Santa Monica Networksillä myynti on koko organisaation asia – Virta CRM:n avulla tehokasta yhteistyötä

Santa Monica Networks Oy on turvallisiin tietoverkko- ja konesaliratkaisuihin keskittynyt asiantuntijayritys, jonka asiakkaana ovat suomalaiset pörssiyhtiöt sekä suuret ja keskisuuret yritykset. Kasvun ja myyntiorganisaation uudelleen järjestelyjen johdosta yrityksellä oli tarve systematisoida toimintaprosesseja myynnin ja parhaan asiakaspalvelun varmistamiseksi.

”Meillä myynti on koko organisaation asia ja tänä päivänä myynnissä kaikkien on oltava tekemässä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Tämä edellyttää yhtenäisiä myyntiprosesseja, toimintatapoja sekä myös näitä tukevia järjestelmiä”, kertoo Juuso Ihalainen, Head of Sales Team

”Tarvitsimme kasvavaan myyntiin uuden CRM:n, josta löytyvät kaikki asiakkaamme ja johon voimme viedä myyntiprosessimme sujuvasti sekä edistää myyntiprosesseja eri osavaiheissa aina liidistä kauppaan. Erityisen tärkeää on myös pystyä helpon käyttöliittymän avulla määrittelemään meille tärkeitä ostokriteerejä. Kriteerit auttavat ymmärtämään, minkälaisia asiakkaita meillä on, mistä he ovat kiinnostuneita ja mihin eri osa-alueisiin meidän tarjoukset kohdistuvat sekä käyttämään tätä dataa tulevaisuuden ennusteissa.”

Santa Monica on ottanut käyttöönsä Virta CRM-järjestelmän. Tärkeänä edellytyksenä järjestelmälle oli varmistaa, että se tukee asiatuntijaorganisaatiossa yhtenäisiä toimintamalleja ja tehostaa yhteistyön mahdollisuuksia.

”Myyjä johtaa myyntiprojekteja, mutta tarvitsemme myös aina asiantuntijaa avuksi. Virta CRM:ssä meidän on helppo perustaa myyntiprojekti, johon voidaan tukiresurssia tarvittaessa kasvattaa myyntiprojektin myyntitiimiä. Näin eri henkilöt meidän organisaatiosta ovat automaattisesti mukana projektissa. Heille voidaan luoda tehtäviä ja he voivat viedä tiiminä asioita eteenpäin kohti kauppoja. Tällä tavoin saadaan systemaattisesti koko organisaatio mukaan.”

Nopealiikkeisenä, eteenpäin suuntautuvana ja asiakaspalvelulähtöisenä asiantuntijatalona, Santa Monica Networksille oli tärkeä löytää kumppani, joka edustaa samanlaisia arvoja.

juuso1

”Cloudriven on vastannut meidän haasteisiin todella hyvin. He kuuntelevat, mitä tarvitsemme Virtaan. Kehitykset tulevat todella nopeasti ja yhteistyö toimii systemaattisesti. Näin olemme saaneet hyvän yhteisen taipaleen käyntiin ja tästä se varmasti ennestään kasvaa.”

Juuso Ihalainen, Head of Sales Team, Santa Monica Networks