Artikkelit

Intranet on määritelmänsä mukaan sisäverkko. Jossain vaiheessa organisaatioiden viestintäfunktiot kaappasivat termin kuvaamaan yksisuuntaista viestintäkanavaa organisaation sisäisen ”propagandan” levittämiseen. Onneksi digitaalisen yhteistyön ajattelussa on otettu viime vuosina huima harppaus eteenpäin ja selvänä trendinä on nähtävissä intranetin liiketoiminnallistuminen. Mutta miksi se on ollut pitkään jotain ihan muuta?

Väitän, että intranetin käyttäjilleen tuottama huono palvelutaso johtuu funktionaalisesta ajattelusta. Ajattelusta, jossa tuetaan tiedon tuottajan tarpeita enemmän kuin kuluttajan. Palvelut kuvataan ja tieto järjestellään tuottajan funktioiden mukaisesti, kuluttajan luontevaa ajattelumallia huomioimatta. Kuulostaako tutulta? Kyllä, aivan samanlaista ajattelua, mistä palvelumuotoilulla pyritään eroon yritysten asiakaskokemuksen osalta.

”Intranetin asiakas on organisaation ydinprosessia toteuttava työntekijä.”

Samat lainalaisuudet tulisi tuoda myös intranetin suunnittelun pohjalle ja miettiä sen toteutus työntekijäkokemuksen kautta. Intranetin asiakas on organisaation ydinprosessia toteuttava työntekijä, joka pyrkii tuottamaan ulkoista asiakasarvoa.

Perinteisesti nämä keskeiset arvoa tuottavat polut ovat organisaatioissa määritetty prosessin muotoon. Niin kutsutut ydinprosessit, kuten myynti, projektit ja palveluhallinta ovatkin usein määritelty. Toisinaan ne on määritelty jopa hyvin, mutta jälleen funktion näkökulmasta. Ne keskittyvät määrittämään toimintaa hallintarakenteiden kautta eivätkä määritä, miten prosessin toimijat voivat menestyä omassa työssään paremmin.

Tässä kohtaa modernilla intranet-palvelulla on erittäin merkittävä rooli työn tukijana. Parhaimmillaan se on joukko palveluita, jotka sitovat käyttäjän näkökulmasta liiketoimintasovellusten jättämät aukot yhteen. Koska tietotyö ei ole prosessimaista tekemistä, vaan toisiaan tarvitsevien ihmisten vuorovaikutusta, prosessit tulisi määrittää intranetiin yhteistyön ja onnistumisedellytysten näkökulmasta nykyisten funktionaalisten sisältösivujen sijaan. Toiminnan tuki ja palvelut tulee tuoda sinne, missä asiakkaat luonnostaan ovat – osaksi yhteistyötä, jossa tietotyöläinen luontevasti antaa panoksensa asiakasarvon tuotantoon.

Verkostomaista työtä tukeva intranet luodaankin katsomalla työntekijöiden arkea. Luomalla selkeä kuva, mikä on työntekijäpolku onnistuneen ydinprosessivaiheen läpivientiin. Tarjoamalla vaaditut yksittäisen käyttäjän ja tiimin onnistumisen kannalta keskeiset palvelut osaksi yhteistyötä. Ja erityisesti tunnistamalla, että perinteiset intranetin omistajat ovat itseasiassa toimittamassa arvoa sisäisille asiakkailleen. Tukifunktioiden toiminnan helppous ei olekaan intranetin tavoite, vaan asiakasarvo mitä se voi tuottaa käyttäjiensä kautta.

Tämän havainnon jälkeen onkin melko suoraviivaista määritellä organisaation toimintaan perustuva tietoarkkitehtuuri ja sitä tukevat palvelut. Kävelemällä työntekijäpolut läpi tunnistetaan keskeiset onnistumisen edellytykset ja intranetin avulla tuotetut palvelut ydinprosesseissa. Näin lopulta tuetaan myös viestintäyksikön asettamaa primääriä tavoitetta viestinnän ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi.


Lataa itsellesi opas Intranetin liiketoiminnallistumisen trendeistä

Oppaan tavoitteena on tarjota liiketoimintalähtöinen näkemys digitalisaation ja viestinnän työkalujen tehokkaammasta hyödyntämisestä johdon strategisesta näkökulmasta.

Voit olla myös suoraan yhteyksissä meihin!

