Tiellä kohti parempia asiakaskokemuksia, matkaseura merkitsee – Kiitos kaikille kyydissä olleille vuonna 2016!

Upeita asiakkaita, kumppaneita ja tiimiä rakentaneita yksilöitä. Kasvua kuvastavat käyrät osoittavat yläviistoon. Pian taakse jäävä vuosi on siis lopulta kaikilla mittareilla ollut erinomainen. Vuoden lähestyessä loppuaan on mainio hetki kerrata menneen vuoden oppeja ja raottaa hieman verhoja tulevan vuoden osalta. TOP 5 teemaa vuodelta 2016 on tarkoitettu opiksi, iloksi ja lupaukseksi ensi vuodelle

Cherry pickereille voimme sanoa, että hyvin meni, mutta blogitekstien tiivistämisessä on vielä työtä J

#1 Palvele parhaita organisaatioita ja kehity

Palvelimme tänä vuonna noin 100 asiakasorganisaatiota ja näiden lisäksi lukuisia tulevaisuudessa meihin luottavia. Meillä on ollut etuoikeus löytää joukko kannustavista työympäristöistä kiinnostuneita organisaatioita sekä heidän vastuunkantajiaan, jotka kieltäytyvät uskomasta, etteikö huippuasiakaskokemus, tyytyväiset työntekijät ja oikeaan suuntaan osoittavat taloudelliset mittarit olisi mahdollinen saavuttaa kaikki yhdessä. Tästä oivallinen esimerkki on Fonectan 02-palvelu, jonka kanssa yhteistyössä syntynyt Pojopörssi voitti keväällä Henry ry:n ja Ilmarisen järjestämän ”Vuoden henkilöstöteko” –kilpailun onnistuen mitattavasti näissä kaikissa. Vastaavia esimerkkejä asiakkaamme tavoitteisiin ja toimintaan sovitetuista tänä vuonna käyttöönotetuista kannustavista ja aikaa olennaiseen vapauttavista ratkaisuista on tänä vuonna syntynyt ilahduttava määrä sekä Suomessa että kansainvälisillä areenoilla. Näistä muutama nosto kuvaamaan ratkaisuitamme:

 • Santa Monica Networksin onnistunut myynnin johtamisen kehittäminen ja sitä tukeva Virta CRM järjestelmä ja useat loppuvuodesta suoritetut Vuolas CRM käyttöönotot
 • Zurichin kaupungin ja Energiaviraston innovatiivinen tapa tukea sovelluksen käyttäjiä kouluttamalla heitä suoraan sovelluksessa silloin, kun tarve on
 • Motivireen tuhansia ihmisiä parempaan hyvinvointiin ohjanneet verkkovalmennukset
 • Osaamisen ja kulttuurin kehittämisen ratkaisut tuoreissa kasvuyhtiöissä (Smarp, Vainu) ja perinteikkäissä yrityksissä
 • O365 –pohjaiset työympäristöt ja niiden osat mm. MTV:n mediamyynnin tukena, Kotipizzalla, terveysalan toimijoilla jne

On ollut hieno huomata, miten toteutetut ratkaisut ovat tuottaneet hyötyjä asiakkaillemme.  Parhaat organisaatiot eivät luonnollisesti tyydy vähään. Heidän kanssaan toimiessamme olemme saaneet nauttia mahdollisuudesta haastaa osaamistamme ja käyttämiämme teknologioita jatkuvasti. Tämä luo yksin tuotekehityskammiossa pyöritettyä prosessia nopeammin tien kasvulle ja kehittymiselle. Haluamme panostaa ensi vuonna vieläkin enemmän dialogiin asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseksi. Ymmärrys kääntyy aikataulujen kautta tarjoomaksi ja vauhdittaa seuraavia askeleitamme kohti kansainvälisesti toimivaa yhtiötä.

