Laadukas yhteistyö luo Qentinel brändiä – Verkostomaista työtä tuetaan Office 365 palveluilla

Qentinel on suomalainen, laadun johtamiseen ja varmistamiseen erikoistunut yritys. Kansainvälistyvän yrityksen laatufilosofian mukaan tuotteen tai palvelun laatu tarkoittaa kykyä tuottaa arvoa ja yritys tekeekin yhteistyötä asiakkaiden kanssa, joille laatu on etumatkaa. Yhteistyö on edellyttänyt myös panostuksia yrityksen omien taitojen kehittämiseen.

”Tavoitteemme on ketteröittää lisää toimintaamme ja siirtää päätöksentekoa mahdollisimman lähelle asiakasrajapintaa. Samalla on kuitenkin varmistettava, että emme tee kokonaisuuden kannalta ristiriitaisia päätöksiä”, summaa Qentinel Groupin toimitusjohtaja Esko Hannula organisaation tarpeen verkostomaiselle yhteistyölle.

Verkostomaisen, tiimityötä lisäävän toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa organisaation toiminnan läpinäkyvyys sekä tarvittavan tiedon helppo jakaminen ja saatavuus. Tärkein tavoite on, että nopea oppiminen ja kehittyminen ovat jatkuvaa. Tämä näkyy myös asiakkaille tuotettavina entistä laadukkaampina palveluina.

Esko tietää mistä puhuu, sillä hänen uudessa kirjassaan Etumatkan kolme taitoa paneudutaan juuri tähän ajankohtaiseen teemaan – epävarmuudella johtamiseen. Kirjan mukaan uuden työn aikana organisaation kolme keskeistä uutta taitoa ovat:

  • Laadun taito, joka tarkoittaa oleellisten asioiden tunnistamista ja niissä erinomaisuuteen pyrkimistä.
  • Ketteryyden taito, joka tarkoittaa tuloksellisesti toimimista epävarmoissa olosuhteissa.
  • Päätöksen taito, joka tarkoittaa viisaiden valintojen tekemistä ja niiden vaikuttavaa toimeenpanoa.

Kaikki kolme ovat perustaitoja, jotka hallitseva pystyy keskittämään luovan energiansa siihen, että saa muut ihmiset innostumaan, uskomaan ja osallistumaan.

Osana omien taitojen kehitystä Qentinel määritteli liiketoimintansa päätoiminnat Microsoft Office 365 -palveluita hyödyntäviksi yhteistyön kokonaisuuksiksi.

Määrittelytyö toteutettiin Cloudrivenin Business Driven Collaboration -määrittelymallin mukaisesti. ”Etsimme dokumentinhallintaamme modernia ratkaisua ja Cloudriven osoitti välittömästi halua ja kyvykkyyttä katsoa asiaa käyttäjäkokemusta ja toimintaa kehittävänä kokonaisuutena”, selventää kumppanivalintaa projektipäällikkönä toiminut Ulla Rantanen.

Organisaation tietotyötä ohjaava toimintajärjestelmä implementoitiin määrittelyistä tutun kumppanin kanssa Microsoft Office 365 -ympäristöön keväällä 2017. Keskeisessä roolissa on Office 365 Teams -ratkaisu. Teams koettiin Qentinelissä mielekkäimmäksi ratkaisuksi, koska se on erityisesti yksilöiden ja tiimien väliseen yhteistyöhön tarkoitettu työkalu.

Käyttöönoton jälkeen työntekijät löytävät etsimänsä tiedon liiketoiminnalle keskeisten ajureiden, kuten asiakkuuden, asiakastoimeksiantojen, tuotetarjooman mukaisesti. Tämä nostaa organisaation kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. Pääperiaatteena Qentinelissä on läpinäkyvyys – kaikki tieto on saatavilla kaikille.

”Harva tunnistaa, että laadukas johtaminen, yhteistyö ja tuotokset ovat iso osa brändiä”, toteaa Esko Hannula yhtenäisten toimintamallien kehittämisen kriittisyydestä. Tämä luo osaltaan pohjaa Qentinelin vahvalle kasvustrategialle. Eskon sanoin: ”Emme uudista työtapoja vanhaa liiketoimintaa varten, vaan siihen mitä teemme tulevaisuudessa”.

”Etsimme dokumentinhallintaamme modernia ratkaisua ja Cloudriven osoitti välittömästi halua ja kyvykkyyttä katsoa asiaa käyttäjäkokemusta ja toimintaa kehittävänä kokonaisuutena.”

Ota yhteyttä