Jätä yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää tuotteista tai palveluistamme? Onko sinulla tiukka kysymys, johon himoat vastausta? Jätä yhteydenottopyyntö ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

POK Group on 100 henkeä työllistävä nykyaikainen sähkönjakelujärjestelmien toimittaja sekä yhteistyökumppani. Kasvavan yrityksen on keskeistä tehostaa organisaation yhteistyötä ja tiedon jakamista niin toimistolla kuin kentälläkin. POK Groupilla oli olemassa modernit tietotekniikan perusjärjestelmät ja niiden toivottiin tehostavan asentajaverkostomme työtä.

Viimeisen vuoden aikana olen asioinut useampaan otteeseen muun muassa Verohallinnon, Patentti- ja rekisterihallituksen ja jopa poliisin kanssa – muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yleensä sähköisesti. Julkishallinnon verkkopalvelut ovatkin kehittyneet huimasti sitten 2000-luvun alun kauhuvuosien. Yksi pyhä lehmä on kuitenkin vielä kaatamatta, eikä huomioni varmasti tule lukijalle yllätyksenä: viranomaiset rakastavat lomakkeita.

“Julkishallinnon prosessien digitalisointi” onkin lähes järjestään tarkoittanut paperilomakkeista tutun käyttöliittymän siirtämistä näyttöruudulle. Tässä ei ole sinänsä mitään väärää, koska verkkolomake on oikein suunniteltuna tehokas tapa kerätä tietoa. Ongelmia kuitenkin syntyy, kun käyttäjä ei ymmärrä, mihin lomakkeen eri kentissä kerättyä tietoa tarvitaan ja mitä tietoa ja millä tarkkuudella kenttiin pitää syöttää.

”Toimistosihteeri ei enää korjaa paperilomakkeisiin tehtyjä pilkkuvirheitä.”

Kun julkishallinto sähköistää prosessejaan ja “hallinnollisesta itsepalvelusta” tulee uusi normi, vastuu tiedon oikeellisuudesta siirtyy yhä enemmän lomakkeen täyttäjän harteille. Toimistosihteeri ei enää korjaa paperilomakkeisiin tehtyjä pilkkuvirheitä. Siksi lomakkeen täyttäjän täytyy entistäkin paremmin ymmärtää, miksi ja miten tämä(kin) verkkolomake pitää täyttää.

Johtaja Jukka Moisanen Energiavirastosta vieraili lokakuussa Cloudrivenin Kannustava intranet -seminaarissa kertomassa, kuinka he ovat sähköistäneet omia sisäisiä prosessejaan. Energiavirasto otti syksyllä käyttöön TrainEngage Embed -ratkaisun, jonka avulla he ovat lisänneet SharePoint-lomakkeisiinsa kontekstiin sidottuja ohjeita ja pelillisiä elementtejä, jotka vetoavat ihmisen uteliaisuuteen. Moisasen arvion mukaan nämä pienet muutokset ovat jo nyt säästäneet viraston työaikaa yhden henkilötyövuoden verran: prosessi on yksinkertaistunut, eikä kirjauksia enää tarvitse erikseen tarkistaa, koska käyttöliittymään upotetut ohjeet opastavat käyttäjää syöttämään lomakkeeseen oikeat tiedot.

Hauskoja ja viihdyttäviä viranomaislomakkeista ei saa eikä varmasti pidäkään tehdä, mutta pienillä peleistä tutuilla elementeillä voidaan käyttäjän kiinnostusta ja huomiota ohjata haluttuun suuntaan. Esimerkiksi kertomalla käyttäjälle, että olet löytänyt vasta 65 prosenttia lomakesivun salaisuuksista, herätetään uteliaisuus. “Oli jännä huomata, miten pelillistetty järjestelmä huijasi minutkin tutustumaan asioihin, joita en ollut vielä suorittanut”, Moisanen kertoi kokemuksistaan.

”Virheen tekemisen mahdollisuus kasvaa tai käyttäjällä menee sormi suuhun ja turhautuminen iskee”

Kattavien kirjallisten ohjeistusten laatiminen on työläs prosessi, jonka hyötysuhde on valitettavan huono: suurin osa käyttäjistä ei lue etukäteen ohjeita, jolloin virheen tekemisen mahdollisuus kasvaa tai käyttäjällä menee sormi suuhun ja turhautuminen iskee. Perinteiset luokkahuonekoulutukset eivät myöskään ole kovin kestävä ratkaisu, koska opitut asiat unohtuvat nopeasti, jos niitä ei ole sidottu käyttökontekstiin.

