Gamificate!-koulutus käynnistyi Kajaanissa

Oulun yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämä Gamificate!-täydennyskoulutusohjelma alkoi syksyllä Kajaanissa. Koulutuksen aiheena on pelillistäminen. Tavoitteena on, että osallistuja saa laaja-alaisen näkemyksen pelillistämisen (gamification) teoriaan ja erilaisiin soveltamismahdollisuuksiin. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat hyödyntää pelillistämisen periaatteita oman yrityksensä tai organisaationsa toiminnan kehittämisessä.

Cloudrivenin toimitusjohtaja Jukka Koskenkanto on yksi koulutusohjelman kouluttajista ja asiantuntijoista. Jukan aiheena kurssilla on pelillistämisen soveltaminen työssä, ja hän piti ensimmäisen lähikoulutusrupeamansa Kajaanissa 22.-23.11. Jukka kävi ensimmäisessä kahden päivän koulutuksessa läpi pelillistämisen markkinatilanteen sekä keskeiset käsitteet ja toteutustavat. Urakka jatkuu tammikuussa.

”Osallistujat olivat todella aktiivisia ja sain itsekin paljon uusia ideoita. Koulutuksesta kertyi myös mukava määrä twiittejä, koska keksin pelillistää Twitter-osallistumisen”, kertoo Jukka.

Markkinat ja toimintaympäristö

M2 Researchin ennusteen mukaan pelillistämismarkkina kasvaa tänä vuonna 116 prosenttia ja ensi vuonna 88 prosenttia. MarketsandMarkets on ennustanut, että globaalin pelillistämismarkkinan koko olisi jopa 5,5 miljardia dollaria vuoteen 2018 mennessä. Suurin markkina-alue on Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Aasia heti perässä. Myös Google-hakujen määrä gamification-hakusanalla on kasvanut tasaista vauhtia vuoden 2010 elokuusta lähtien.

Google-hakujen määrä hakusanalla "gamification" on kasvanut tasaisesti.

Google-hakujen määrä hakusanalla ”gamification” on kasvanut tasaisesti.

”Pelillistäminen on iso trendi maailmalla, mutta siihen liittyy myös paljon ylioptimistisia odotuksia, tyhjiä lupauksia ja hypeä samaan tapaan kuin esimerkiksi sosiaaliseen mediaan vielä pari vuotta sitten”, Jukka sanoo. Gamification on tällä hetkellä Gartnerin Hype Cyclen huipulla, mikä tarkoittaa sitä, että odotukset teknologian suhteen ovat paisuneet todella isoiksi.

Avainkysymykset organisaation kannalta

Toimintaympäristö muuttuu yhä kiihtyvällä tahdilla. Yritysten pitää tarkastella strategioita kriittisesti vähintään muutaman vuoden välein ja mahdolliset muutokset täytyy johtaa käytännön työhön nopeammin ja nopeammin. Koska strategian muutokset edellyttävät aina muutoksia myös ihmisten käyttäytymisessä, keskeinen kysymys on, mitä vanhaa pitää unohtaa ja mitä uutta oppia. Toisin sanoen, mitkä ovat sellaisia käyttäytymisiä, joiden avulla organisaatio saavuttaa strategiset tavoitteensa.

Pelillistämisen portaat

Strategian toimeenpanon portaat

 

”Kun halutut käyttäytymiset on selvitetty, täytyy varmistaa, että muutokset myös johdetaan ihmisten arkeen. Tässä kohtaa pelimekanismit astuvat kuvioihin.”

Miten pelillistää?

Jukka esitteli koulutuksessa liiketoiminnan pelillistämisen ydinprosessin, joka koostuu neljästä vaiheesta:

  • Määrittele käyttäytymiset. Mitkä muutokset asiakkaiden, henkilöstön tai kumppaneiden käyttäytymisessä johtavat liiketoiminnan kannalta tavoitteiden mukaiseen lopputulokseen? Tarvitaanko jotain lisää vai pitääkö jostain luopua? Lisätäänkö laatua vai määrää?
  • Käyttäytymisten seuranta. Tarvitaanko käyttäytymisten seurantaan ja kirjaamiseen teknologiaa vai ei? Onko seuranta läpinäkyvää eli näkevätkö kaikki toistensa kirjaukset?
  • Välitön palaute ja palkkiot. Mitä tavoitteiden mukaisesta käyttäytymisestä seuraa? Kokeeko henkilö esim. tekemisen iloa tai paraneeko hänen sosiaalinen statuksensa? Oppiiko hän jotain uutta tai saako hän jonkun konkreettisen palkinnon hyvästä suorituksesta? Annetaanko rangaistuksia käyttäytymisistä, jotka ovat tavoitteiden vastaisia?
  • Tulokset. Mitä tuloksia tavoitteiden mukaisesta käyttäytymisestä seuraisi? Onko henkilö oppinut jotain uutta? Onko hänen tapansa tehdä asioita muuttunut? Onko organisaation taloudellinen tulos tai organisaatiokulttuuri parantunut?

”Pelillistämisen avulla voidaan muuttaa ja ohjata ihmisten tekemistä ja käyttäytymistä, mutta onnistunut toteutus edellyttää aina hyvää suunnittelua ja luovaa ideointia. Syytekijät on myös hyvä selvittää kunnolla tai muuten vahvistetaan pahimmassa tapauksessa sellaisia käyttäytymisiä, jotka eivät ole yrityksen liiketoimintatavoitteiden mukaisia”, Jukka muistuttaa.

Jos haluat selvittää, mitä hyötyä pelillistämisestä voisi olla organisaatiollesi, ota yhteyttä.

Koulutuksesta twiitattua

 

 

 

 

 

Katso kaikki kirjoitukset aiheesta pelillistäminen