Sisäisen tiedonkulun aihealue

IntranetPeikko Group
, ,

Case: Peikko Group - Uusi intranet tukemaan sisäistä tiedonkulkua ja vuorovaikutusta yli 30 maassa

Cloudrivenin ja Peikon yhteistyön tavoitteena oli sisäisen tiedonkulun ja yhteistyön kehittäminen sekä yhtenäisen yrityskulttuurin vahvistaminen yrityksessä, jolla on myyntitoimistot yli 30 maassa ympäri maailmaa.
menestystarinat
, ,

Cloudriven Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluiden yhtiöittämisen jälkeisten kasvukipujen lievittäjänä

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut koki isoja muutoksia toukokuun alussa 2017, kun se yhtiöitettiin ja irrotettiin Lahden kaupungista erilliseksi kokonaisuudeksi. Lue kuinka Cloudriven ratkaisi yhtiöittämisen jälkeiset kasvukivut sisäisen viestinnän osalta.
, ,

Cloudriven ratkaisi Siklan sisäisen tiedonkulun ja viestinnän haasteet

Tiedonkulun ja viestinnän suurimmiksi pullonkauloiksi olivat yrityksen kasvun myötä muodostuneet konsernin maantieteellisesti ja toiminnallisesti hajautetut yksiköt, jotka haluttiin saada yhtenäistettyä viestinnällisin keinoin. Lisäksi tieto haluttiin saada kulkemaan mahdollisimman nopeasti sekä avoimesti.
, ,

Laadukas yhteistyö luo Qentinel brändiä – Verkostomaista työtä tuetaan Office 365 palveluilla

Qentinel on suomalainen, laadun johtamiseen ja varmistamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen tavoitteena on ollut ketteröittää toimintaa ja siirtää päätöksentekoa mahdollisimman lähelle asiakasrajapintaa. Tiimityötä lisäävän toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa organisaation toiminnan läpinäkyvyys sekä tiedon helppo jakaminen ja saatavuus.
, ,

Mobiili-intranet kehittää Lumonin monimuotoista työkulttuuria

Lumon on parvekejulkisivu- ja terassituotteiden myyntiin, valmistukseen ja asennukseen keskittynyt kansainvälinen konserni. Lumonin tavoitteena oli kehittää viestintää sekä tehdä siitä yhteisöllisempää, jolloin nykyisen intranetin asema nähtiin keskeisenä kehityskohteena.