Karl Marx sai investoimaan Cloudriveniin

Minulta kysyttiin taannoin, mikä sai meidät (Citera Capitalin) sijoittamaan kannustavia työympäristöjä muotoilevaan ohjelmistoyritys Cloudriveniin? Vastaus on preussilaissyntyinen boheemi lakimiehen poika ja yhteiskuntafilosofi Karl Marx.

Olemme yhtiökumppanini Jukka Metsäniemen kanssa kerettiläisiä kapitalisteja. Olemme toimineet yritysmaailmassa molemmat kohta kolmekymmentä vuotta. Ja olemme markkinatalousmiehiä. Kapitalisteina olemme weberiläisiä ja tiedämme, että todellinen tuotteen, ratkaisun tai innovaation arvon mittari löytyy asiakkailta. Asiakas tutkii, testaa ja lopulta luottaa sellaisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin, joista saa paljon enemmän kuin mistä maksaa.

Kerettiläisiä kapitalisteja olemme siinä mielessä, että annamme Karl Marxille arvoa. Marx voi olla kiistelty filosofina, mutta miehen jälki on kiistaton taloushistoriassa. Me arvostamme Marxia enemmän työn tutkijana kuin talousteoreetikkona. Mikään Juha Siltala ei hän silti ollut. Sivistynyt ja äärimmäisen tarkka havainnoija kylläkin.

Karl Marx kirjoitti jo 1800 -luvun puolivälissä (ennen Das Kapital- teosta) ihmisen ja työn liiton rappiosta. Rappiolla Marx tarkoitti, että teollisella työllä on ihmiselle vahingollinen vaikutus. Marxin mukaan työ ”syöksee jotkut työntekijät takaisen luonteeltaan barbaariseen työhön ja muuttaa ihmiset koneiksi”. Marxin sanoin työ aiheutti ”vieraantumista, kun työ on työntekijälleen ulkoista…ei osa hänen luontoaan… niin että hän ei toteuta itseään työssään, vaan kieltää itsensä…ja on fyysisesti uupunut ja henkisesti rappeutunut”. Jos tekstin lukisi ilman tietoa kirjoittajasta, voisi kuvitella lukevansa vuoron perään Daniel Pinkiä, Juha Siltalaa tai Esa Saarista.

Marxin filosofia syntyi teollisen vallankumouksen aiheuttaman ennenäkemättömän murroksen aikana ja vaikutuksesta. Tuottavuuden valtava kasvu mahdollisti osaltaan nykyisen tuntemamme maailman elintason.

Ratkaiseva kysymys on siis, miten parantaa työntekijän kokemusta omasta työstään ja tukea ihmistä työelämän väistämättömässä murroksessa.

Digitalisaatio, automaatio ja robotisaatio on tuomassa vähintään yhtä ison murroksen. Murroksen hinta on usein inhimillisesti suuri. Olemassa oleva työn ja ihmisen liitto punnitaan taas uudelleen. Siitä kertovat esimerkiksi ilmiöinä työstä vieraantuminen, koulutuksen kautta varman työllistymisen rapautuminen ja työssä jaksamisen erilaiset ongelmat.

Monessa työyhteisössä ihmiset tekevät töitä, mutta eivät siitä koe saavansa juuri muuta kuin palkan. Tympeä tilanne sekä työntekijöille että yritykselle. Tilastokeskuksen tuoreimman työolotutkimuksen mukaan naisista 68 % ja miehistä 54 % pitää kuitenkin työn sisältöä työstä saatua palkkaa tärkeämpänä asiana. Ratkaiseva kysymys on siis, miten parantaa työntekijän kokemusta omasta työstään ja tukea ihmistä työelämän väistämättömässä murroksessa.

Ensinnäkin, työpaikkojen olisi oltava työntekijälle kannustavampia ihmisyhteisöjä. Työn sisältö ei ole aina ja kaikille mukavaa. Monelle suuri osa työstä voi olla rutiininomaista, paineista tai epävarmaa. Jos itse työn sisältöä ei voi kokonaan muuttaa, aina voi parantaa työyhteisön kannustavuutta.
Toiseksi, parempi vuorovaikutus ihmisten välillä parantaa tutkitusti työn laatua ja kokemusta oman työn merkityksellisyydestä. Vuorovaikutukseen ei enää tarvita pelkästään fyysistä kohtaamista, vaan meillä on käytettävissä uusia tilasta ja ajasta riippumattomia toimivia työkaluja.

Kolmantena merkitystä työntekijän oman työn kokemuksen tuo mahdollisimman mutkaton suhde oman työpaikan ulkopuolelle asiakkaisiin. Loppujen lopuksi, totuus löytyy aina ulkopuolelta. Nykyisessä dataintensiivisessä maailmassa asiakastiedon ja -taidon hallintaan kannattaa käyttää moderneja työkaluja.

Cloudrivenin asiakkaat rakentavat työpaikoistaan kannustavampia työyhteisöjä. He haluavat parantavaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, koska työssä on silloin tyytyväisempi ihmisiä. Ja Cloudrivenin asiakkaat haluavat huolehtia omista asiakkaistaan kilpailijoitaan paremmin. Voi olla, että jopa Marx pohtisi tällaisen yrityksen omistamista. Me päätimme sijoittaa.