Kulttuurierojen keskellä – johtamista Aasiassa ja Euroopassa

Juuso HämäläinenViimeisten 18 kuukauden aikana minulla on ollut hieno mahdollisuus vastata tiimeistä sekä Euroopassa että Aasiassa, ja ajattelin jakaa muutamia asioita, joita olen tässä prosessin aikana oppinut muutoksen johtamisesta.

Kun puhutaan johtamisesta eri kulttuureissa, yleensä ensimmäisenä törmää ihmisiin, jotka vähättelevät tai epäilevät sitä, että yhdessä kulttuurissa toimivia johtamisen periaatteita voisi soveltaa myös toisessa kulttuurissa. Jos ihmisellä ei ole ymmärrystä eri kulttuureista, hän yrittää luokitella vieraan kulttuurin ihmisiä erilaisten ennakkoluulojen ja stereotypioiden perusteella. Ihmisten johtaja kuitenkin ymmärtää, että eri kulttuureja edustavien työntekijöiden arvot saattavat olla erilaiset, mutta ihmisinä heillä on samat tarpeet ja tunteet kuin meillä kaikilla muillakin.

Itse noudatan omassa johtamisessani seuraavia periaatteita:

 • Ole inhimillinen. Puhu avoimesti tunteista ja odota samaa myös muilta.
 • Rakenna luottamuksen ilmapiiri ja anna johdettaville riittävästi itsenäisyyttä.
 • Keskity suuriin linjoihin ja suuntaan.
 • Välitä, mutta vaadi. Ota ihmiset ja heidän tunteensa ja tarpeensa huomioon, mutta nosta koko ajan rimaa korkeammalle. Kohtele ihmisiä niin kuin he olisivat juuri saavuttaneet parhaansa, äläkä päästä heitä heidän mukavuusalueelleen.
 • Muista antaa tunnustusta ja ole kiitollinen onnistumisista.

Moni kertoi minulle, että nämä periaatteet eivät varmasti toimisi Aasiassa, koska:

 • ihmiset pelkäävät epäonnistumisia, eivätkä uskalla edes yrittää.
 • johtajalla pitää olla vastaus kaikkiin kysymyksiin.
 • työntekijät eivät kerro huolistaan henkilölle, joka on valta-asemassa.

Onnistuin kuitenkin saamaan aikaan hienoja tuloksia myös Aasiassa noudattamalla vain muutamia johtamisen ja ryhmädynamiikan perusperiaatteita. Patrick Lencioni on määritellyt viisi tiimin toimintaan keskeisesti vaikuttavaa häiriötekijää:

 • Luottamuksen puute johtaa haavoittumattomuuteen. Voit ratkaista tämän näyttämällä esimerkkiä ja paljastamalla omat haavoittuvuutesi.
 • Konfliktien välttely johtaa valheelliseen tasapainotilaan, jossa ihmiset eivät uskalla olla eri mieltä, koska pelkäävät kasvojensa menetystä. Johtajan tehtävä on kaivaa esiin konfliktit, jotta erimielisyydet voidaan kertoa ääneen.
 • Sitoutumisen puute johtaa monitulkintaisuuteen. Johtajan pitää vaatia selkeyttä ja ratkaisuja asioissa, jotka kuuluvat johdettavan henkilön vastuualueisiin.
 • Tilivelvollisuuden välttely johtaa heikkoon laatuun. Johtajan pitää kohdata vaikeat asiat ja vaatia johdettaviaan olemaan tilivelvollisia omasta käyttäytymisestään että tuloksistaan.
 • Tulosten huomiotta jättäminen johtaa itsekeskeisyyteen. On tärkeää pyrkiä kohti yhteisiä tavoitteita, jolloin tiimin menestys auttaa myös yksilöitä menestymään.

Kaikki nämä tekijät ovat tismalleen samoja Aasiassa ja Euroopassa. Myös ratkaisut niihin ovat lähes samoja: johtajan pitää näyttää esimerkkiä, olla aloitteellinen ja inhimillinen, siis ihminen. Itselleni suurin eroavaisuus ja vaikein asia ihmisten johtamisessa Aasiassa oli rakentaa koko tiimin kesken syvä luottamus, jotta ihmiset uskaltaisivat ottaa ryhmässä puheeksi huolensa, eriävät mielipiteensä ja epävarmuutensa.

Tällaisessa tilanteessa voi kokeilla esimerkiksi seuraavia kikkoja:

 • Henkilökohtaisten tarinoiden avulla on helppo tutustua ihmisiin työn ulkopuolella. Johtaja voi aloittaa kertomalla oman tarinansa.
 • Palauteistunnot, joissa käsitellään sekä onnistumisia että kehityskohteita. Voivat olla aluksi anonyymejä, mutta vähitellen pitäisi pyrkiä kasvokkaiseen palautteenantoon.
 • Kiitosten ja ”fiilisten” käsittely kokouksen päätteeksi omana käsittelykohtanaan, jotta muistetaan kiinnittää huomiota myös asioihin, jotka eivät liity suoraan tuloksiin.

Samojen johtamisperiaatteiden käyttäminen sekä Aasiassa että Euroopassa on tähän asti tuottanut erittäin hyviä tuloksia: tiimin sitoutuminen on noussut merkittävästi ja tulokset ovat parantuneet. Omien kokemusteni pohjalta uskon, että avain hyvään johtajuuteen löytyy siitä, että ottaa huomioon ihmiset sekä heidän tunteensa kaiken kulttuurisen kuorrutuksen takaa.

Kirjoittaja työskentelee F-Securen IT-palveluista vastaavana Senior Managerina Suomessa sekä Malesiassa ja auttaa johtajia kehittämään omaa osaamistaan coachaamalla, kuuntelemalla ja haastamalla. Juuson löydät myös LinkedInistä.