Johtaminen on helppoa ja hauskaa

Kuva: KP Juurikkala

Kuva: KP Juurikkala

Ei johtaminen oikeasti ole vaikeaa. Vaikeita tilanteita toki tulee eteen, mutta lähtökohtaisesti kyse on ihan normaalista kahden ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta. Johtamisessa on kyse ihmissuhdetaidoista.

Kaikkein tärkeintä on aito kiinnostus toisesta ihmisestä ja työyhteisössä kiinnostus toisen työstä. Valitettavan monet pomot eivät tiedä, mitä työntekijät oikeasti tekevät saatikka mitä heille kuuluu. Kiinnostus toisen työstä osoittaa arvostusta ja sitähän me kaikki itsellemme toivomme. Että sillä, mitä teemme olisi oikeasti väliä.

Kiinnostus ei tarkoita kyttäämistä. Työntekijät ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Ainakin omat alaiseni ovat yleensä osanneet työnsä huomattavasti paremmin kuin itse olisin niitä osannut tehdä. Erityisesti tämä korostuu asiantuntijaorganisaation johtamisessa. Ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että hyvä johtaja valitsee itseään fiksumpia alaisia. Osaavat työntekijät saavat esimiehensä loistamaan.

Vastuu on tärkeä motivaatiotekijä. Kun minuun luotetaan, haluan olla luottamuksen arvoinen. Se saa ainakin minut ponnistelemaan ja ylittämään odotukset. Positiiviset odotukset tuottavat positiivisia tuloksia.

Kukaan ei aina onnistu. Ei sen enempää työntekijä kuin pomokaan. Myös näistä tilanteista selviää ihan normaalien käytösoppien avulla. Virheet on myönnettävä ja korjattava. Ja mielellään vielä pyydettävä ja annettava anteeksi. Virheisiin ei pidä jäädä kiinni, vaan niistä on otettava opiksi.

Toteutimme työpaikallani merkittävän organisaatio- ja toimintakulttuurimuutoksen, jossa tärkeää oli, että esimiehet ottivat vastuuta ja todella tekivät muutoksia. Aloitteet tulivat työntekijöiltä. Johdon viesti esimiehille oli, että virheitä saa tehdä. Niiden pelossa ei saa jättää muutoksia tekemättä. Jos tuli mokattua, niin korjataan. Mutta tärkeintä on, että tapahtuu. Kukaan ei viihdy pitkään seisovassa vedessä.

Palautteen antaminen on olennainen osa työhön liittyvää vuorovaikutusta. Niin kriittinen kuin erityisesti positiivinen. Kiitokset kannustavat eteenpäin. Korjaava palaute on puolestaan jokaisen työntekijän perusoikeus. Ei ole kamalampaa tilannetta, kuin tehdä väärin ilman, että kukaan siitä kertoo. On oltava oikeus ja mahdollisuus korjata toimintaa. Pahimmillaan virheet johtuvat väärinkäsityksistä ja johtavat suuriin mittasuhteisiin.

Työvuoteni kohokohtia ovat aina olleet kehityskeskustelut omien työntekijöitteni kanssa. On hienoa kuunnella ihmisten kertovan työstään, aikaansaannoksistaan ja odotuksistaan. Vielä hienompaa on, kun pystyy antamaan palautetta, kenties lisää vastuuta ja lähteä yhdessä toteuttamaan kehittämisajatuksia. Erityisen vaikuttunut olen siitä, kuinka erilaisista asioista ihmiset motivoituvat ja kuinka erilaisista töistä ihmiset pitävät. Onneksi kaikki emme ole samanlaisia, emmekä halua samoja asioita. Näin kaikille töille löytyy tekijänsä.

Kun työpaikan ihmissuhteet toimivat, voi työssä olla myös kivaa. Oma periaatteeni on ollut, että työpaikalla pitää saada nauraa täydellä palkalla. Minun kanssani ainakin on hauska tehdä töitä silloin, kun asiat sujuvat ja jokainen tekee oman osuutensa. Toki toisenlaisiakin tilanteita voi olla, mutta niistäkin selvitään hoitamalla asiat asioina.

Olen tehnyt oman johtamisurani julkisella sektorilla, jossa palkitsemisen keinot ovat varsin rajalliset. Kun rahaa ei voi käyttää motivaatiotekijänä, työn muut puolet korostuvat. Työssä viihtyminen ja sopiva vastuullisuus ja haasteellisuus ovat jopa kestävämpiä kannustimia kuin raha. Niin isoa summaa ei ole olemassakaan, että suostuisin olemaan töissä huonossa työpaikassa. Tuskin sinäkään.

Kirjoittaja on Järvenpään kaupungin kehitysjohtaja ja 1.1.2015 alkaen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja.