Mikä myyjää motivoi?

Lumihuippuiset tunturit ja sinisenään jatkuva taivas – tästä eivät pääsisäisloman maisemat parane. Itselläni oli mahdollisuus siirtää toimisto pariksi päiväksi pohjoiseen pääsiäisenä: Lapissa vietetyn loman yhteydessä oli myös hyvä tilaisuus kartuttaa hiihtokilometrejä sekä valloittaa Ylläksen rinteet. Vaikka koira ei karvoistaan pääse ja työminä oli siis osittain Lapissa mukana, ei laduilla haitannut hiihtelyn sivussa hieroa vähän kauppaakin.

Työelämä on tänä päivänä muutoksessa. Työn ja vapaa-ajan ero on hälventynyt ja odotukset sekä arvot työelämää kohtaan muuttuneet. Jo kuluneeltakin kuulostavat fraasit siitä, kuinka jokainen haluaa kokea tekevänsä jotain merkityksellistä, tuntea päivittäisiä onnistumisia sekä kehittyä jatkuvasti eivät voisi käytännön tasolla olla enempää totta.

Tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät saavat aikaan parempia tuloksia ja työntekijöiden sitouttaminen onkin yksi päivänpolttavista aiheista. Näin ollen työnantajalta vaaditaan usein vastaan tulemista ja entistä enemmän joustavuutta ja inhimillisyyttä. Sitouttamisen takana ei tulisi olla ainoastaan halu säilyttää työntekijät mahdollisimman pitkään, vaan myös saada luovat ja osaavat ihmiset toimimaan organisaation tavoitteiden hyväksi. Harmillisin fakta on, että organisaation strategiset tavoitteet ja työntekijän henkilökohtaiset tavoitteet eivät useinkaan ole tarpeeksi vahvasti yhteyksissä toisiinsa.

Myyjien sitouttamiseen ja motivointiin on tarjolla monia keinoja. Asiakkaidemme haasteena on usein se, että myyntihenkilöstöä johdetaan puhtaasti numeroilla tai että heitä yritetään palkita ja sitouttaa liian samanlaisilla keinoilla. Sen sijaan ymmärrys siitä, mikä yksittäistä työntekijää todella motivoi, jää usein huomaamatta. Motivaatiotekijät myös muuttuvat jatkuvasti.

Mitä myyjän työnkuvaan tulee, vaaditaan myyjältä yhä laajempaa osaamista ja uudenlaista lähestymistä itse myyntiin. Tuote-esittelijä ei pitkälle pötki ja moni toimiala on täysin murroksessa, jolloin aiemmin opitut taidot eivät enää päde. Myyntityössä onnistumiset ja epäonnistumiset päivittäisessä työssä konkretisoituvat ehkä näkyvämmin kuin monessa muussa tehtävässä. Mikä tahansa kuukauden tulos olisikaan, myyjälle kuukauden vaihde tietää usein saman aloittamista uudelleen. Tulosten saavuttamisen lisäksi myyjän tulisi olla vielä sitoutunut yritykseen ja sen arvoihin.

Asian ytimessä ollaan silloin, kun yritys onnistuu johtamaan eri vahvuuksilla ja tavoitteilla varustetut työntekijänsä kohti yhteistä päämäärää sekä tuomaan palkitsemisen ja tunnustamisen näkyväksi osaksi jokapäiväistä arkea.

Avain onnistumiseen on ymmärtää, minkälaisilla teoilla työntekijät kannustetaan ja ohjataan onnistumaan. Lopulta myyjänkin paras motivaation lähde on onnistuminen työssään.


TrainEngage Studio Webinaari ke 20.4. klo 8.00

Moderni myynti on sosiaalista ja mitattavaa

Mikko HonkanenSani Leino

Modernin myynnin rakennuspalikat: Mitä social selling on ja miten se muuttaa myynnin ja myyjien tekemistä? Kuinka moderni myyntikone rakennetaan ja minkälaista osaamista modernilta myyjältä vaaditaan?

Huhtikuun TrainEngage-webinaarissamme aiheena social selling ja moderni myynti. Asiantuntijoina modernin myynnin gurut Sani Leino (Sales Director, Europe, ThingLink) ja Mikko Honkanen (Co-founder, Vainu.io).