Azuresta saa nyt Virtaa

Cloudrivenissä paiskittiin töitä rajusti pilvessä vuoden 2014 talven ja kevään aikana. Jo seitsemän vuotta sitten aloitetun myyjäystävällisen CRM:n BLARPin uusi versio Virta oli tarkoitus laajentaa yhteensopivaksi Microsoftin Azure-pilvipalvelun kanssa. Näin pystyisimme tarjoamaan asiakkaillemme Virtaa myös julkisesta pilvestä.

Miksi julkinen pilvi?

Yrityksemme liiketoiminnan tärkein mittari on asiakastyytyväisyys. Pyrimme parantamaan jatkuvasti palveluitamme siihen suuntaan, että asiakkaamme olisivat niihin entistäkin tyytyväisempiä. Vuosien myötä on käynyt selväksi, että myös B2B-sektorille tarkoitettujen palveluiden kysyntä pilvessä on lisääntynyt, ja aiemmin yritysten omissa ympäristöissä ajetut palvelut ovat siirtymässä pilveen. Pääsyitä kehitykselle ovat oman infran ylläpidon kustannukset sekä sen vaatimat resurssit.

Samaan aikaan on käynyt selväksi, että suurempien järjestelmien ylläpitäminen yksityisessä pilvessä (private cloud) vaatii henkilöresursseja, jotka julkisissa pilvipalveluissa sisältyvät automaattisesti pakettiin. Lisäksi yritysten luottamus julkisiin pilvipalveluihin ylipäätänsä on lisääntymässä. Julkisten pilvipalveluiden tarjoamat palvelutasosopimukset eli SLA:t sekä tietoturva ovat jo tasolla, jota yksityisessä pilvessä tai yrityksen omassa infrassa on hankala saavuttaa. Tämän vuoksi halusimme tarjota Virtaa asiakkaillemme myös julkisesta pilvestä.

Miksi Microsoft Azure?

Teimme tutkimustyötä eri julkisten pilvipalveluiden välillä, ja päädyimme käyttämään Microsoftin Azure -pilvipalvelualustaa. Valintaan vaikuttivat monet tekijät, mutta seuraavassa tärkeimmät kriteerimme:

  • Azuressa on mahdollisuus skaalata palvelinresursseja tarpeen mukaan sujuvasti. Pystymme esimerkiksi nostamaan palvelinkapasiteettia arkipäivien ruuhkahuippuaikoina, mikä takaa paremman suorituskyvyn sovelluksille.
  • Azuressa kaikki tieto on tallennettu automaattisesti useille erillisille ja itsenäisille levypalvelimille, joten palvelimen levyn hajoaminen ei hävitä asiakkaan dataa. Tämän lisäksi järjestelmä tekee oletuksena asiakkaan datasta asynkronisen kopion toiseen, samalla geopoliittisella alueella sijaitsevaan palvelinkeskukseen. Tämä vähentää entisestään riskejä yrityksille tärkeiden sovellusten ylläpitoon liittyen.
  • Käyttöjärjestelmistä ja muista alustoista (mm. SQL Server) on aina Azuressa saatavilla uusimmat versiot.
  • Windows Azure -ympäristön tietoturva on huippuluokkaa.

Tekemiemme selvitysten perusteella Microsoft on panostanut ja panostaa myös tulevaisuudessa ylivoimaisesti eniten pilvipohjaiseen Windows-alustaan. Tämä takaa laajemmat mahdollisuudet sekä myös paremman loppukäyttäjäkokemuksen pilvestä tarjottaviin, Windows-pohjaisiin palveluihin verrattuna muihin pilvipalvelutarjoajiin.

Lopputulos

Saimme Virran Azure-päivityksen suunnitteluprosessin valmiiksi kevättalven aikana, ja itse ympäristön pystytysprojekti sujui mallikkaasti huhti-toukokuussa. Lopputuloksena pystymme tarjoamaan Virta-palvelua nyt myös Microsoft Azure -pohjaisesta palvelinympäristöstä ja samalla tarjoamaan asiakkaillemme korkeat SLA:t sekä tietoturvallisen ja datan häviämisen kannalta riskittömän palveluympäristön.

Cloudrivenin pilvitiimille tuli projektin aikana eteen useitakin positiivisia yllätyksiä liittyen mm. siihen, kuinka helppoa ylläpidon kannalta tärkeiden asioiden, kuten datan varmistusten, tietoturvaan liittyvien asetusten sekä alustan suorituskykyyn liittyvien optimointien tekeminen Azuressa on. Esimerkiksi palveluiden valvontaan liittyvät ominaisuudet ovat näppärästi konfiguroitavissa web-käyttöliittymistä, ja häiriötilanteisiin liittyvien hälytysten tilaaminen ja jakelu toimii juuri niin yksinkertaisesti kuin tiimimme toivoi.

Uskomme siihen, että Cloudrivenin asiakastyytyväisyys on tulevaisuudessa entistä korkeammalla tasolla tämän uudistuksen myötä.