Yritys, joka viestii arvonsa, vetoaa Y-sukupolveen

,

Ensimmäinen päivä uudessa työpaikassa on jännittävä kokemus kenelle tahansa. Ilokseni voin kertoa, että sain aloittaa viime kuussa osana Cloudrivenin Customer success -tiimiä. Ensimmäiset päivät uudessa työpaikassa olivatkin tällä kertaa erityisen antoisia. Kerron alhaalla vähän lisää ensimmäisten päivien fiiliksistä sekä mitä ajatuksia ne minussa herättivät.

Tietojenkäsittelytieteen 3. vuoden opiskelijalle oman alan osa-aikatyö on otollinen mahdollisuus päästä soveltamaan yliopiston kursseilla hankittua tietämystä. Parikymppiset ikätoverini toivovat työnantajalta mahdollisuuksia kehittyä, edetä urallaan sekä vapautta työskennellä toivomallaan tavalla. Esimerkiksi mahdollisuus etätyöhön myös osa-aikaisille työntekijöille viestii luottamuksesta ja edistyksestä. Vapaus tarkoittaa työntekijälle korostunutta vastuuta ja työnantajalle sitoutuneempaa asiantuntijaa. Sitoutunut henkilöstöhän johtaa tunnetusti tuloksiin.

Ensimmäinen päivä tarjosi paljon perehdytystä sekä päivittäisten, tällä kertaa täysin digitaalisten, työkalujen läpikäyntiä. Kävin lävitse kattavasti Office 365 -paketin ominaisuuksia sekä Cloudrivenin omia sovelluksia. Jälkimmäiset ammentavat paljon pelillistämisestä, joka on digitalisaation yksi kuumia trendejä. Pääsin kokeilemaan firman omia tuotteita ensimmäisenä päivänä, jonka koin erinomaiseksi tavaksi esitellä yrityksen tarjoomaa. Tutustuessani uusiin tehtäviini panin merkille, että meillä sovelletaan monia mielenkiintoisia uuden työn periaatteita. Esimerkiksi viikoittaisessa Habit-rutiinissa mietitään hetki yhdessä mitä itseään kehittävää on edellisellä viikolla tullut tehtyä. Toinen hyvä esimerkki on myös sähköpostin käytön minimointi sisäisessä viestinnässä.

Mitä taas tulee työtehtäviini, kuuluu niihin ensisijaisesti käsitellä asiakkaiden tukipyynnöt. Ne tulevat lähtökohtaisesti sähköpostilla, puhelimitse sekä myös chatilla. Työnkuva on sikäli mielenkiintoinen, että osaamiseni karttuessa pystyn ratkaisemaan useampia ongelmia kokoajan itsenäisemmin. Työhöni on ikään kuin sisäänrakennettu tapa kehittyä sekä siirtyä haastavampien tehtävien pariin. Lähitulevaisuudessa minulla on myös mahdollisuus ottaa osaa laajemminkin asiakasprojekteihin konsulttiharjoittelijana.

Lounaalla kävimme työporukalla sushilla, jonka jälkeen tiimini vetäjä avasi minulle yrityksen strategiaa, visiota ja tulevaisuuden suunnitelmia. Itse koen, että tällaiset keskustelut ovat tärkeitä uuden työntekijän sitouttamisessa. Uuteen työpaikkaan on paljon helpompi asettua, kun tietää mikä oman työn merkitys strategian kannalta. Kun ison kuvan tiedostaa, pääsee nopeasti oikeaan mielentilaan ja paremmin sisään organisaatiokulttuuriin. Haluankin rohkaista työnantajia ilmaisemaan arvonsa ja strategiansa avoimesti rekrytointi- ja perehdytysvaiheessa. Nuorimmat Y-sukupolven edustajat valmistuvat nyt ja lähivuosina yliopistosta. Jos etevimmät haluaa saada omaan firmaan, kannattaa myös yrityksen arvojen viestiminen tarkistaa ennen rekrytointeja.