Cloudriven haastaa Slushissa käsityksiä johtamisesta – ”Unohda keppi, luota porkkanaan”

Suomalaisyrityksissä johtaminen ei ole kannustavaa, väittää Cloudriven Oy:n toimitusjohtaja Jukka Koskenkanto. Hänen mukaansa muutoksiin pitäisi reagoida aiempaa nopeammin ja henkilöstön motivaatioon ja sitoutumiseen pitäisi panostaa enemmän. Merkityksellinen työ ja ketteryys eivät ole vain kasvuyritysten yksinoikeuksia.

Suorituksen johtamisella (performance management) tarkoitetaan liikkeenjohdon kirjallisuudessa organisaation prosessia, jonka tavoitteena on määrätietoisesti ja systemaattisesti parantaa koko organisaation tai yksittäisen ryhmän tai työntekijän suorituskykyä.

Perinteisesti prosessin tärkeimpiä elementtejä ovat olleet kerran pari vuodessa käytävät kehityskeskustelut sekä päivittäiseen johtamiseen liittyvät käytännöt.

”Pelkästään ajatus siitä, että työsuoritusta voisi johtaa erillään työntekijästä, on mieletön. Onnistumiset syntyvät meidän jokapäiväisissä teoissamme. Menestykseen tarvitaan motivoituneita ja sitoutuneita tekijöitä, siis oikeita ihmisiä, sekä oikeita tekoja”, sanoo Jukka Koskenkanto.

Raha ja palkinnot motivoivat työntekijöitä tiettyyn pisteeseen asti, mutta paras motivaattori on kuitenkin kokemus mielekkäästä ja merkityksellisestä työstä. Jotta työ voisi olla merkityksellistä, täytyy työntekijän sitoutua organisaation arvoihin ja strategisiin tavoitteisiin ja ymmärtää, mikä hänen oman työnsä merkitys on organisaation tavoitteiden toteuttamisessa.

Vuosittaiseen tai puolivuosittaiseen suorituksen arviointiin perustuva johtamismalli reagoi liian hitaasti muutoksiin, eikä se kannusta ja ohjaa työntekijöitä tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Kehityskeskusteluissa sekä työntekijä että esimies saavat palautetta omasta toiminnastaan, mutta palautetta pitäisi saada heti, eikä vasta puolen vuoden päästä. Välitön palaute on ainut tehokas tapa kehittää omaa toimintaa, ja omaan työhön liittyvää kannustavaa palautetta voivat hyvin antaa esimiehen ohella myös kollegat.

”Yrityksissä on keskitytty kaivelemaan menneitä sen sijaan, että omasta tekemisestä opittaisiin ja muutettaisiin toimintaa sen mukaan. Pitäisi ohjata tulevaisuuden tekemistä, eikä tyytyä vain toteamaan eilisen virheitä”, kertoo liiketoimintajohtaja Antero Törhönen.

Antero ja Jukka esittelevät Cloudrivenin uutta Habit for Performance Management -tuotetta SLUSHissa tiistaina 18.11. Habit tekee suorituksen johtamisesta ketterää ja sosiaalista ja tuo suorituksen johtamisen osaksi henkilöstön jokapäiväistä työtä.

”Ketteryys ei ole kasvuyritysten yksinoikeus. Isokin yritys voi reagoida muutoksiin nopeasti ja innostaa henkilöstöään parempiin suorituksiin. Näistä lähtökohdista aloitimme Habitin rakentamisen”, kertoo Jukka.

Lisätietoja:

www.cloudriven.com/slush

Jukka Koskenkanto, toimitusjohtaja, puh. 050 560 4607, jukka.koskenkanto@cloudriven.fi, @koskenkanto
Antero Törhönen, liiketoimintajohtaja, puh. 050 528 1678, antero.torhonen@cloudriven.fi, @TorhonenA