Ohjenivaskojen ja koulutuspäivien sijaan pitäisikin keskittyä siihen, että käyttäjä saa kaiken tarvittavan ohjeistuksen ja koulutuksen prosessin aikana: mitä jos veroilmoituksen täyttäminen olisikin kiehtova oppimisprosessi, eikä jokavuotinen pakkopulla?

Blogin julkaisi ensimmäisenä Microsoft 16.12.2016

Upeita asiakkaita, kumppaneita ja tiimiä rakentaneita yksilöitä. Kasvua kuvastavat käyrät osoittavat yläviistoon. Pian taakse jäävä vuosi on siis lopulta kaikilla mittareilla ollut erinomainen. Vuoden lähestyessä loppuaan on mainio hetki kerrata menneen vuoden oppeja ja raottaa hieman verhoja tulevan vuoden osalta. TOP 5 teemaa vuodelta 2016 on tarkoitettu opiksi, iloksi ja lupaukseksi ensi vuodelle

Cherry pickereille voimme sanoa, että hyvin meni, mutta blogitekstien tiivistämisessä on vielä työtä J

#1 Palvele parhaita organisaatioita ja kehity

Palvelimme tänä vuonna noin 100 asiakasorganisaatiota ja näiden lisäksi lukuisia tulevaisuudessa meihin luottavia. Meillä on ollut etuoikeus löytää joukko kannustavista työympäristöistä kiinnostuneita organisaatioita sekä heidän vastuunkantajiaan, jotka kieltäytyvät uskomasta, etteikö huippuasiakaskokemus, tyytyväiset työntekijät ja oikeaan suuntaan osoittavat taloudelliset mittarit olisi mahdollinen saavuttaa kaikki yhdessä. Tästä oivallinen esimerkki on Fonectan 02-palvelu, jonka kanssa yhteistyössä syntynyt Pojopörssi voitti keväällä Henry ry:n ja Ilmarisen järjestämän ”Vuoden henkilöstöteko” –kilpailun onnistuen mitattavasti näissä kaikissa. Vastaavia esimerkkejä asiakkaamme tavoitteisiin ja toimintaan sovitetuista tänä vuonna käyttöönotetuista kannustavista ja aikaa olennaiseen vapauttavista ratkaisuista on tänä vuonna syntynyt ilahduttava määrä sekä Suomessa että kansainvälisillä areenoilla. Näistä muutama nosto kuvaamaan ratkaisuitamme:

 • Santa Monica Networksin onnistunut myynnin johtamisen kehittäminen ja sitä tukeva Virta CRM järjestelmä ja useat loppuvuodesta suoritetut Vuolas CRM käyttöönotot
 • Zurichin kaupungin ja Energiaviraston innovatiivinen tapa tukea sovelluksen käyttäjiä kouluttamalla heitä suoraan sovelluksessa silloin, kun tarve on
 • Motivireen tuhansia ihmisiä parempaan hyvinvointiin ohjanneet verkkovalmennukset
 • Osaamisen ja kulttuurin kehittämisen ratkaisut tuoreissa kasvuyhtiöissä (Smarp, Vainu) ja perinteikkäissä yrityksissä
 • O365 –pohjaiset työympäristöt ja niiden osat mm. MTV:n mediamyynnin tukena, Kotipizzalla, terveysalan toimijoilla jne

On ollut hieno huomata, miten toteutetut ratkaisut ovat tuottaneet hyötyjä asiakkaillemme.  Parhaat organisaatiot eivät luonnollisesti tyydy vähään. Heidän kanssaan toimiessamme olemme saaneet nauttia mahdollisuudesta haastaa osaamistamme ja käyttämiämme teknologioita jatkuvasti. Tämä luo yksin tuotekehityskammiossa pyöritettyä prosessia nopeammin tien kasvulle ja kehittymiselle. Haluamme panostaa ensi vuonna vieläkin enemmän dialogiin asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseksi. Ymmärrys kääntyy aikataulujen kautta tarjoomaksi ja vauhdittaa seuraavia askeleitamme kohti kansainvälisesti toimivaa yhtiötä.

