Pelillistäminen on pehmeä tapa johtaa muutosta

Juhani VuotiJokaisella meistä on varmasti kokemus siitä, kun liitymme johonkin yhteisöön.  Se on voinut olla työpaikka, urheilujoukkue, puolison perhe tai jotain aivan muuta. Aluksi yhteisö tuntuu ja näyttää vähän oudolta. Siellä tuntuu olevan kummallisia ajatuksia ja tapoja. Vähitellen niihin alkaa kuitenkin tottua, ja lopulta kummallisista tavoista tulee normaaleja.

Johtajat törmäävät samankaltaiseen ongelmaan, kun tiimille tai organisaatiolle esitellään uusia toimintatapoja ja ajatuksia. Ihmisistä tuntuu yksinkertaisesti siltä, että vanha tapa on paras tapa. Haluan rohkaista jokaista johtajaa: alaisesi eivät ole mitenkään outoja ja erityisen jääräpäisiä. Muutosvastarinta on täysin normaalia ja luonnollista. Työyhteisön jäsenet pyrkivät puolustamaan yhtäältä itseään ja toisaalta yhdessä koko yhteisöä. Olipa kyseessä sitten uusi tai vanha työntekijä, haaste on aina sama: kuinka toimintatapoja ja ajattelua voisi muuttaa mahdollisimman kivuttomasti ja helposti?

Kaikkia ajatuksia ja toimintatapoja ei ole helppoa omaksua, ja onnistuminen riippuu pitkälti siitä, kuinka asiat kommunikoidaan. Joskus organisaatiot käyttävät muutoksen läpivientiin perinteisiä keinoja, kuten rangaistuksia ja palkintoja, mutta tulospalkkiot ja irtisanomisella uhkaaminen harvoin muuttavat ihmisten käytöstä parempaan suuntaan pitkällä tähtäimellä. Kun rangaistuksen uhka tai lupaus palkkiosta poistuu, vaikutus lakkaa ja ihmiset palaavat takaisin vanhoihin käyttäytymismalleihinsa. Lisäksi ihmisten toleranssi kasvaa koko ajan, joten jatkossa pienet palkkiot ja rangaistukset eivät enää riitä, vaan palkkioiden kokoa ja rangaistusten vakavuutta pitää kasvattaa, jotta saadaan aikaan haluttu vaikutus.

Toiset organisaatiot taas ottavat muutoksen johtamisessa huomioon henkilöstön motivaatiotekijät. Yksi pehmeä tapa ohjata ihmisiä haluttuun suuntaan on pelillistäminen. Kun pelielementtejä hyödynnetään muutoksen johtamisessa, päästään käsiksi ihmisten sisäisiin motivaatiotekijöihin. Työ on jokaiselle meistä merkityksellistä hieman eri tavalla. Ottamalla huomioon nämä sisäiset motivaatiotekijät on mahdollista ohjata työntekijää muuttamaan työtapaansa uuteen suuntaan.

Kirjoittaja vastaa Cloudrivenin pelillistämiseen, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvistä asiantuntijapalveluista ja asuu Suomen rumimmassa, mutta mukavimmassa kaupunginosassa, Helsingin Merihaassa. Juhanin ajatuksia voit lukea lisää myös Gamify-blogista.