Vauhdita myyntiä markkinoinnin keinoin – varmista asiakastiedon yhtenäisyys

Cloudriven on toteuttanut useita markkinoinnin automaatioprojekteja asiantuntijaorganisaatioille Clickdimensions -työkalulla. Tämä blogiartikkeli kuvaa niiden tyypillistä ensimmäisen vaiheen sisältöä.

Useimmilla asiakkailla ensimmäisessä vaiheessa keskeiset tavoitteet ovat pääsääntöisesti samoja:

• Työn tuottavuuden kasvattaminen markkinoinnissa manuaalista työtä karsimalla
• Inhimillisten virheiden määrän vähentäminen ja GDPR-yhteensopiva toimintatapa
• Myynnin tukeminen markkinoinnin keinoin joko uusasiakashankinnassa tai nykyasiakkaiden kanssa käytävässä dialogissa

Tutut markkinoinnin haasteet

Markkinointiautomaatiopolulla ensiaskeleita ottavien organisaatioiden haasteet ovat monelle kovin tuttuja: suuri päivittäisen manuaalisen työn määrä sekä tiedon pirstaleisuus.

Markkinointiviestejä lähetetään viikoittain eri kohderyhmille parhaan tiedon mukaan, lähetyslistoja kootaan manuaalisesti eri tietolähteistä ja markkinoinnin yhteyshenkilöiden tiedot eroavat usein myynnin käyttämään tietoon verraten. Yrityksen verkkosivuille on upotettu eri tyyppisiä yhteydenottolomakkeita, jotka sijaitsevat verkkosivun julkaisuohjelman takana. Toisin sanoen kaikki tiedot verkkosivulomakkeiden yhteydenotoista jää julkaisuohjelmaan, josta kiireen keskellä markkinointi poimii käsin tietoja myynnin CRM-järjestelmään.

ClickDimensions Marketing markkinoinnin automaatio cloud
ClickDimensions markkinoinnin automaatio Unified Interface

Ratkaisuna järjestelmien keskittäminen ja tiedon tehokkaampi hyödyntäminen

Cloudriven ratkoo ongelmaa asettamalla datan ratkaisumallin keskiöön. Tieto eri lähteistä tulee kyetä keräämään CRM-järjestelmän tietokantaan. Tätä varten markkinointiautomaatioratkaisun tulee kyetä toimimaan suoraan CRM-datan päällä ilman erikseen määriteltäviä integraatioita.

Ratkaisusta hyötyvät markkinoinnin lisäksi myös myynti ja muut asiakasdataa hyödyntävät tahot, koska tieto pysyy ajan tasalla. Lisäksi erilaisten tietokenttien lisääminen ja raportointiin nostaminen säilyy yksinkertaisena, kun muokattaessa riittää muutosten toteuttaminen yhteen tietokantaan ja siihen kytkeytyviin raportteihin ilman integraatiomuokkauksia.

Keskeisimpänä toimena eri järjestelmien käyttö siis keskitetään yhteen järjestelmään. Markkinointiviestit, verkkosivulomakkeet ja verkkosivuston seuranta, jotka ennen hoidettiin erillisten järjestelmien kautta, hoidetaan jatkossa yhden järjestelmän sisällä. Keskittäminen säästää usein myös järjestelmien lisenssi- ja käyttökustannuksissa.

Teknologiaratkaisuna CRM ratkaisun sisällä oleva Clickdimensions markkinoinnin automaatio

Microsoft Dynamics 365 -ratkaisu on laajalti käytössä Suomessa asiakkuudenhallinnassa ja myynnin seurannassa. Saman järjestelmän sisällä toimivia laajasti markkinointia tukevia ratkaisuita ovat Dynamics 365 Marketing ja kumppanituote Clickdimensions. Tässä artikkelissa keskitymme asiakkaisiin, joille Clickdimensions on parempi valinta ja käsittelemme Dynamics 365 Marketingia erikseen myöhemmin.

Clickdimensions asuu Dynamics 365 -järjestelmän sisällä omana sovelluksena, joka pitää sisällään yleisimmät markkinointiautomaation toiminnallisuudet. Useimmiten ensiaskeleita markkinointiautomaation saralla ottavat asiakkaat vaiheistavat uuden teknologian käyttöönoton. Usein syynä tähän on uusien toimintamallien omaksumiseen tarvittava aika ja yhteisten pelisääntöjen luominen markkinnoinnin ja myynnin kesken. Teknologian käyttöönotto itsessään on verrattain helppoa, koska käyttöliittymänä toimii tuttu Dynamics 365 ympäristö ja myynnin sekä muiden tukitoimien käyttämä tieto on jo saatavilla.

Marketing Automation Path
Dynamics 365 Marketing Cross Devices

Ratkaisun hyödyt liiketoiminnalle

Ratkaisulla saadaan keskitettyä markkinoinnin, myynnin ja muiden toimijoiden asiakkuuksiin liittyvät tehtävät samaan järjestelmään. Se säästää tyypillisesti markkinoinnin järjestelmäkustannuksissa, minimoi manuaalisen työn määrää ja virheitä. Bonuksena myynti saa hankkeen jälkeen markkinoinnilta välittömästi herätteitä myyntivihjeistä ja uusista liikkeistä, ja taas vastavuoroisesti markkinointi saa myynniltä ajantasaista tietoa asiakkaista paremmin personoidun markkinoinnin tueksi.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen Microsoftin suosituksien kanssa yhtenäinen datamalli mahdollistaa mm. koneoppimiseen perustuvien lisäominaisuuksien käyttöönoton. Lisäksi markkinointiratkaisua voi laajentaa myös muihin Microsoftin työkaluihin, kuten Microsoft bookingsiin tapaamisten sopimiseksi suoraan verkkosivujen kautta. Yhteisen datan takana piilee siis merkittäviä liiketoimintaa vauhdittavia mahdollisuuksia.

Markus Hakala,
Cloudriven
20.5.2021

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä