Yrityksen strategia muuttuu – muuttuuko tekeminen?

En ole koskaan tavannut toimitusjohtajaa, joka olisi sitä mieltä, että oman yrityksen strategia olisi erityisen huono. Hallitukset vapauttavat tällaiset toimitusjohtajat nopeasti tehtävistään etsimään vihreämpinä siintäviä laidunmaita. Sen sijaan olen tavannut lukuisia toimitusjohtajia, jotka kuvailevat strategian toteuttamista haastavaksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulosmittarit eivät värähdä tai ne värähtelevät väärällä taajuudella. Jos keskustelun kääntää tulosmittareista siihen, mitä organisaatiossa oikeasti tehdään strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, vastaus on usein syvä hiljaisuus.

Yrityksiltä puuttuvat tekemisen mittarit. Yrityspäättäjät tuntuvat uskovan, että kun strategiaa muutetaan myös tekeminen muuttuu kuin itsestään. Jos tulokset eivät aikanaan vahvista uskoa, on usein jo myöhäistä tai ainakin hirvittävä kiire pyöräyttää toinen organisaatiouudistus. Näin siitäkin huolimatta, että yleensä johto tietää varsin hyvin, miten tekemistä pitää muuttaa, kun uusi yrityksen strategia otetaan käyttöön.

Todennäköisesti muutoksista ei ole osattu tai haluttu viestiä tarpeeksi yksiselitteisesti henkilöstölle. Pelaajat eivät siis tunne pelin sääntöjä. Jos strategian mukaisesta tekemisestä ei saa palautetta tai tekemistä ei mitata, miksi strategian pitäisi kiinnostaa henkilöstöä? Myyntimies Virtasen myyntiluvut ovat vuodesta toiseen erinomaiset ja hänet valitaan kerta toisensa jälkeen vuoden parhaaksi myyjäksi. Virtanen ei varmasti uhraa ”helppoja” myyntieurojaan työläämpien, strategiaa edistävien kauppojen tekemiseksi, jos hänen suoriutumistaan mitataan ainoastaan kylmillä euroilla.

Uuden strategian toteuttaminen edellyttää aina uhrauksia myös yksilötasolla. Uuden tuotteen myymiseksi on tehtävä aluksi enemmän töitä kuin olemassa olevan. Erityisesti, jos tuote on strategisesti merkittävä ja tuottaa kilpailuetua. Uuden tuotteen ostaminen edellyttää tällöin myös asiakkaalta uuden oppimista.

Esimerkiksi media-alalla asiakas osaa kyllä vanhasta tottumuksesta ostaa yksittäisiä mainoksia printtiin tai kymmenien sekuntien katkomainontaa televisioon, mutta parhaat tulokset takaavan kokonaisratkaisun hankkiminen edellyttää markkinointipäälliköltä jo paljon enemmän vaivannäköä. Kun kyseessä on uusi tuote tai ratkaisu, myyjän on pinnisteltävä aluksi perustellakseen, miksi asiakkaan kannattaa käyttää aikansa ja rahansa uuteen saman vanhan sijaan.

Strategian nopea läpivienti edelyttää uutta lähestymistapaa mittaamiseen ja palautteen antamiseen. Cloudriven on syksystä 2012 saakka rakentanut osin Tekesin tukemana pelijärjestelmää, joka vastaa tähän haasteeseen. Pilotoimme parhaillaan pelijärjestelmäämme asiakkaidemme kanssa. Pelin avulla voimme integroida keskeisten taustajärjestelmien mittarit tekemisen mittareihin. Visionamme on luoda uusi johtamisen media, jonka sisällön ratkaisevat teot.