2# Luota ihmisiin ympärilläsi

Henkilöstömäärämme on kasvanut tämän vuoden aikana yli 50 %. Saavutimme yhtiönä työntekijämäärällä mitaten n. 20 hlön kokoluokan, jossa oli valittava joko kontrolliin tai luottamukseen perustuva johtamismalli. Päätimme valita luottamuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa yksilötasolla seuraavaa:

 • Jokaisella Cloudriveniläisellä on vastuu pyytää apua, jos hänelle annetut standardit uhkaavat jäädä toteutumatta. Avunpyynnön tullessa ratkaisemme ongelman yhdessä sen sijaan, että jättäisimme ihmisen yksin.
 • Jokaisella meistä on vastuu kiittää saadusta avusta viikoittain. Maanantaipalaverit on mukava aloittaa kiitoksia läpikäyden myönteisessä hengessä.
 • Kiitämme lisäksi oman työn viikkotason suunnittelusta ja määrätyistä muista yhtiön tavoitteita palvelevista tekemisistä.

Huippulahjakkaassa ja intohimoisessa jengissä syntyy toisinaan pieniä konflikteja, emmekä mekään niiltä ole välttyneet tai välty tulevaisuudessakaan. Luottamuksen osoitus ja selvät yhteiset periaatteet avunpyytämiseen sekä antamiseen minimoivat kuitenkin riskin väärinymmärryksestä ja yksinolon tunteesta toimialalla, jossa on tyypillistä viettää paljon aikaa asiakkailla tai etätyöpisteellä. Näin ristiriidat ovat ratkottavissa nopeammin. Panostuksemme luottamukseen on tuottanut hyvää taloudellista tulosta ja siten mahdollisuuksia investoida kasvuun.

Uskon, että toimintatapamme on alkanut näkyä myös rekrytoinnissa valttina. Seuraava uusi Cloudriveniläinen aloittaa tammikuun alussa Microsoft ekosysteemissa eeppisen maineen rakentaneen Ilija Lazarovin liittyessä tiimiimme teknologiajohtajaksi. Hän on tullut tutuksi teknologiaihmisten lisäksi monelle muullekin Cloudriveniläiselle myös sisäisestä ”Pojopörssistämme”, josta hänen aikaansa oli aiemmin palkinnoksi hankittavissa.

Jatkamme valitsemallamme tiellä luottamukseen pohjautuvana organisaationa ja olemme päättäneet olla ensi vuonna vielä parempi esimerkki toisenlaisesta tavasta johtaa tietotyötä.

#3 Etsi sopivimmat kumppanit verkostoosi

Asiakkaan tarpeeseen sopivimman ratkaisun löytäminen on luottotoimittajan tärkein tehtävä. Toisinaan ratkaisu syntyy täysin itse tuottaen, mutta yhä useammin voima on verkostossa. Jokaisen asiakkaamme perimmäinen syy käyttää palveluitamme liittyy tavalla tai toisella ihmisten toimintatapojen muutokseen. Cloudrivenin tavoitteena onkin toimia ihmisiä ja liiketoimintaa ymmärtävänä sovellusten toimittajana ja niiden hyödyntämiseen keskittyvänä kumppanina. Haluamme luoda kannustavia digitaalisia työympäristöjä meille analogisille ihmisille.

Koska asiakkaamme tarve teknologialle tai sen hyödyntämiselle on pohjimmiltaan toimintatavan ylläpitoon tai muutokseen liittyvä, on luontevaa toimia verkostossa samaa teemaa eri näkökulmasta lähestyvien toimijoiden kanssa. Joskus parhaaseen lopputulokseen päästään, kun toimitiloihin erikoistunut toimija luo toiminnan muutokselle puitteet toimitilojen osalta, infrapalveluita toimittava taho luo edellytykset toimiville työvälineille, sovellustoimittaja ihmisten käyttöön tuleville järjestelmille ja hyvinvointivalmennusyhtiö auttaa sparraamaan koko henkilöstöä parempaan hyvinvointiin muutosten keskellä. Päättyvän vuoden aikana verkostomme on laajentunut ja useimmiten vastaan tulevien kysymysten ympäriltä syventynyt.

Suomen kokoisessa markkinassa sorrutaan usein tekemään kaikki itse. Asiakkaan etu se ei välttämättä ole. Tämän vuoksi olemme panostaneet ja panostamme vastaisuudessakin a) laajaan ymmärrykseen asiakkaidemme tarpeista, b) niihin eri näkökulmista parhaita ratkaisuja tuottavien toimijoiden tuntemukseen ja c) kansainvälistymiseen omien toimipisteiden (esim. syksyllä avattu Meksikon toimistomme) tai kumppaneiden kautta.

Lopulta asiakkaan tekemien päätösten arvo mitataan siinä, miten työ muuttuu ja muuttunut työ tuottaa.

