Merkityksellinen työ on paras lääke sitoutumiskammoon

Engaged Workers'Millaisia tuloksia uskaltaisit odottaa jääkiekkojoukkueelta, jossa kokoonpanoon kuuluvista pelaajista 2,6 on kiinnostunut laittamaan kaikkensa peliin joukkueen eteen, 12,6 ei välitä lopputuloksesta ja 4,8 odottaa rantapalloja jäälle? Tai eduskunnasta, jossa 26 kansanedustajaa rakentaisi parempaa Suomea, 126 leimaisi kuvitteellisen kellokortin ja 48 valittaisi tyytymättömyyttään syöden muiden motivaation rippeitä? Nykyhallituksessa on muuten 17 ministeriä.

Gallupin tutkimuksen mukaan työntekijöiden sitoutumisella on merkitystä yrityksen tuottavuuden kannalta. Aineiston perusteella organisaatiot, joissa oli 9,3 sitoutunutta työntekijää yhtä myrkynkeittäjää kohden, saavuttivat 147 prosenttia paremman osakekohtaisen tuloksen kuin kilpailijansa.

Yrityspäättäjän mielenkiinnon pitäisi siis herätä, mutta sitoutumisen luulisi olevan myös yksilön intresseissä. Sitoutuneet työntekijät tunsivat nimittäin kolme kertaa todennäköisemmin elämänsä muutoinkin kukoistavan. Miksi siis kammoksua innostumista ja sitoutumista?

Mistä lääkkeet sitoutumiskammoon?

Uskomme sitoutumiskammon töissä helpottavan, jos ihminen tuntee tekevänsä merkityksellistä työtä. Mielestämme työ on merkityksellistä, jos työntekijä

1) arvostaa työyhteisön yhteistä päämäärää,
2) ymmärtää työtehtäviensä yhteyden päämäärään
3) saa rakentaa menestystään vahvuuksiensa varaan,
4) vastaanottaa arvostavaa, mutta ohjaavaa, palautetta esimiehiltä ja lähimmiltä kollegoilta onnistumisista ja epäonnistumisista ja
5) saa mahdollisuuden vaalia fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan muun muassa liikunnalla, riittävällä levolla ja terveellisellä ravinnolla.

Gallupin tutkimuksessa ohjenuoriksi nostetaan panostukset oikeisiin rekrytointeihin, työntekijän vahvuuksien ja työtehtävien yhteensovittamiseen ja hyvinvointiin.

Janne kirjoitti kesäkuussa tavastamme annostella lääkkeitä sitoutumiskammoon oman työmme osalta Cloudrivenillä. Hän nosti esiin kolme tärkeää näkökulmaa:

1) Johda viikkoja, älä vuosia
2) Valitse kolme asiaa, jotka lupaat saada viikon aikana valmiiksi
3) Motivoi luomalla positiivista sosiaalista painetta

Ensimmäinen kohta unohtuu monessa organisaatiossa, sillä usein johtaminen keskittyy tuloslukuihin taustalla olevien syytekojen sijaan. Erilaisia toimenpideohjelmia saatetaan silti käynnistää, jos komiteamietinnöt niitä tukevat. Tärkein kuitenkin unohtuu. Nimittäin ne toimenpiteet. Tällöin lopputulemana on tyypillisesti matriisissa ja linjassa yhtäaikaisesti toimivaksi suunniteltu organisaatiokaavio höystettynä kuvauksella pääprosesseista yksityiskohtaisine aliprosesseineen, uusi tietojärjestelmä IT-osaston ylläpidettäväksi tai kehitysehdotuksia sisältävä esiselvitysraportti. Vastaavasti organisaatioissa, joissa yhteisiin tavoitteisiin todella sitoudutaan, töitä tehdään joka viikko hieman toisin kuin ennen oli tapana. Tämä osoittaa samalla, että

a) johto on onnistunut kommunikoimaan yhteisen päämäärän kiinnostavasti ja määrittelemään viikkotasolla kriittiset teot yhdessä henkilöstönsä kanssa,
b) tekemisen muuttamiseksi vaadittu arvostava mutta ohjaava palaute on annettu sitä kaipaaville.

Suurin osa meistä haluaa olla sanojensa ja lupaustensa mittaisia. Niinpä viikolla valmistuvien asioiden lupaaminen ääneen saa useimmat meistä ponnistelemaan sen eteen, että seuraavalla viikolla ei tarvitse selitellä. Ainakaan toistuvasti viikko toisensa jälkeen. Läpinäkyvys ja valinnan mahdollisuus yhdistettynä kehittävään ja mieluisaan palkitsemiseen luo sopivan positiivisen paineen hoitaa viikon hommat kunnialla.

Blogipostauksen toinen osa julkaistaan viikolla 36.