Posts

Yksi Microsoft Ignite 2021 julkistuksista oli se, että Power Automate Desktop on jatkossa ilmainen kaikille Windows 10 -työsasemakäyttäjille. Cloudriven-teknologiajohtaja Terho Antila kertoo pähkinänkuoressa, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

Microsoft IT-ammattilaisille suunnattu teknologiaseminaari Ignite pidettiin tänäkin vuonna pelkästään verkossa ja Cloudriven oli siellä.

Kahden viikon kuluttua alkaa uuden vuoden myötä samalla uusi vuosikymmen. Vuodenvaihteisiin ja erityisesti vuosikymmenten vaihteisiin, liittyy tyypillisesti jostakin vanhasta luopumista ja ajatuksia uusista tuulista. Niin tälläkin kertaa.

Nykyaikaisessa organisaatioissa suurin potentiaali kilpailukyvyn, asiakastyytyväisyyden sekä tuottavuuden kannalta on tietotyön alueella. Keskeistä on miten ymmärrämme asiakkaan tilannetta ja tarpeita. Miten asiakkailta saatua tietoa ja palautetta hyödynnetään ja millaisiin johtopäätöksiin sen perusteella päädytään. Miten tuotetaan asiakkaille lisäarvoa. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti haaste on, miten yksilöt ja organisaatiot pysyvät mukana, oppivat, kehittävät toimintaa ja kykenevät hyödyntämään parhaita käytäntöjä.

Minulla on (työurani aikana) ollut mahdollisuus työskennellä osaavien asiakasorganisaatioiden kanssa. Olen ollut myymässä ja toteuttamassa liiketoiminta- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja tietotyön ja tiedonhallinnan alueella Suomessa ja maailmalla. Olen tiedonhallinnan tarjoomakehitystä vetäessäni tuotteistanut ratkaisuja ja päässyt liiketoimintajohtajana “syömään omaa lääkettä” toteuttamalla asioita käytännössä. Muutoksen haasteet ovat tulleet tutuksi niin johdon, työntekijän kuin teknologiankin näkökulmasta.

Yhteistyö Cloudrivenin kanssa advisorin roolissa mahdollistaa kokemukseni hyödyntämisen asiakashankkeissa. Kiinnostus- ja osaamisalueeni on, mitä teknologialta voi vaatia ja odottaa liiketoiminnan näkökulmasta ja miten eri työkalut toimivat parhaalla tavalla yhteen käyttäjän näkökulmasta niin, että laadukas asiakastyö ja organisaation tavoitteet toteutuvat.

Koen, että Cloudrivenin ratkaisuissa tämä yhdistyy hienosti. Ratkaisut yhdistävät liiketoiminnan tarpeet ja teknologian mahdollisuudet. Ne tuovat asiakkaille arvoa mahdollistamalla tietotyöläiselle luontevan ja loogisen työskentely-ympäristön, mielekkään työn ja sitä kautta asiakkaille paremman palvelukokemuksen. Vuorovaikutteinen työskentely mahdollistaa työssä oppimisen, innovaatiot ja parhaiden käytäntöjen levittämisen organisaatioon kaikissa toiminnoissa; myynnissä, projekteissa, palveluissa ja tukitoiminnoissa läpi koko organisaation. Pelillistetty muutoksen kannustava johtaminen tukee johdon tavoitetta strategian jalkautuksessa ja organisaation osaamisen jatkuvassa kehittämisessä.

Haluatko keskustella ja kuulla lisää, miten teknologiaa voi hyödyntää ja toteuttaa työntekijän kannalta mielekkään ympäristön ja samalla jalkauttaa organisaation strategian ja toimintamallit? Ota yhteyttä!

DI Jussi-Pekka ”JP” Wirta aloittaa Cloudrivenillä huhtikuussa. JP vastaa Cloudrivenin modernin työn, sähköisten työympäristöjen ja Office 365 -ratkaisujen liiketoiminnasta.