#4 Toimi tänään, mutta pidä tulevaisuus mielessä

Muutoksen omassa tulevaisuudessa voi tehdä vain toimimalla nyt toisin kuin aiemmin. Kasvustrategiamme eteni tänä vuonna hyvin, mutta haluamme päästä ensi vuonna vielä pidemmälle. Onnistumisen lisäksi harjoitimme itsekritiikkiä ja tunnistimme selvän parantamisen paikan kommunikaatiossa ja sen myötä tänään tehtävissä asioissa. Meidän tapauksessamme ensi vuonna avainasemassa ovat

 1. vuosittain uusittava koko henkilöstölle tarkoitettu verkkoperehdytysmateriaali,
 2. vapaamuotoisemmin yhdessä vietetty aika,
 3. kuukausittaiset keskustelut jokaisen tekijän kanssa ja
 4. viikoittaiset yhteiset hetket koko porukalla.

Teknologia tätä tukemaan löytyy omasta tarjoomasta, eivätkä toimintamallitkaan aivan uusia ole. Siitä huolimatta vielä tätä vuotta paremmalla systematiikalla ja eheämmällä viestillä etenemisemme olisi ollut nopeampaa. Osa yhteisistä hetkistä peruuntui kiireessä, alkuvuodesta oma perehdytysmateriaali oli varsin puutteellista ja henkilökohtaiset keskustelut perustuivat liikaa ”tarpeeseen”. Tällöin osa porukasta oli aina vähän tarinasta ja tilanteesta ulkona, jonka vuoksi paikoin tämän päivän tekemisen ja tulevaisuuden tavoitteiden välinen yhteys saattoi kadota.

Koska tarina yhteisestä tulevaisuudesta on tehokas (itsensä) johtamisen väline, haluamme varmistaa, että se välittyy riittävän samanlaisena kaikkien kertomana ja ohjaa tekemään tulevaisuuden tavoitteita tukevia valintoja vieläkin paremmin päivittäisessä työssä. Näin siitä tarinasta tulee melkein huomaamatta totta. Sen vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota ensi vuonna viestin eheyteen ja tilaisuuksiin kertoa sitä.

#5 Nauti tuloksista

Saavutimme tänä vuonna paljon. Sekä yhdessä että yksilöinä. Aiheitamme juhlaan olivat mm:

Cloudrivenin tarinan alussa muistimme juhlia miltei aina, kun aihetta oli. Toisinaan juhlatunnelmaa kohotti Anun leipomat loistavat kakut ja toisinaan perinteinen kupliva juhlajuoma. Alun jälkeen muutos kasvuyhtiöksi vei kuitenkin huomiota ja erilaisten virstanpylväiden juhliminen niille sopivalla tavalla jäi liian vähäiseksi. Aiheet ja tulokset luodaan yhdessä, joten yhdessä niitä kannattaa juhlistaakin. Haluamme panostaa ensi vuonna työn lisäksi sen tuottamien tulosten juhlistamiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Kun ensivuoden hautumassa olevat juhlan aiheet valmistuvat, syytä tiimin kiittämiseen on vielä tätä vuotta enemmän! Uskon, että erityisen usein asiakkaan tiimin kanssa yhdessä 🙂

 

Joululomat lähenevät ja keskustelu etätöistä vauhdittuu organisaatioissa. Etätyö ei kuitenkaan joulunakaan tarkoita sitä, että toinen käsi olisi kiinni piparitaikinassa työn tuottavuuden kustannuksella. Päinvastoin, tutkimukset osoittavat, että etätyötä tehdessään useimmat työntekijät ovat jopa tehokkaampia kuin toimistotyössä.

Joulu tai ei, ihmiset arvostavat yhä enemmän omaa aikaansaa ja etätyö sopii mainiosti työelämän joustoksi, kunhan pelisäännöt ovat kunnossa. Se on parhaimmillaan luonteva osa tekemistä, joka mahdollistaa esim. jouluisista hangista nauttimisen koko perheen voimin, kun yhteistyö on mahdollista myös konttorin ulkopuolella.

Me Cloudrivenillä uskomme, että kannustava ja joustava työpäiväkokemus digitaalisessa työympäristössä parantaa työn tuottavuutta ja lopulta sitä, millaista palvelua asiakas saa. Listasimmekin tässä kirjoituksessa kolme keskeistä etätyön teemaa, joihin törmäämme toistuvasti asiakastyössä.

