Cloudriven ratkaisi Siklan sisäisen tiedonkulun ja viestinnän haasteet

Lähtötilanne ja haaste

Vahvassa kasvussa oleva rakennus- ja talotekniikka-alan konserni Sikla haki apua sisäisen viestintänsä yhtenäistämiseen. Tiedonkulun ja viestinnän suurimmiksi pullonkauloiksi olivat yrityksen kasvun myötä muodostuneet konsernin maantieteellisesti ja toiminnallisesti hajautetut yksiköt, jotka haluttiin saada yhtenäistettyä viestinnällisin keinoin. Lisäksi ja tieto haluttiin saada kulkemaan mahdollisimman nopeasti sekä avoimesti.

Cloudrivenin ratkaisu:

Ratkaisu toteutettiin Cloudrivenin toimittaman SharePoint-intranetin kautta, joka linkittyy hyvin muihin Microsoft Office 365 -toiminnallisuuksiin. Intranetin ilme yhtenäistettiin Siklan brändin mukaiseksi ja lopputuloksesta saatiin tyylikäs ja monikäyttöinen, mutta myös tiedonkulun osalta odotusten mukainen.

Projekti vietiin läpi nopealla aikataululla Cloudrivenin paketoidulla Workplace-ratkaisulla. Siklan sitoutuneisuuden sekä Cloudrivenin ketterän toiminnan ansiosta aikataulussa myös pysyttiin. Cloudrivenin Intranet-ratkaisu tarjoaa Siklalle myös jatkokehitystä ja muutoksia ajatellen vapaat kädet, sillä se ei ole sidottu tiettyyn muottiin.

Tulokset:

Siklalla ei ollut aiemmin käytössä intranet-ratkaisua sisäiseen viestintään, joten organisaation odotukset tiedonvälityksen tehostamisen suhteen olivat erittäin korkealla.

”Haimme luotettavaa sekä laadukasta yhteistyökumppania ja Cloudriven vakuutti meidät kaikilla mittareilla. Ihmiset odottivat uutta, helpompaa tapaa sisäiseen viestintään ja se myös saatiin”, kertoo Siklan tietohallintojohtaja Timo Savikoski.

Muutos oli tervetullut kaikille Siklan työntekijöille, koska entisen hajanaisen viestimisen sijaan kaikilla on tarvittava tieto reaaliaikaisesti, myös mobiilisti.

Aiemmin virallisen viestintäkanavan puuttuessa tietoa siirtyi paljon muun muassa sähköpostin ja WhatsApp-viestisovelluksen kautta. Tämä ei kuitenkaan vastannut monisatapäisen henkilöstön tarpeita. Nyt koko henkilöstön tehokäytössä on Yammer, joka on otettu hyvin vastaan ja toimii mobiilisti varsin jouhevasti.

”Siklalla panostamme avoimuuteen, vuorovaikutteisuuteen ja mukavaan tekemiseen. Intranet ja Yammer ovat merkittäviä tekijöitä niin avoimuuden kuin vuorovaikutteisuudenkin edistäjinä. Olemme hajautuneet maantieteellisesti ympäri Suomen, emmekä eri toimipisteiden välillä näe toisiamme kasvotusten kuin harvoin. Tehokkailla viestintävälineillä mahdollistamme kuitenkin kaikkien toimimisen samassa ympäristössä ja saamme luotua myös vapaamuotoista keskustelua ja vuorovaikutusta sekä tutustumista työntekijöiden välille. Tämä on varmasti jatkossa merkittävä yhtenäisyyttä edistävä tekijä organisaatiossamme”, kertoo Sikla-konsernin viestintäpäällikkö Maarit Kokkonen.

Sikla-konserni työllistää suoraan yli 200 henkilöä ja välillisesti työllistämisvaikutus ulottuu satoihin työntekijöihin. Vuonna 2018 konserni arvioi palkkaavansa yksiköihinsä yhteensä yli 50 uutta työntekijää. Sikla tunnetaan luotettavana kumppanina, jonka vahvuutena on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö läpi koko ketjun suunnittelusta tuotantoon.

Ota yhteyttä