Liiketoiminnan transformaatio – B2B-myyjästä verkoston orkestroijaksi

Ajankohtainen liiketoiminnan transformaatio ”business transformation” on minulle (taustani ICT-bisneksessä) tarkoittanut ensin muutosta tuotemyynnistä ratkaisu- ja palvelumyyntiin. ”Toisessa aallossa” tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen myynti laajeni toimintojen ja prosessien ulkoistukseen. Asiakasrajapintani laajeni asiakkaan IT-osastolta liiketoimintajohtoon samalla kun ICT:stä tuli entistä keskeisempi osa asiakkaiden bisnestä. Parhaimmillaan myymämme ratkaisut ja palvelut olivat osa asiakkaan omille asiakkailleen myymää ratkaisu- ja palvelukokonaisuutta. Muutoksessa myyjän roolin, vaatimuksien ja toimintatapojen on täytynyt muuttua samassa tahdissa.

Myynti

Myyjä ei todellakaan voi enää olla ”yksinäinen susi”. Moderni myyjä on monipuolinen liiketoimintaosaaja ja verkoston orkestroija. Menestyäkseen ei riitä että tuntee tuotteensa ja niiden ominaisuudet vaan myyjän tulee tuntea asiakkaan liiketoimintalogiikka, haasteet ja ymmärtää päätöksentekoa ja osata verkostoitua. Hänen tulee lisäksi ymmärtää miten hänen edustamansa tuotteet, ratkaisut ja palvelut tuovat arvoa asiakkaan liiketoiminnalle. Myynti on tiimityötä ja johtamistehtävä jossa myyjä, oman tekemisen lisäksi, orkestroi verkostoaan. Myyjä johtaa asiakkuutta ja myyntihankkeita, hän vaikuttaa asiakkaiden ajatteluun sekä orkestroi oman organisaationsa asiantuntijoita ja johtoakin kohti yhteistä päämäärää – tuoda lisäarvoa asiakkaille.

Menestyäkseen ei riitä että tuntee tuotteensa ja niiden ominaisuudet vaan myyjän tulee tuntea asiakkaan liiketoimintalogiikka, haasteet ja ymmärtää päätöksentekoa ja osata verkostoitua.

Moderni myynti vaatii paljon organisaation osaamiselta, järjestelmiltä ja toimintatavoilta. Kaikki tämä edellyttää kykyä oppia, tunnistaa tilanteita ja mahdollisuuksia sekä kykyä hyödyntää ne. Cloudrivenissä tarjoamme asiakkaillemme digitaalisia työympäristöjä ja otamme hyödyt irti tietotekniikan mahdollisuuksista. Tarjoamme ratkaisuja monikanavaisen asiakaskokemuksen johtamiseen, vuorovaikutteisen työyhteisön muotoiluun ja kannustavasti muuttuvan ja oppivan organisaation haasteisiin. Emme pelkästään tarjoa modernin teknologian sovellusratkaisuja vaan myös välineet muutoksen läpiviemiseen, henkilöstön osaamisen ja toimintatapojen muutoksen huomioiden.

Miten ostamisen ja myynnin muutos näkyy sinun liiketoiminnassasi?
Millaista osaamista myyjiltä jatkossa vaaditaan? Entä miten teknologia voi auttaa saavuttamaan parempia tuloksia?

Haluatko keskustella, vaihtaa ajatuksia ja oivaltaa lisää? Kommentoi tai ota yhteyttä.
Mietitään yhdessä miten teknologiaa voi hyödyntää ja toteuttaa työntekijän kannalta mielekkään ympäristön ja samalla jalkauttaa organisaation strategian ja toimintamallit? Ota yhteyttä!

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false”]