Luottamus käy ketteryyden edellä

Media, some ja jopa akateeminen tutkimus ovat innostuneet strategisesti ketteristä yrityksistä ja puhuneet ketterästä yrityskulttuurista viime vuodet. Välillä kyllästymiseen asti. Ketteryyden ihannoinnin taustalla on sama ajatus, minkä vuoksi teflonista tuli suosittu paistinpannun pintamateriaali. Me haluamme helppoutta ja vaivattomuutta!

Sekä omistajat että henkilöstö toivovat yrityksen voivan kasvaa tavoitteisiin sopivasti välttäen pahimmat karikot. Tämä tietää palkalle jatkuvuutta ja yrityksen arvolle kasvua, mutta on ennen kaikkea vaivattomampaa kuin hakea uutta työtä kortistosta käsin tai palautella konkurssin jäljiltä luottotietoja. Kun molemmat osapuolet ovat oivaltaneet toimintaympäristön muutoksen olevan pysyvä olotila, helposti ja ketterästi toteutetuista asiakasta palvelevista muutoksista tulee vaivattomin tapa välttää konkurssi. Harmillisesti julkisen keskustelun edetessä keinoihin, ketteryys tunnutaan ymmärrettävän turhan vastakkaisilla tavoilla. Elinkeinoelämä vaatii joustoa palkkoihin ja työaikoihin. Työntekijät taas peräänkuuluttavat kasvavaa ja ennustettavaa ansiota vähemmillä työtunneilla. Isosta yhteisestä tavoitteesta tuleekin iso yhteinen luottamuksen välipalaksi nauttiva riita.

Jotta yhdestäkään yhtä useamman ihmisen muodostamasta ryhmästä voi tulla toimissaan ketterä, tarvitaan luottamusta. Jos joudut riitelemään joka kerta erikseen puolisosi kanssa siitä, ostetaanko tänään leivän päälle juustoa vai lauantaimakkaraa, perheen ruokkiminen ei ole kovin ketterää. Sen sijaan luottaessasi kumppaniisi ja ollessasi valmis luovimaan joskus vähemmänkin mieluisten juustojen kanssa aamupaloilla perheen ruokkiminen onkin jo melko vaivatonta.

Sama pätee yrityskulttuuriin. Luodaksesi muutospaineista selviävän ketterän yrityskulttuurin panosta ensin luottamuksen vahvistamiseen. Sitä kautta yrityksestäsi tulee väkisin ketterä. Hyvin yksinkertainen viiden kohdan harjoitus luottamuksen vahvistamiseksi sisältää seuraavat toimenpiteet:

  1. Kerro läpinäkyvästi ja jatkuvasti, missä olette nyt ja mihin haluatte mennä
  2. Kerro läpinäkyvästi, mitä kunkin ryhmän jäsenen minimissään tulisi saavuttaa toistuvasti (esim. viikoittain tai kuukausittain), jotta sinne voidaan päästä. Kun kaikki saavuttavat minimin, osa ylittää sen. Näillä ylityksillä saavutetaan suuremmat tavoitteet, joten kannusta ihmisiä etenemään mahdollisimman pitkälle minimin yli.
  3. Pyydä jokaista ryhmän jäsentä seuraamaan itse mahdollisuuksiaan saavuttaa minimitasonsa valitussa rytmissä
  4. Velvoita pyytämään apua, jos eteneminen ei näytä minitason saavuttamiseksi riittävän hyvältä
  5. Ratkaiskaa yhdessä ongelma avunpyynnön jälkeen

Ihmiset luottavat sinuun, jos olet läpinäkyvä toimissasi ja onnistunut antamaan sekä pyytämään apua sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Sama pätee kaikkien muidenkin ryhmän jäsenten kohdalla. Ketteryydeksi luottamus kääntyy, kun rytmistänne tulee riittävän tiivis. Yrityksenne on merkittävästi ketterämpi, jos avunpyyntöjä käsitellään viikoittain kuukausittaisen keskustelun sijaan.

 

Cloudriven & Azets -yhteistyö

 


 

Tiesitkö, että luottamusta voidaan rakentaa myös pelillistämisen avulla. Ilmoittaudu mukaan webinaariimme!