Intranetista tietotyön keskipiste

Verohallinnon uudistunut intranet palvelee lähes 6000 käyttäjän päivittäistä työtä. Se menestyi myös kansainvälisessä viestintäkilpailussa syksyllä 2021. Kumppaneina uudistumisessa olivat Gofore ja Cloudriven.

Verohallinnon uudistunut intranet

Haaste
Verohallinnon digitaalisen työn välineet eivät vastanneet strategisiin tavoitteisiin parantaa työn ketteryyttä, yhteisöllisyyttä ja itseohjautuvuutta.

Ratkaisu
Digitaalisen työn keskipisteeksi konseptoitiin käyttäjälähtöisin palvelumuotoilun menetelmin uusi intranet, joka tarjoaa pääsyn olennaisimpiin tietoihin, keskusteluihin ja työkaluihin. Paikallisista työkaluista siirryttiin kertarysäyksellä pilviteknologioihin.

Tulokset
Noin vuosi käyttöönoton jälkeen liki 90 % Verohallinnon henkilöstöstä käyttää uutta intranetia päivittäin.

Lue koko tarina täältä

Ota yhteyttä