2# Luota ihmisiin ympärilläsi

Henkilöstömäärämme on kasvanut tämän vuoden aikana yli 50 %. Saavutimme yhtiönä työntekijämäärällä mitaten n. 20 hlön kokoluokan, jossa oli valittava joko kontrolliin tai luottamukseen perustuva johtamismalli. Päätimme valita luottamuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa yksilötasolla seuraavaa:

 • Jokaisella Cloudriveniläisellä on vastuu pyytää apua, jos hänelle annetut standardit uhkaavat jäädä toteutumatta. Avunpyynnön tullessa ratkaisemme ongelman yhdessä sen sijaan, että jättäisimme ihmisen yksin.
 • Jokaisella meistä on vastuu kiittää saadusta avusta viikoittain. Maanantaipalaverit on mukava aloittaa kiitoksia läpikäyden myönteisessä hengessä.
 • Kiitämme lisäksi oman työn viikkotason suunnittelusta ja määrätyistä muista yhtiön tavoitteita palvelevista tekemisistä.

Huippulahjakkaassa ja intohimoisessa jengissä syntyy toisinaan pieniä konflikteja, emmekä mekään niiltä ole välttyneet tai välty tulevaisuudessakaan. Luottamuksen osoitus ja selvät yhteiset periaatteet avunpyytämiseen sekä antamiseen minimoivat kuitenkin riskin väärinymmärryksestä ja yksinolon tunteesta toimialalla, jossa on tyypillistä viettää paljon aikaa asiakkailla tai etätyöpisteellä. Näin ristiriidat ovat ratkottavissa nopeammin. Panostuksemme luottamukseen on tuottanut hyvää taloudellista tulosta ja siten mahdollisuuksia investoida kasvuun.

Uskon, että toimintatapamme on alkanut näkyä myös rekrytoinnissa valttina. Seuraava uusi Cloudriveniläinen aloittaa tammikuun alussa Microsoft ekosysteemissa eeppisen maineen rakentaneen Ilija Lazarovin liittyessä tiimiimme teknologiajohtajaksi. Hän on tullut tutuksi teknologiaihmisten lisäksi monelle muullekin Cloudriveniläiselle myös sisäisestä ”Pojopörssistämme”, josta hänen aikaansa oli aiemmin palkinnoksi hankittavissa.

Jatkamme valitsemallamme tiellä luottamukseen pohjautuvana organisaationa ja olemme päättäneet olla ensi vuonna vielä parempi esimerkki toisenlaisesta tavasta johtaa tietotyötä.

#3 Etsi sopivimmat kumppanit verkostoosi

Asiakkaan tarpeeseen sopivimman ratkaisun löytäminen on luottotoimittajan tärkein tehtävä. Toisinaan ratkaisu syntyy täysin itse tuottaen, mutta yhä useammin voima on verkostossa. Jokaisen asiakkaamme perimmäinen syy käyttää palveluitamme liittyy tavalla tai toisella ihmisten toimintatapojen muutokseen. Cloudrivenin tavoitteena onkin toimia ihmisiä ja liiketoimintaa ymmärtävänä sovellusten toimittajana ja niiden hyödyntämiseen keskittyvänä kumppanina. Haluamme luoda kannustavia digitaalisia työympäristöjä meille analogisille ihmisille.

Koska asiakkaamme tarve teknologialle tai sen hyödyntämiselle on pohjimmiltaan toimintatavan ylläpitoon tai muutokseen liittyvä, on luontevaa toimia verkostossa samaa teemaa eri näkökulmasta lähestyvien toimijoiden kanssa. Joskus parhaaseen lopputulokseen päästään, kun toimitiloihin erikoistunut toimija luo toiminnan muutokselle puitteet toimitilojen osalta, infrapalveluita toimittava taho luo edellytykset toimiville työvälineille, sovellustoimittaja ihmisten käyttöön tuleville järjestelmille ja hyvinvointivalmennusyhtiö auttaa sparraamaan koko henkilöstöä parempaan hyvinvointiin muutosten keskellä. Päättyvän vuoden aikana verkostomme on laajentunut ja useimmiten vastaan tulevien kysymysten ympäriltä syventynyt.

