Tag Archive for: koulutus

HENRYn koulutusvideot

HENRY ry kehittää jäsentensä osaamista verkossa

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry otti TrainEngagen käyttöön tarjotakseen jäsenilleen mahdollisuuden oman HR-osaamisensa kehittämiseen - missä ja milloin tahansa.
HENRYn koulutusvideot

Muutoksen esteet

Muutosjohtamisesta on toitotettu jo vuosikymmen jos toinenkin, ja osan mielestä koko termi voitaisiin jo kuopata, sillä nykypäivän työ ja johtaminen ovat jatkuvaa muutosta: työympäristöä ja tekemisen kulttuuria pitää monessa organisaatiossa arvioida, muuttaa ja tehostaa koko ajan. Silti muutosjohtaminen on usein sellaisten henkilöiden käsissä, joilla ei ole käsitystä, miten muutos pitäisi viedä omassa organisaatiossa läpi.
HENRYn koulutusvideot

Vinkkejä koulutusten mittaamiseen ja arviointiin

Miten koulutuksia pitäisi mitata ja arvioida? Katso Anun käytännönläheiset…
HENRYn koulutusvideot

Verkkokoulutukset – mikä toimii ja mikä ei?

Osallistuin Training Magazinen järjestämään Training 2015 -konferenssiin Atlantassa 9.-12.2. Konferenssi tarjosi lukuisia mielenkiintoisia oppimismahdollisuuksia. Tunteja oli eOppimisen, mikro-oppimisen, tarinoiden merkityksen, oppijoiden sitouttamisen, parhaiden käytäntöjen, neuropsykologian, oppimisen teorian, muistamisen parantamisen, arvioinnin sekä johtamisen teemoista. Kokoan tässä blogissani nyt oppimiani asioita verkkokoulutuksista ja oppimisvideoista.
HENRYn koulutusvideot

Esimiehet mukaan oppimisprosessiin

Lähes kaikki organisaatiot ovat valmiita satsaamaan henkilöstönsä koulutukseen, ja henkilöstö osaa myös vaatia koulutusta. Syntyvien kustannusten eli kurssimaksujen, matkojen, majoitusten sekä työstä poissa olemisen oletetaan maksavan itsensä takaisin tyytyväisempinä työntekijöinä sekä tehokkaampana työnä. Siksi onkin erikoista, että vain harva organisaatio mittaa millään tavalla opittua ja sen soveltamista työssä tai yrittää aktiivisesti johtaa oppimista.