Olen innoissani, jännittynyt ehkä myös hieman peloissani. Olen päättänyt lähteä yrittäjäksi muotoilemaan suomalaista työympäristöä – luomaan tulevaisuuden toimistoja, jotka varmistavat tietotyön mielekkyyden ja tiimien tuottoisamman toiminnan.

Vanhempani muistavat varmasti vielä päivän, kun ala-asteemme kokoontui juhlalliseen vanhempainiltaan. Helsingin Sanomien 100-vuotisjuhlavuonna kustannettiin kirja oppilaiden, tulevaisuuden tekijöiden, odotuksista aikuisuuteen. Itse opetusministerin läsnäollessa eräs ääneen luettu kirjoitus koosti odotukset 30 vuoden päähän seuraavasti: “Nyt tehty tulevaisuuden toimisto on paljon hienompi kuin yli 30 vuotta sitten tehty”. Innostuksen kirjoitukseeni olin saanut isältäni, jonka sen hetken teema oli tila johtamisen välineenä Digital Equipment Corporationin (DEC) silloin ainutlaatuisia ajatuksia toteuttavan Office of the Future yhteydessä.

Sittemmin isäni on luonut uraa organisaatioiden parissa auttaen niitä ymmärtämään hierarkisen johtamisen ja osa-optimoituvien prosessien haitat. Interaktiivisella pelillä hän on auttanut organisaatioita oivaltamaan sekä muutoksen tarpeen että mahdollisuuden ja sen kuinka organisaation tehokkuus ei tule tekemällä enemmän, vaan tekemällä vähemmän vääriä asioita. Hän on ollut mukana muotoilemassa satojen yritysten ja organisaatioiden prosesseja varmistaakseen asiakasarvon virtaviivaisen tuoton läpi organisaatiotoimintojen.

Teollisen tuotantoprosessin muutoksessa päästään pitkälle johdon osaamisella. Kuitenkin tieto- ja palveluprosesseista puhuttaessa, pelkkä johdon tietoisuus ei riitä. Uusi tapa on tuotava osaksi yksilön arkipäivää. Onnistuakseen tietotyön muutos vaatii tuekseen niin nykyaikaista yhteistyön teknologiaa kuin toimintakulttuurin avointa ketteröittämistä. Mutta mitä suurimmassa määrin se vaatii kannustavaa ohjausta työntekijän prioriteetteja kohtaan, jopa toiminnan pelillistämistä.

Tulevien yhteistyökumppanien kanssa uskomme, että loistavia asiakaskokemuksia luodaan mielekkään työn kautta. Keskeisesti tällä muutoksen polulla tulee tapahtua kolme asiaa:

  1. Antaa oivalluttava herätys muutoksen tarpeesta, auttaa ymmärtämään muutoksen taloudellinen merkitys ja luoda yhteinen kieli suunnan saavuttamiseksi.
  2. Tuoda asiakkaan ääni osaksi organisaation toimintaa ja varmistaa jatkuva oppiminen.
  3. Mahdollistaa yksilötason jatkuva muutos ja voimaannuttaa kaikki tekemään oivalluksia, joista luodaan menestyksen innovaatioita.

Olemme luomassa toimijaa, joka tarjoaa kattavan palvelukentän tukemaan näitä tarpeita, niin SaaS-sovellusten kuin konsultaation keinoin. Jo lähes 30 vuotta sitten uskoin, että tulen olemaan mukana toteuttamassa legendaarista Office of the Futurea paremman työpaikan tietotyöläisille. Silloin en kuitenkaan voinut tietää työkalujen muuttuvan betonista ja huonekaluista digitaalisiksi verkostomaisen yhteistyön palveluiksi. Nyt digitalisaation noustessa toiminnan valtavirtaan on tullut aika luoda pitkään kypsynyt visio todeksi.

Olen innoissani. Kutsun kaikki tervetulleeksi tälle yhteiselle matkalle kohti parempaa tietotyön työpaikkaa. On aika oivalluttaa ja sitoa organisaation kaikki osapuolet muutokseen uuden aikakauden vallatessa toimintaympäristömme.

Tänään on loppuelämäni ensimmäinen päivä…