Suomen kokoisessa markkinassa sorrutaan usein tekemään kaikki itse. Asiakkaan etu se ei välttämättä ole. Tämän vuoksi olemme panostaneet ja panostamme vastaisuudessakin a) laajaan ymmärrykseen asiakkaidemme tarpeista, b) niihin eri näkökulmista parhaita ratkaisuja tuottavien toimijoiden tuntemukseen ja c) kansainvälistymiseen omien toimipisteiden (esim. syksyllä avattu Meksikon toimistomme) tai kumppaneiden kautta.

Lopulta asiakkaan tekemien päätösten arvo mitataan siinä, miten työ muuttuu ja muuttunut työ tuottaa.

#4 Toimi tänään, mutta pidä tulevaisuus mielessä

Muutoksen omassa tulevaisuudessa voi tehdä vain toimimalla nyt toisin kuin aiemmin. Kasvustrategiamme eteni tänä vuonna hyvin, mutta haluamme päästä ensi vuonna vielä pidemmälle. Onnistumisen lisäksi harjoitimme itsekritiikkiä ja tunnistimme selvän parantamisen paikan kommunikaatiossa ja sen myötä tänään tehtävissä asioissa. Meidän tapauksessamme ensi vuonna avainasemassa ovat

 1. vuosittain uusittava koko henkilöstölle tarkoitettu verkkoperehdytysmateriaali,
 2. vapaamuotoisemmin yhdessä vietetty aika,
 3. kuukausittaiset keskustelut jokaisen tekijän kanssa ja
 4. viikoittaiset yhteiset hetket koko porukalla.

Teknologia tätä tukemaan löytyy omasta tarjoomasta, eivätkä toimintamallitkaan aivan uusia ole. Siitä huolimatta vielä tätä vuotta paremmalla systematiikalla ja eheämmällä viestillä etenemisemme olisi ollut nopeampaa. Osa yhteisistä hetkistä peruuntui kiireessä, alkuvuodesta oma perehdytysmateriaali oli varsin puutteellista ja henkilökohtaiset keskustelut perustuivat liikaa ”tarpeeseen”. Tällöin osa porukasta oli aina vähän tarinasta ja tilanteesta ulkona, jonka vuoksi paikoin tämän päivän tekemisen ja tulevaisuuden tavoitteiden välinen yhteys saattoi kadota.

Koska tarina yhteisestä tulevaisuudesta on tehokas (itsensä) johtamisen väline, haluamme varmistaa, että se välittyy riittävän samanlaisena kaikkien kertomana ja ohjaa tekemään tulevaisuuden tavoitteita tukevia valintoja vieläkin paremmin päivittäisessä työssä. Näin siitä tarinasta tulee melkein huomaamatta totta. Sen vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota ensi vuonna viestin eheyteen ja tilaisuuksiin kertoa sitä.

#5 Nauti tuloksista

Saavutimme tänä vuonna paljon. Sekä yhdessä että yksilöinä. Aiheitamme juhlaan olivat mm:

Cloudrivenin tarinan alussa muistimme juhlia miltei aina, kun aihetta oli. Toisinaan juhlatunnelmaa kohotti Anun leipomat loistavat kakut ja toisinaan perinteinen kupliva juhlajuoma. Alun jälkeen muutos kasvuyhtiöksi vei kuitenkin huomiota ja erilaisten virstanpylväiden juhliminen niille sopivalla tavalla jäi liian vähäiseksi. Aiheet ja tulokset luodaan yhdessä, joten yhdessä niitä kannattaa juhlistaakin. Haluamme panostaa ensi vuonna työn lisäksi sen tuottamien tulosten juhlistamiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Kun ensivuoden hautumassa olevat juhlan aiheet valmistuvat, syytä tiimin kiittämiseen on vielä tätä vuotta enemmän! Uskon, että erityisen usein asiakkaan tiimin kanssa yhdessä 🙂