, ,

Cloudriven ratkaisi Siklan sisäisen tiedonkulun ja viestinnän haasteet

Tiedonkulun ja viestinnän suurimmiksi pullonkauloiksi olivat yrityksen kasvun myötä muodostuneet konsernin maantieteellisesti ja toiminnallisesti hajautetut yksiköt, jotka haluttiin saada yhtenäistettyä viestinnällisin keinoin. Lisäksi tieto haluttiin saada kulkemaan mahdollisimman nopeasti sekä avoimesti.

Microsoft valitsi Cloudrivenin vuoden ohjelmistokehittäjäkumppaniksi

Microsoft on valinnut Cloudrivenin vuoden 2018 ohjelmistokumppaniksi Suomessa Happit palvelullaan. Cloudriven valittiin finalistien joukkoon lähes 3000 hakemuksen joukosta.

Happit iskee vientimarkkinoille Microsoftin kumppaniekosysteemin kautta

Cloudrivenistä ponnistanut stratup yritys TrainEngage Oy laajentaa liiketoimintaansa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa rakentamalla myynti- ja jakelukanavan Microsoftin kumppaniekosysteemiin kuuluvien yritysten kanssa.

#ModernWorkMonday - Sipoon kunta

Vieraana uuden työn muutosprosessia läpikäyvä Sipoon kunta. Keskustelimme CDO Ethel Erikssonin ja Kehittämisasiantuntija Merja Teljamon kanssa muutoksen vaikutuksesta kuntasektorilla. Yhtäläisyyksiä muutokseen havaittiin niin kunta- kuin yksityissektorilla.

#ModernWorkMonday - Hobby Agency - Luovuus työn murroksen tukena

Cloudrivenin #ModernWorkMonday -päivän vieraana vuorossa Hobby Agency Oy:n toimitusjohtaja Jaana Komscha-Härkönen. Hobby Agencyn missiona on yhdistää luova-ala sekä bisnesmaailma keskenään ja käyttää luovuutta työkaluna työhyvinvoinnin johtamisessa.