Joululahjaksi ymmärrystä. Ja jotain konkreettista.

Harva tekee työtään enää yksin. Työtä tehdään tiimeissä, porukoissa, verkostoissa, taistelupareissa tai vähintäänkin yhteisönä niin, että oma osuus linkittyy vahvasti jonkun toisen työhön. Tämä kaikki tarkoittaa, että ihmisten pitää kommunikoida toistensa kanssa. Mielellään vielä niin, että molemmat ymmärtävät toisiaan ja kykenevät ratkaisemaan ongelmia ilman henkilökohtaisia ristiriitoja. ”Kuuntele, kunnioita, odota ja puhu suoraan”. Sitä kuuluisaa dialogin taitoa.

Silti se meille tuntuu olevan kovin hankalaa aina ajottain. Asioista puhutaan analyyttisellä tasolla, mutta tunneperäiset mutut ja tuntumat voivat jäädä vaivaamaan, tai ihan vain tunne siitä, että omaa näkökulmaa ei otettu asioiden hoidossa huomioon.

Toistensa kanssa työskentelevien ihmisten olisi hyvä ymmärtää, miksi toinen sanoo mitä sanoo ja mitä hän oikeastaan edes tarkoittaa. Joskus ärsyttää toisen asia tai asenne, eikä sitä sanota suoraan. Kommunikointi on ongelma, josta kaikki aina silloin tällöin vaikenevat. Voisiko joku työkalu auttaa tähän keskinäiseen ymmärrykseen ilman, että se tuntuu ylhäältäpäin valmiiksi pureskellulta pakkopullalta?

Näin joulun aikaan moni perhe ottaa esille vanhat kunnon lautapelit, ehkä myös pelikortit ja viettävät laatuaikaa läheistensä kanssa. Pelit naurattavat, suututtavat, saavat ajan lentämään siivillä. Pelaajat oppivat toisistaan ihmisinä ja kuinka toiset reagoivat erilaisiin tilanteisiin, joita peli ja ihmiset sen ympärillä tarjoavat. Miksi tämä laatuaika tulisi rajoittaa vain joulun pyhiin tai sukulaisten kanssa käytäväksi kivaksi? Vietämme työtovereiden kanssa elämästämme huomattavan suuren osan ja työskentelemme yhdessä saadaksemme yhteisiä tavoitteita aikaan, joten yhteinen laatuaika, toisten ymmärrys ja yhteisen työskentelyn käsittely pelaamalla voisi olla aika fiksukin ajatus.

gälliwashere Oy on ottanut tehtäväkseen saada ihmiset puhumaan keskenään merkityksellisistä asioista. Luotamme ihmisten omaan haluun vaikuttaa ja toimia parhaansa mukaan. Uskomme, että ihmisille ei tarvitse kertoa, mitä tehdä, vaan ihmisten tulee itse oivaltaa omat syynsä jonkin asian tekemiseen. Tiedon puute ei ole nykyään enää ongelma kovinkaan moneen työn tai tehtävän tekemiseen. Merkitys, priorisointi, keskinäinen kommunikointi ja viihtyvyys ovat paljon suurempia kompastuskiviä. Näihin kaikkiin pystyy vaikuttamaan dialogia tukevien ja oivalluttavien pelien avulla.

Ehkäpä näin joulun aikana yhteinen kollektiivinen lupauksemme voisi olla yrittää ymmärtää toisiamme hieman paremmin. Sitä kautta ehkä saada paremmin, tehokkaammin, ja luovemmin hommia aikaan.

Ville Häll
Player 1
+358 45 202 0995
gälliwashere Oy
www.galliwashere.com
@galliwashere