#1 Työkalut kuntoon. Tiimien etätyön ei tarvitse tapahtua exceleillä

Työkalut ja yhteiset pelisäännöt ovat kaiken perusta. Esimerkiksi usein organisaatiolla käytössä oleva Office 365 tarjoaa liudan palveluita, joilla tehdä verkostomaista yhteistyötä ajasta ja paikasta riippumatta. Organisaation intranetia ja dokumentinhallintaa voidaan tehostaa ketterällä Yammer-viestinnällä tai Groupsien mahdollistamalla monipuolisella projektien hallinnalla.

Microsoftin marraskuussa lanseeraama Teams-palvelu sen sijaan vie tiimityöskentelyn uudelle tasolla ja laajentaa edellä mainitut palvelut sekä haastaa mm. Slackin monipuolisilla chat- ja tiedonjakotoiminnoillaan. Kokouksiin on edistyneemmissä organisaatioissa voitu liittyä jo vuosia Skypen tarjoamia sähköisiä kanavia pitkin. Ennen kaikkea etätyö ei ole vain tiedon vaihtoa exceleillä tai sähköposteilla.

#2 Etätyö ei ole vain organisaation sisäinen asia – kumppanit ja asiakkaat mukaan

Kun yritys luo omalle porukalleen käytännöt ja puitteet ketterälle työlle, niin miksei samaa sovellettaisi asiakkaiden ja kumppaneiden välisessä yhteistyössä. Edellä mainitut palvelut nimittäin laajentuvat yhtä hyvin myös näihin tarkoituksiin. Me itsekin hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja verkostojemme yhteistyössä, joka on tehostanut kahdensuuntaista kommunikaatioita, tehnyt yhteistyöstä läpinäkyvämpää sekä vähentänyt f2f-tapaamisia, sähköposteja ja puhelinsoittoja.  Kumppanit arvostavat tätä tietenkin yhtä paljon oman ajanhallintansa takia.

Yhteisissä työtiloissa voidaan siis esimerkiksi jakaa dokumentteja kaikkien näkyväksi yksittäin lähetettävien liitetiedostojen sijaan ja hyvien etäyhteyksien ja toimintamallien ansiosta jopa kokonaisia hankkeita voidaan toteuttaa kauempana oleville asiakkaillemme ilman kohtaamista kasvotusten kertaakaan. Myös projektikohtaisia ohjausryhmiä on korvattu asiakkaan ja toimittajan välisellä keskusteluryhmällä toiminnan läpinäkyvyyden ja ketteryyden tehostamiseksi.

#3 Kiinnostu, kokeile ja onnistu

Tänä päivänä etätyölle ”altistuu” lähes jokainen työntekijä, joka arvostaa omaa ajankäyttöään ja haluaa optimoida aikaansaamisen paikallaolon sijaan. Pieni kolmen kirjaimen etuliite ’etä-’ on kuitenkin herättänyt ilmiönä valtavan keskustelun sekä vastakkainasettelun perinteistä läsnätyötä vastaan, jota useat organisaatiot pitävät yhä ainoana oikeana ratkaisuna. Termi on mennyt jo alkujaan mönkään, sillä digitalisaation myötä etä ei enää tarkoita sitä, etteikö työntekijä olisi läsnä.

Organisaatiot, jotka pitävät yhä tiukasti kiinni toimistotunneistaan jäävät selkeästi jälkeen ketteryydessään, kun pitäisi nimenomaan luoda elinvoimaa. Tämä näkyy sekä sisäisessä toiminnassa, mutta myös siinä kuinka suhteita ja yhteisiä toimintamalleja ulkoisiin sidosryhmiin kehitetään tulevaisuudessa.

Kannattaa siis rohkeasti tutustua, mitä mahdollisuuksia juuri sinun organisaatiollasi on jo olemassa olevien palveluiden avulla. Valinnanvaraa moderneihin työtapoihin on paljon, joten asiantuntijat osaavat auttaa työkalujen käyttöönotossa ja parhaiden käytäntöjen skaalaamisessa. Toiminnan muutos edellyttää ennen kaikkea kiinnostusta ja rohkeutta kokeilla uusia tapoja.

Uskomme, että jouluna etätyön tekijöitä on liikenteessä tavallista runsaampi joukko. Haluammekin toivottaa joulun odotuksen ohella hyviä ja joustavia työpäiviä kaikille.

Asta Kiiski, Marketing Manager & JP Wirta, Head of Modern Work

Teksti julkaistiin alunperin blogissa Etäjohtaminen.fi http://etajohtaminen.fi/2016/12/14/hyodynnetaanko-teilla-etatyomahdollisuutta-joulunpyhien-ymparilla/