Microsoft Teams: Tiimityön itseisarvo?

Jos haluat tätä kirjoitusta lukiessasi kuulla Microsoft Teams suitsutusta tai ominaisuuslistauksia, olet väärässä paikassa. Teams on hieno juttu, mutta tiimityön kehittäminen on paljon enemmän kuin teknologian valinta.

Moderni tietotyö tiimeissä seuraa tietotyön yleisiä trendejä: Yhä useammalla työntekijällä on tarve kokea työnsä merkitykselliseksi. Tietotyön määrä kasvaa jatkuvasti sekä samalla korostuu tarve tehdä työssään jotain mielekästä. Mielekkyys voi joillekin syntyä mahdollisuudesta innovointiin tai työkokemuksien jakamisesta. Koko organisaation aivovoimaa kannattaa hyödyntää työnkuvasta riippumatta ja kannustaa ideoimaan ja jakamaan hiljaista tietoa. Näin asiantuntijuuden rajat organisaatiossa hälvenevät ja läpinäkyvyys kasvaa.

”Tiimityön toimintatapoja ei voida pakottaa yhteen muottiin”

Tiimityötä varten pitää tarjota yhteiset työkalut, mutta tiimityön toimintatapoja ei voida pakottaa yhteen muottiin, vaan tiimeillä pitää olla mahdollisuus valita, miten he tekevät yhteistyötä.

Tiimityötä tukevien ratkaisujen suunnittelu ei pitäisi olla ensisijaisesti teknologiapäätös. Teknologia toimii mahdollistajana, ei ratkaisuna. Lähtökohtana tulisi olla organisaation toimintatapojen tukeminen ja kehittäminen. Vain perehtymällä organisaation toimintatapoihin ja tutkimalla teknologian tarjoamia mahdollisuuksia voidaan suunnitella toimivia ja tiimien yhteistyötä parantavia ratkaisuja.

Teknologian mahdollisuuksia mietittäessä kannattaa pitää mielessä, että harvoin yhdellä teknologiapalvelulla, -tuotteella tai -ratkaisulla voidaan mahdollistaa tiimien kaikkia toimintatapojen edellyttämiä tarpeita. Tiimit kommunikoivat, jakavat dokumentteja, tekevät muistiinpanoja, suunnittelevat aikatauluja ja paljon muuta. Monesti toimintatavat saadaan mahdollistettua vain useiden teknologioiden avulla. Tärkeää tiimityön ratkaisuja suunniteltaessa on organisaatioiden toimintojen ymmärtäminen ja ratkaisukokonaisuuden hahmottaminen.

Tiimityö ei parane ja kehity pelkällä Teams-palvelun päälle kytkemisellä Office 365-paketista. Kannustan oikeasti miettimään, mitä tiimityön toimintatapojen kehittäminen merkitsee liiketoiminnalle, tiimeille ja yksittäisille tiimin jäsenille. Entä miten tuemme työntekijöitämme yhteisten toimintamallien ja uusien työkalujen käyttöönotossa? Teams on hieno juttu, kyllä vaan, mutta tiimityön itseisarvo se ei ole.


Muotoilemme vuorovaikutteisia työyhteisöjä ja autamme organisaatioita uuden työn sekä toimintatapojen kehittämisessä. Mikäli sinua pohdituttaa teemat aiheiden ympärillä ota yteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai lähetä minulle suoraan viestiä LinkedInissä!

Ota yhteyttä