Tag Archive for: muutosjohtaminen

Muutoksen esteet

Muutosjohtamisesta on toitotettu jo vuosikymmen jos toinenkin, ja osan mielestä koko termi voitaisiin jo kuopata, sillä nykypäivän työ ja johtaminen ovat jatkuvaa muutosta: työympäristöä ja tekemisen kulttuuria pitää monessa organisaatiossa arvioida, muuttaa ja tehostaa koko ajan. Silti muutosjohtaminen on usein sellaisten henkilöiden käsissä, joilla ei ole käsitystä, miten muutos pitäisi viedä omassa organisaatiossa läpi.

Johtaminen on helppoa ja hauskaa

Ei johtaminen oikeasti ole vaikeaa. Vaikeita tilanteita toki tulee eteen, mutta lähtökohtaisesti kyse on ihan normaalista kahden ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta. Johtamisessa on kyse ihmissuhdetaidoista. Kaikkein tärkeintä on aito kiinnostus toisesta ihmisestä ja työyhteisössä kiinnostus toisen työstä.