyväisiä yhteistyöhömme Cloudrivenin kanssa ja jatkamme yhteistä kehittämistä syksyllä tekemällä intranetistämme vieläkin kannustavamman ja ohjaavamman Cloudrivenin Gravity-sovelluksen avulla.

Ota yhteyttä