Intranetin sisällön käännettävyys on tärkeä ominaisuus kansainväliselle Oras Groupille

”Uudistus eteni rivakasti, ja muutoksia toteutettiin reaaliajassa sitä mukaan, kun uusia tarpeita ilmaantui projektin edetessä.”

Cloudriven otti Oras Groupin intranet-projektin huomaansa, kun sen tarjonta loppui alkuperäisen yhteistyökumppanin liiketoiminnasta. Edeltävän tekijän suosituksesta Oras Group otti yhteyttä Cloudriveniin, ja he vakuuttuivat Cloudrivenin motivoituneesta otteesta saattaa projekti loppuun.

Hyvä ensivaikutelma syntyi jo varhaisessa vaiheessa, kun Cloudrivenin asiantuntijat kävivät tiivistä keskustelua Oras Groupin projektiyhteyshenkilöiden kanssa. Uudistus eteni rivakasti, ja muutoksia toteutettiin reaaliajassa sitä mukaan, kun uusia tarpeita ilmaantui projektin edetessä.

Oras Groupin kaltaiselle kansainväliselle organisaatiolle yksi tärkeimmistä modernin Microsoft SharePoint -ratkaisun ominaisuuksista on sujuva käännettävyys eri kielille, mikä nopeuttaa eri maiden henkilöstön tavoittamista.

Muita pidettyjä ominaisuuksia ovat tykkäys- ja kommentointimahdollisuudet, mitkä edistävät organisaation sisäistä vuoropuhelua. Lisäksi intranetiin tuotiin markkinointimateriaalit, kuten sosiaalisen median uutissyöte, jolloin henkilöstö pysyy paremmin kartalla myös ulospäin kohdennetusta viestinnästä.

Mervi Alsela vinkkaa, että projektia suunnitellessa ja toteutettaessa on tärkeämpää keskittyä isoihin linjauksiin, eikä yrittää tehdä kaikkea kerralla.

Järjestelmäuudistusta suunnittelevalle Oras Groupin Manager, Corporate Communications Mervi Alsela vinkkaa, että projektia suunnitellessa ja toteutettaessa on tärkeämpää keskittyä isoihin linjauksiin, eikä yrittää tehdä kaikkea kerralla. Manager, Group IT Aki Saurimaa komppaa kollegaansa ja lisää vielä, että suunnittelussa kannattaa lähteä liikkeelle intranetin tavoitteista: mitä ominaisuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sen sijaan, että otetaan ominaisuuksia käyttöön ilman selkeää suunnitelmaa.

Kaiken kaikkiaan Oras Groupissa ollaan oltu tyytyväisiä Cloudrivenin ammattitaitoiseen ja joustavaan työskentelyyn. Uusi intranet on ollut organisaation käytössä nyt jo jonkin aikaa, mutta ylläpito- ja kehitystehtävät jatkuvat edelleen.

Oras Group on merkittävä eurooppalainen saniteettikalusteiden toimittaja: markkinajohtaja Pohjoismaissa ja johtava yritys Manner-Euroopassa.

Ota yhteyttä